Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referat fra foreldremøte 23.sept.2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referat fra foreldremøte 23.sept.2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Referat fra foreldremøte 23.sept.2014
Foreldre/foresatte fra 20 elever var tilstede

2 Foreldremøte Presentasjon – kontaktlærere, faglærere og assistent Informasjon – ukeplan, forventninger, rutiner, utvikling Skoleomfattende utviklingsarbeid Skole/hjem-samarbeid Foreldrekontaktene har ordet Valg av foreldrekontakter, 4B

3 Presentasjon Linda – Norsk, Rle i 4a og naturfag og k&h i begge klassene. Ann-Cathrin – kontaktlærer i 4b, matte, Rle i 4b og sam.fag og k&h i begge klassene. Torild – norsk i 4b og skolens LSU. Vikar – Åshild Nyrerød, fram til nyttår. Engelsk i begge klassene og matte i 4a. Vi ser to engasjert, flotte og lærevillige klasser som er gode til å samarbeide både faglig og sosialt. Vi kan alltid kontaktes. Hvis noe er uklart/dere sitter inne med noen spørsmål, så vil vi gjerne hjelpe til med dette. Ta kontakt med en gang dere lurer på noe, - ikke vent, da kan det ofte utløse unødvendig bekymring. Vi vil helst være i forkant, og er løsningsorienterte. (se kontakt info. på ukeplanen) Vi legger vekt på at elevene vet hva vi forventer av dem og hva slags konsekvenser ulike handlinger vil få (positive og negative). Assistent – arbeidsoppgaver. Heidi – følge opp enkeltelever med arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i følge ukeplanen etter veiledning fra kontaktlærerne.

4 Ukeplan Elevene får ukeplan med seg hjem hver mandag, den finnes også på skolen nettside: Hver uke står det informasjon på første side (viktig å lese hver mandag) og hvilke mål vi forventer at elevene skal ha nådd i løpet av uken. Ukas måloppnåelse faglig/sosialt, - bevisstgjøring. Timeplan med oversikt over fag, arbeid og aktiviteter i løpet av skoleuka.

5 Ukas læringsmål Norsk: -Kunne bruke bilder som utgangspunkt for fortellinger. -Kunne lage innledninger, scener, replikker og avslutninger til fortellinger. -Kunne skrive ukas ord riktig. Matte: -Kunne løse tekstoppgaver -Kunne regne med negative tall Engelsk: -Kunne be noen om å sende noe ved bordet. -Kunne 13 ord til tema lunsj. -Kunne uttrykke seg i presens, skriftlig og muntlig. -Kunne lage enkle rim. Naturfag: -Kunne forklare oppgaven til røtter, stamme, greiner, blader og frø til et tre. -Kunne ulikhetene og navn på noen bartrær og løvtrær. -Kunne vite hva en standfugl er. Ukas ord Hvem Hva Hvorfor Hvor Hvordan Hvilken Hver Hvis Ukas sosiale mål: Jeg kommer raskt til ro på plassen min  Ukas gloser: INFORMASJON *Vi ønsker Åshild Nyrerød velkommen som vikar i engelsk 4a/4b og matte 4a  *Engelsk: Step 1 for de som strever litt. Step 2 er for de som synes engelsken går greit. *Torsdag: kommer NaturSenteret på besøk vi skal ut i skogen og se på trær og fugler. Ta med en liten kikkert hvis dere har, mat til grilling og nok drikke. Klær etter vær er viktig! *Foreldremøte for 4.klasse blir tirdag 23.sept kl Innkalling kommer i slutten av uken. *Fredag: Husk svømmetøy (håndkle, badedrakt/badeshorts, såpe og sjampo) Se eget skriv om svømmingen, som elevene har fått med seg hjem. Bussen går fra skolen kl og er tilbake igjen her ca.kl *Linda er på kurs på Mandag.

6 www.horten.no/asgarden (alle skolens planer og ukeplaner ligger her)
Åsgården skole (alle skolens planer og ukeplaner ligger her) Telefon til kontor 4:  192 Telefon til skolen kontor:  157 IKKE send sms til disse telefonene. Ann-Cathrin Hjortnæs Linda B. Theiste Torild Thorstensen Klassekontakter: 4a Linda Sørebø 4a Hilde Pleym Marcelius 4b Lars Eric Roseng 4b Rita Steen-Hansen Disse tlf. kan leses all alle ansatte. Alt fravær SKAL sendes til ASG 4a/4b; sykdom, legetime, må gå kl osv. Send «private» beskjeder på mail.

7 Ny lekseplan kommer, den skal være enklere å forstå for elevene.
Ukeplan UKE KLASSE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.-2. Norsk Vi gjennomgår ukeplanen og leksene og jobber med å lage fortellinger (Språkboka s.12-17). Matte Negative tall NaturSenteret kommer på besøk  Vi skal bli kjent med trær og fugler. Matteprøve fra kap.2 Norsk: Ordkjedeprøve. Stavskrift, Stillelesing Friminutt 3.-4. 10.30–12.30 Spise Matte: Vi fortsetter fra forrige uke og begynner med Negative tall KOR Øve ordkjeder Lesehefte s. 8. Agora s. 8 Agora s. 10. Ekstra s. 11. Ta med en liten kikkert hvis dere har. Mat til grilling og nok drikke. Klær etter vær er viktig! Norsk Orddiktat Samtale om leseleksa og oppgavene i leseheftet. Svømming 5.-6. K&H Origami – vi bretter og bretter  Engelsk Chapter one – Back to school. Food RLE Filosofi og etikk 4. klasse slutter kl 4. klasse slutter kl 4. klasse slutter kl LEKSER Norsk: Les s. 40 i leseboka. Les 3 ganger og minst 1 gang høyt for en voksen hver dag. Skriv hvert av ukas øveord med sammenhengende skrift, minst tre ganger. Lær hvordan de skrives til fredag. Matte: Gjør matteoppg. 10, skriv svarene pent i «Lekseboka» Engelsk: Leselekse s.13(step 1) i textbook. Leselekse s.13-14(step 2) i textbook. Norsk: Les s. 41 og halve s.37 i leseboka. Engelsk: Les s.8 i Textbook (for de som strever litt med lesing i engelsk) Les s.8-10 (For de som synes det går greit med engelsken). Matte: Gjør matteoppg. 26 og 28, skriv svarene pent i «Lekseboka» Norsk: Les s. 42 og 43 i leseboka. Lesehefte s. 9. Matte: Gjør matteoppg. 29, skriv svarene rett på arket og lever det sammen med «Lekseboka» Norsk: Les s. 44 og 45. Leseheftet s. 10. Lære 8 nye ord om mat: Se ark i lekseperm. Øve på presens I am regle» Og 3.pers. –s. Lekser leveres på fredag. Matte: Gjør matteoppg. 30 og 31, skriv svarene rett på arket og leve det sammen med «Lekseboka» Ny lekseplan kommer, den skal være enklere å forstå for elevene.

8 Forventninger i 4.klasse
Skrive sammenhengende stavskrift raskt, sikkert og funksjonelt. Kunne jobbe selvstendig i bøker på eget nivå: lese, tolke og svare på oppgaver. Skrive tekt selv som er sammenhengende og meningsbærende, men variert setningskonstruksjon. Leser både skjønnlitteratur og fagtekster med flyt, sikkerhet og forståelse. Leser kritisk og reflekterende. Kunne lese i alle fag, og skaffe seg kunnskap/informasjon gjennom lesing. Kunne trekke ut essensen i tekster og skrive sammendrag og faktasetninger. Kunne skrive de vanligste ordene riktig. Være opptatt av rettskriving og bruke det aktivt i egne tekster. Bli hørt hjemme i leselekser (både norsk og engelsk) flere ganger i uken. Lese over 100 ord per minutt innen sommeren. Lese større bøker med mer tekst og færre bilder.

9 Forventinger, fortsetter
Lære gangetabellen og kunne bruke den til effektiv regning med ganging og deling. Være trygg på posisjonssystemet. Være trygg på 1-, 2-, 3- og 4-sifrede tall, og kunne lage tall som er enda større. Kunne regne med negative tall og desimaltall. Kunne finne opplysninger i tabeller, koordinatsystemer og diagrammer. Forstå brøk og kunne regne med brøk på ulike måter. Kunne lese og forstå matteoppgaver og jobbe selvstendig. Skrive i rutebok; skrive opp oppgaver fra tavla eller bok, regne og holde orden. Lese og skrive engelsk. Kunne lese tilpasset tekst og oversette. Kunne det engelske alfabetet, og bruke det til staving og til lettere å forstå uttale av ukjente ord. Jobbe etter engelske instruksjoner. Lære seg 4-5 engelske ord per uke (gloser; Lære dem skriftlig og vite hva de betyr.

10 Forventinger, fortsetter
Ta imot og huske beskjeder Ha orden i klær og skolesaker –Det er lurt å ha skiftetøy og regntøy på skolen. Jobbe etter instruksjoner Ha leksebøkene i sekken Gjøre lekser til rett tid-Hvis for mye/for lite lekser gi oss beskjed eller skriv en melding Ha innesko Oppøve selvstendighet: lekser, beskjeder, orden Viktig å være forberedt til skoledagen  Elevene er VELDIG flinke til å følge beskjeder og instruksjoner  I forhold til forventningene i 4.klasse er det individuelle tilpasninger og de jobbes med i løpet av hele 4.klasse. Vi tilpasser og legger til rette for den enkelte elev.

11 Skoleomfattende utviklingsarbeid
Pals – Positivt Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling - skoleomfattende - styrke barns kompetanse for å forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen. Trivselsledere – Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i et av skoledagens friminutt. Pr. høsten 2013 benytter over 900 skoler i Norge Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner. Ca. 6 fra hver t trinn – bytte i februar. Trivselsprogrammets mål er å: fremme økt og mer variert lek/aktivitet i skolens friminutt. legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner. redusere konflikter blant elever. fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. HEDDA, LUDVIG, FREDRIK, TRYM, JOHANNE OG SYNNE  er valgt for dette halvåret av da andre elevene i klassen.

12 Skole/hjem-samarbeid
Kontinuiteten de neste fire årene, med tanke på å kvalitetssikre kompetanseutvikling fram mot ungdomsskolen. Utviklingssamtaler og tilbakemeldinger til foreldre. -Foreldresamtalene kommer etter høstferien; en samtale for å bli bedre kjent med dere og barna deres, her inngår vi avtaler som er best for deres barn Informasjonsskriv fra skolen – ukeplan. –Bruk av mobilskole Gi oss også tilbakemeldinger 

13 Foreldrekontaktene *Bursdager – be alle jentene/guttene i klassen, hele klassen eller alle jentene/guttene på trinnet. - Diverse gaver til enkelt elever deles ikke ut på skolen, men etter skoletid *Matpakke - det viktigste er at elevene spiser ikke hva de spiser  *Leggetider – litt erfarings utveksling, enighet om innetid ble kl.19.30 *Instagram/facebook/Momio osv – vi voksne MÅ følge med på hva barna interesserer seg for, aldersgrenser bør følges *Klassekasse – det vil bli solgt lodd på «Vintersamlingen» *Halloween fest – fredag 31.oktober, innbydelse kommer  *Julebakst – vil skje i desember *Sommeravslutning hos Stenersen (etter 2 ganger er det en tradisjon)

14 Innspill fra foreldre/foresatte
Skolehverdagen og lekser Sykling til skolen – skolen ønsker at elevene ikke sykler alene til skolen før i 5.klasse. -I skoletiden er det lov med skateboard, sparkesykkel og rollerblades hvis man har på hjelm. - Hvis vi skal på sykkeltur i skoletiden MÅ elevene ha hjelm.

15 Valg av foreldrekontakter i 4B
Lars Eric Roseng, pappaen til Edvin, ønsker å sitte ett år til  Rita Steen-Hansen, mammaen til Eva, ble valgt som ny foreldrekontakt 


Laste ned ppt "Referat fra foreldremøte 23.sept.2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google