Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referat fra foreldremøte 23.sept.2014 Foreldre/foresatte fra 20 elever var tilstede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referat fra foreldremøte 23.sept.2014 Foreldre/foresatte fra 20 elever var tilstede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referat fra foreldremøte 23.sept.2014 Foreldre/foresatte fra 20 elever var tilstede

2 Foreldremøte 23.09.2014 1.Presentasjon – kontaktlærere, faglærere og assistent 2.Informasjon – ukeplan, forventninger, rutiner, utvikling 3.Skoleomfattende utviklingsarbeid 4.Skole/hjem-samarbeid 5.Foreldrekontaktene har ordet 6.Valg av foreldrekontakter, 4B

3  Linda – Norsk, Rle i 4a og naturfag og k&h i begge klassene.  Ann-Cathrin – kontaktlærer i 4b, matte, Rle i 4b og sam.fag og k&h i begge klassene.  Torild – norsk i 4b og skolens LSU.  Vikar – Åshild Nyrerød, fram til nyttår. Engelsk i begge klassene og matte i 4a.  Vi ser to engasjert, flotte og lærevillige klasser som er gode til å samarbeide både faglig og sosialt.  Vi kan alltid kontaktes. Hvis noe er uklart/dere sitter inne med noen spørsmål, så vil vi gjerne hjelpe til med dette. Ta kontakt med en gang dere lurer på noe, - ikke vent, da kan det ofte utløse unødvendig bekymring. Vi vil helst være i forkant, og er løsningsorienterte. (se kontakt info. på ukeplanen)  Vi legger vekt på at elevene vet hva vi forventer av dem og hva slags konsekvenser ulike handlinger vil få (positive og negative).  Assistent – arbeidsoppgaver. Heidi – følge opp enkeltelever med arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i følge ukeplanen etter veiledning fra kontaktlærerne. Presentasjon

4  Elevene får ukeplan med seg hjem hver mandag, den finnes også på skolen nettside: http://webfronter.com/vestfold/asgarden/index.shtmlhttp://webfronter.com/vestfold/asgarden/index.shtml  Hver uke står det informasjon på første side (viktig å lese hver mandag) og hvilke mål vi forventer at elevene skal ha nådd i løpet av uken.  Ukas måloppnåelse faglig/sosialt, - bevisstgjøring.  Timeplan med oversikt over fag, arbeid og aktiviteter i løpet av skoleuka. Ukeplan

5 Ukas læringsmål Norsk: -Kunne bruke bilder som utgangspunkt for fortellinger. -Kunne lage innledninger, scener, replikker og avslutninger til fortellinger. -Kunne skrive ukas ord riktig. Matte: -Kunne løse tekstoppgaver -Kunne regne med negative tall Engelsk: -Kunne be noen om å sende noe ved bordet. -Kunne 13 ord til tema lunsj. -Kunne uttrykke seg i presens, skriftlig og muntlig. -Kunne lage enkle rim. Naturfag: -Kunne forklare oppgaven til røtter, stamme, greiner, blader og frø til et tre. -Kunne ulikhetene og navn på noen bartrær og løvtrær. -Kunne vite hva en standfugl er. Ukas ord Hvem Hva Hvorfor Hvor Hvordan Hvilken Hver Hvis Ukas sosiale mål: Jeg kommer raskt til ro på plassen min Ukas gloser: INFORMASJON *Vi ønsker Åshild Nyrerød velkommen som vikar i engelsk 4a/4b og matte 4a *Engelsk: Step 1 for de som strever litt. Step 2 er for de som synes engelsken går greit. *Torsdag: kommer NaturSenteret på besøk vi skal ut i skogen og se på trær og fugler. Ta med en liten kikkert hvis dere har, mat til grilling og nok drikke. Klær etter vær er viktig! *Foreldremøte for 4.klasse blir tirdag 23.sept kl.18.00. Innkalling kommer i slutten av uken. *Fredag: Husk svømmetøy (håndkle, badedrakt/badeshorts, såpe og sjampo) Se eget skriv om svømmingen, som elevene har fått med seg hjem. Bussen går fra skolen kl.11.10 og er tilbake igjen her ca.kl.13.05. *Linda er på kurs på Mandag.

6 Åsgården skole www.horten.no/asgarden www.horten.no/asgarden (alle skolens planer og ukeplaner ligger her) Telefon til kontor 4: 975 50 192 Telefon til skolen kontor: 975 50 157 IKKE send sms til disse telefonene. Ann-Cathrin Hjortnæs Ann-cathrin.hjortnaes@horten.kommune.no Linda B. Theiste Linda.theiste@horten.kommune.no Torild Thorstensen Torild.thorstensen@horten.kommune.no Klassekontakter: 4a Linda Sørebø 4a Hilde Pleym Marcelius 4b Lars Eric Roseng 4b Rita Steen-Hansen linda.soerbo@lovenskiold.no pleymar@hotmail.com lars.roseng@hive.no ritash@live.no Alt fravær SKAL sendes til ASG 4a/4b; sykdom, legetime, må gå kl. 12.00 osv. Disse tlf. kan leses all alle ansatte. Send «private» beskjeder på mail.

7 Ukeplan UKE 38 4. KLASSE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 1.-2. 8.45-10.05 Norsk Vi gjennomgår ukeplanen og leksene og jobber med å lage fortellinger (Språkboka s.12- 17). Matte Negative tall Matte Negative tall NaturSenteret kommer på besøk Vi skal bli kjent med trær og fugler. Matte Matteprøve fra kap.2 Norsk: Ordkjedeprøve. Stavskrift, Stillelesing 10.00- 10.30 Friminutt 3.-4. 10.30– 12.30 Spise 10.30-10.50 Matte: Vi fortsetter fra forrige uke og begynner med Negative tall KOR Spise 10.30-10.50 Norsk Øve ordkjeder Lesehefte s. 8. Agora s. 8 Spise 10.30-10.50 Norsk Øve ordkjeder Agora s. 10. Ekstra s. 11. Ta med en liten kikkert hvis dere har. Mat til grilling og nok drikke. Klær etter vær er viktig! Spise 10.30-10.50 Norsk Orddiktat Samtale om leseleksa og oppgavene i leseheftet. Svømming 12.00- 12.30 Friminutt 5.-6. 12.30- 14.00 K&H Origami – vi bretter og bretter Engelsk Chapter one – Back to school. Food RLE Filosofi og etikk RLE Filosofi og etikk Engelsk Chapter one – Back to school. Food Svømming 4. klasse slutter kl. 14.00 4. klasse slutter kl. 12.004. klasse slutter kl. 14.004. klasse slutter kl. 13.15 LEKSER Norsk: Les s. 40 i leseboka. Les 3 ganger og minst 1 gang høyt for en voksen hver dag. Skriv hvert av ukas øveord med sammenhengende skrift, minst tre ganger. Lær hvordan de skrives til fredag. Matte: Gjør matteoppg. 10, skriv svarene pent i «Lekseboka» Engelsk: Leselekse s.13(step 1) i textbook. Leselekse s.13- 14(step 2) i textbook. Norsk: Les s. 41 og halve s.37 i leseboka. Engelsk: Les s.8 i Textbook (for de som strever litt med lesing i engelsk) Les s.8-10 (For de som synes det går greit med engelsken). Matte: Gjør matteoppg. 26 og 28, skriv svarene pent i «Lekseboka» Norsk: Les s. 42 og 43 i leseboka. Lesehefte s. 9. Matte: Gjør matteoppg. 29, skriv svarene rett på arket og lever det sammen med «Lekseboka» Norsk: Les s. 44 og 45. Leseheftet s. 10. Engelsk: Lære 8 nye ord om mat: Se ark i lekseperm. Øve på presens I am regle» Og 3.pers. –s. Lekser leveres på fredag. Matte: Gjør matteoppg. 30 og 31, skriv svarene rett på arket og leve det sammen med «Lekseboka» Ny lekseplan kommer, den skal være enklere å forstå for elevene.

8  Skrive sammenhengende stavskrift raskt, sikkert og funksjonelt.  Kunne jobbe selvstendig i bøker på eget nivå: lese, tolke og svare på oppgaver.  Skrive tekt selv som er sammenhengende og meningsbærende, men variert setningskonstruksjon.  Leser både skjønnlitteratur og fagtekster med flyt, sikkerhet og forståelse.  Leser kritisk og reflekterende.  Kunne lese i alle fag, og skaffe seg kunnskap/informasjon gjennom lesing.  Kunne trekke ut essensen i tekster og skrive sammendrag og faktasetninger.  Kunne skrive de vanligste ordene riktig.  Være opptatt av rettskriving og bruke det aktivt i egne tekster.  Bli hørt hjemme i leselekser (både norsk og engelsk) flere ganger i uken.  Lese over 100 ord per minutt innen sommeren.  Lese større bøker med mer tekst og færre bilder. Forventninger i 4.klasse

9  Lære gangetabellen og kunne bruke den til effektiv regning med ganging og deling.  Være trygg på posisjonssystemet.  Være trygg på 1-, 2-, 3- og 4-sifrede tall, og kunne lage tall som er enda større.  Kunne regne med negative tall og desimaltall.  Kunne finne opplysninger i tabeller, koordinatsystemer og diagrammer.  Forstå brøk og kunne regne med brøk på ulike måter.  Kunne lese og forstå matteoppgaver og jobbe selvstendig.  Skrive i rutebok; skrive opp oppgaver fra tavla eller bok, regne og holde orden.  Lese og skrive engelsk.  Kunne lese tilpasset tekst og oversette.  Kunne det engelske alfabetet, og bruke det til staving og til lettere å forstå uttale av ukjente ord.  Jobbe etter engelske instruksjoner.  Lære seg 4-5 engelske ord per uke (gloser; Lære dem skriftlig og vite hva de betyr. Forventinger, fortsetter

10  Ta imot og huske beskjeder  Ha orden i klær og skolesaker –Det er lurt å ha skiftetøy og regntøy på skolen.  Jobbe etter instruksjoner  Ha leksebøkene i sekken  Gjøre lekser til rett tid -Hvis for mye/for lite lekser gi oss beskjed eller skriv en melding  Ha innesko  Oppøve selvstendighet: lekser, beskjeder, orden Viktig å være forberedt til skoledagen Elevene er VELDIG flinke til å følge beskjeder og instruksjoner Forventinger, fortsetter I forhold til forventningene i 4.klasse er det individuelle tilpasninger og de jobbes med i løpet av hele 4.klasse. Vi tilpasser og legger til rette for den enkelte elev.

11  Pals – Positivt Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling - skoleomfattende - styrke barns kompetanse for å forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen.  Trivselsledere – Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i et av skoledagens friminutt. Pr. høsten 2013 benytter over 900 skoler i Norge Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner. Ca. 6 fra hver t trinn – bytte i februar.  Trivselsprogrammets mål er å:  fremme økt og mer variert lek/aktivitet i skolens friminutt.  legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner.  redusere konflikter blant elever.  fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. HEDDA, LUDVIG, FREDRIK, TRYM, JOHANNE OG SYNNE er valgt for dette halvåret av da andre elevene i klassen. Skoleomfattende utviklingsarbeid

12  Kontinuiteten de neste fire årene, med tanke på å kvalitetssikre kompetanseutvikling fram mot ungdomsskolen.  Utviklingssamtaler og tilbakemeldinger til foreldre. - Foreldresamtalene kommer etter høstferien; en samtale for å bli bedre kjent med dere og barna deres, her inngår vi avtaler som er best for deres barn  Informasjonsskriv fra skolen – ukeplan. –Bruk av mobilskole  Gi oss også tilbakemeldinger Skole/hjem-samarbeid

13 *Bursdager – be alle jentene/guttene i klassen, hele klassen eller alle jentene/guttene på trinnet. - Diverse gaver til enkelt elever deles ikke ut på skolen, men etter skoletid *Matpakke - det viktigste er at elevene spiser ikke hva de spiser *Leggetider – litt erfarings utveksling, enighet om innetid ble kl.19.30 *Instagram/facebook/Momio osv – vi voksne MÅ følge med på hva barna interesserer seg for, aldersgrenser bør følges *Klassekasse – det vil bli solgt lodd på «Vintersamlingen» *Halloween fest – fredag 31.oktober, innbydelse kommer *Julebakst – vil skje i desember *Sommeravslutning hos Stenersen (etter 2 ganger er det en tradisjon ) Foreldrekontaktene

14  Skolehverdagen og lekser  Sykling til skolen – skolen ønsker at elevene ikke sykler alene til skolen før i 5.klasse. -I skoletiden er det lov med skateboard, sparkesykkel og rollerblades hvis man har på hjelm. - Hvis vi skal på sykkeltur i skoletiden MÅ elevene ha hjelm. Innspill fra foreldre/foresatte

15 Lars Eric Roseng, pappaen til Edvin, ønsker å sitte ett år til Rita Steen-Hansen, mammaen til Eva, ble valgt som ny foreldrekontakt Valg av foreldrekontakter i 4B


Laste ned ppt "Referat fra foreldremøte 23.sept.2014 Foreldre/foresatte fra 20 elever var tilstede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google