Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VANN FORANDRER ALT SLIDE 1: Introduser deg selv og avtal om du vil ha spørsmål underveis eller på slutten av presentasjonen. Med TV-aksjonen NRK 2014 skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VANN FORANDRER ALT SLIDE 1: Introduser deg selv og avtal om du vil ha spørsmål underveis eller på slutten av presentasjonen. Med TV-aksjonen NRK 2014 skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 VANN FORANDRER ALT SLIDE 1: Introduser deg selv og avtal om du vil ha spørsmål underveis eller på slutten av presentasjonen. Med TV-aksjonen NRK 2014 skal vi sammen skaffe over en million mennesker tilgang til rent vann, for resten av deres liv. Aksjonen har fått navnet Vann forandrer alt, fordi det gjør akkurat det. Tilgang til rent vann har enorme positive ringvirkninger i menneskers liv og hele lokalsamfunn. Hvorfor er det et problem med tilgang til rent vann? Det finnes jo i springen…. Neste slide. Logo inn i hjørnet? Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker

2 Vann – ingen selvfølge SLIDE 2: I veldig mange land, på alle kontinenter, er det 780 millioner mennesker som ikke tilgang til trygt vann. Det er cirka hvert niende menneske på jorda. Mer enn 3,4 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på trygt vann, sanitære fasiliteter og hygiene. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklingsland.  Mangel på vann og sanitære forhold krever mange flere liv enn det krig gjør med våpen.  I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. Dette er det samme som å bygge 28 Empire State bygninger hver dag.

3 Vann – ingen selvfølge SLIDE 3: I dag er det flere som har mobiltelefon enn tilgang til en do. 443 millioner skoledager går tapt hver dag pågrunn av vannrelaterte sykdommer. Ved å skaffe varig tilgang for en million mennesker, blir 3,5 millioner arbeidstimer spart hver dag. Investeringer i rent vann skaper økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8 kroner. Mange steder er dette langt høyere.

4 All verdens forskjell SLIDE 4:
Dette er Tigist, en 15 år gammel jente fra Etiopia. Hun må stå opp før solen. Hendene finner de to tomme plastkannene på veien ut døra. På vei gjennom landsbyen kommer det flere jenter ut av tussmørket, med plastkanner i hendene, og praten er allerede i gang. De er unge, vanndunkene er fortsatt lette, og de første solstrålene lyser opp den åpne plassen midt i landsbyen. Syk av vann Et øyeblikk lar Tigist tankene langs stien som fortsetter videre østover, ut av landsbyen, over åskammer, forbi andre landsbyer, en time, to, på bare føtter. Det er lenge siden forrige regn. Er det fortsatt vann i bekken, eller må de gå enda lenger? Tigist vet at stillestående, grumsete vann kan gjøre dem alle syke. Diaré tapper kroppen for næring og væske. For de minste og svakeste er det ofte dødelig. Farlig vannjakt På turen tilbake med 20 liter vann begynner det å verke i føttene, ryggen, skuldrene, armene. Hun holder på å miste taket i dunkene, og hun må sette dem ned et øyeblikk for å bytte grep. Noen ganger blir det nesten mørkt før hun kommer hjem. Tigist vet om jenter som har blitt voldtatt mens de henter vann. Hun er femten år, og den evige jakten på rent vann er hennes skjebne, helt til hun en dag får en datter som blir gammel nok til å overta. Kvinner bærer halve himmelen, sier de gamle. Tigist vet hvor mye en halv himmel veier. Boret brønn For drøyt ett år siden kom en stor borerigg til landsbyen. Larmen var øredøvende, og bakken ristet. Etter hvert som boret forsvant ned i bakken, førti, femti, seksti meter, begynte hun å kjenne seg motløs. Men plutselig sto vannspruten opp av borehullet, og alle som så på slapp jubelen løs. De neste dagene ble brønnkonstruksjonen støpt, en håndpumpe ble installert, og innhegningen ble bygget. Og i dag står den der, denne forunderlig enkle innretningen som har forandret så mange liv. Kvinnene styrer vannet To ganger om dagen kommer lederen for vannkomiteen og åpner porten til brønnen. Hengselen er laget av en gammel strandsandal, men alle respekterer reglene. Hver familie betaler en månedsavgift på to birr for å få hente vann fra brønnen. I et samfunn der familiene strever for å være selvforsynt med mat, er 60 øre en stor utgiftspost, men avgiftene skal dekke vedlikehold og reparasjoner. I begynnelsen stusset noen over at flertallet i vannkomiteen, som skulle styre vannfordelingen, var kvinner. Tigist synes det er helt naturlig, det er jo kvinnene som alltid har hentet vann! Spire til utvikling Med en oppvekst der vannhenting har tatt store deler av dagen, henger Tigist fortsatt etter på skolen. Men etter ett år med den nye brønnen er hun allerede på god vei til å ta igjen det forsømte. Hun bruker flere timer på lekser utenom skoletiden. Foreldrene er stolte av henne og fast bestemte på å gjøre alt de kan for at hun skal få seg en utdannelse. De har blitt enige om at hun bør bli lege, men Tigist drømmer om å bli lærer. Ønskebrønnen Andre steder i verden kaster mennesker mynter i brønnen for at ønskene deres skal gå i oppfyllelse. Men for Tigist er brønnen i seg selv en drøm. Brønnen sparer henne for flere timers slit hver eneste dag. Brønnen holder henne utørst og mett, ren og frisk. Brønnen gir henne tid til å lære. Tigist bærer fortsatt vann, og hun drømmer fortsatt om et bedre liv for seg selv og familien. Men brønnen har gitt henne en start på veien ut av fattigdommen. Tigist går fortsatt, men med lettere skritt.

5 Konsekvenser og ringvirkninger av tilgang til vann
Klimatilpasning Menneskerettigheter Migrasjon Vann Konsekvenser og ringvirkninger av tilgang til vann Helse Kvinners sikkerhet Utdanning SLIDE 5: Vann forandrer alt og påvirker menneskers liv enormt. I verden i dag er det ujevn eller urettferdig fordeling av tilgang til vann og klimaendringer som er de de to store årsakene til problemene. Noe er geografisk og klimamessige forskjeller, som at vi har veldig mye ferskvann og regn i Norge, mens Sahel-belte sør for Sahara er veldig tørt. Andre grunner er rett og slett urettferdig fordeling som at i storbyer med mangel på vann betaler den fattige delen av befolkningen 5-10 ganger så mye for vann som den rike delen. Mangel på vann fører til flukt og matmangel. Mangel på vann og tørke fører til store flyktningsstrømmer, som, et av mange eksempler dessverre, på Afrikas horn i Der mange hundre tusen flyktet fra Somalia og inn i nabolandene Kenya og Etiopia. I flere provinser i Somalia var det erklært hungersnød. Fordi når vannet uteblir, dør både avlinger og dyr, som skulle sikret mat til menneskene i landet. Tilgang til rent vann, sanitære forhold og hygienekunnskap er essensielt for en overlevelse og en god helse. Som vi så av de foregående faktaene dør over tre millioner mennesker hvert år av vannrelaterte sykdommer og 50 prosent av verdens sykehussenger er opptatt av mennesker som lider av sykdommer knyttet til mangel på rent vann, dårlige sanitære forhold og dårlig hygiene. Kvinner og barn bærer ansvaret for å hente vann til familien. Dette stjeler tid fra utdanning og arbeid, og hindrer dermed utvikling i hele samfunn. Generelt og spesielt i konfliktsoner utsettes kvinnene for fare for overgrep og voldtekt på lange turer bort fra landsbyen etter vann. Tilgang til vann er rett og slett en menneskerett og andre menneskeretter blir lite verdt eller ekstremt vanskelige å utøve uten tilgang til vann. Tilgang til vann betyr overlevelse og god helse, utdanning, arbeid og utvikling, det betyr matsikkerhet som gjør at man ikke må flykte og man er kvinner og barn er tryggere for overgrep og voldtekt. Tørke Korrupsjon

6 Vann til over 1 million mennesker
TV-aksjonen skal gi over en million mennesker i Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Pakistan, Afghanistan og Haiti tilgang til rent vann for resten av livet. Kirkens Nødhjelp kjenner disse landene godt og vil tilpasse tiltakene til hva som er best og mest effektivt gitt de lokale variasjonene. For å sikre varig tilgang til vann skal Kirkens Nødhjelp bore og rehabilitere brønner, installere håndpumper, systemer for oppsamling av regnvann og andre tiltak. Kirkens Nødhjelp skal bygge sanitære fasiliteter og drive opplæring i hygiene. SLIDE 6: TV-aksjonsmidlene skal gi over en million mennesker i åtte land: Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Pakistan, Afghanistan og Haiti tilgang til rent vann for resten av livet. Kirkens Nødhjelp kjenner disse landene godt og vil tilpasse tiltakene til hva som er best og mest effektivt gitt de lokale variasjonene. Selv om tiltakene varierer fra sted til sted er noen av tiltakene å bore nye og rehabilitere gamle brønner, installere håndpumper, systemer for oppsamling av regnvann, solcelledrevete brønner og en rekke andre tiltak. Jeg kan garantere at Kirkens Nødhjelp har veldig god kunnskap om hva som er best i det enkelte tilfellet. Kirkens Nødhjelp skal også bygge sanitære fasiliteter og drive opplæring i hygiene fordi det ikke er nok å gi tilgang til rent vann for å skape de positive helseeffektene av tilgang til rent vann.

7 Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelp ble etablert av kirkene i Norge i 1947 for å hjelpe sivilbefolkningen i Tyskland etter krigen. Er en felleskirkelig organisasjon som omfatter mange ulike norske kirkesamfunn. Arbeider med nødhjelp i kriser, utvikling av lokalsamfunn, og beslutningspåvirkning for å avskaffe fattigdom. Kontorer i 21 land og medarbeidere i 30 land. Arbeider med lokale partnerorganisasjoner. Medlem av Act Alliance, en av verdens største humanitære allianser og er gjennom dem tilstede i 150 land. Når hvert år over tre millioner mennesker med hjelp. SLIDE 7: Kirkens Nødhjelp ble etablert i 1947 for å hjelpe de som ingen andre ga hjelp, sivilbefolkningen i Tyskland. Dette er noe som har preget organisasjonen gjennom årene og ennå gjør det. De er der for de aller svakeste, og tørr være der på tross av politisk korrekthet eller sikkerhetssituasjon når de ser behov. Kirkens Nødhjelp arbeider på tre forskjellige måter eller ”nivåer”, de yter nødhjelp i kriser, arbeider med utvikling av lokalsamfunn. Og fordi det ikke går an å bekjempe fattigdom uten å få endring på systemnivå arbeider de med beslutningspåvirkning mot myndigheter, næringsliv og andre beslutningstakere i et samfunn. Kirkens Nødhjelp er i 21 land og har medarbeidere i 30. De arbeider med lokalepartner organisasjoner fordi det gir en unik mulighet til å forstå problemene i det landet og lokalmiljøet og derfor jobbe sammen med lokale partnere for å skaffe den beste og mest effektive hjelpen. Organisasjonen/vi er en del av Act alliansen som er en av de største humanitære alliansene i verden og kan gjennom dette nå ut i 150 land. Kirkens Nødhjelp jobber med mange spørsmål og på flere måter og når over tre millioner mennesker hvert år med hjelp.

8 Kirkens Nødhjelps vannekspertise
Begynte å arbeide med vann i Sør-Sudan på 1970-tallet. Spesialisert på vann de siste 20 år. Skaffer vann-, sanitær- og hygienetjenester til fattige lokalsamfunn i over 10 land, mange konfliktland. Beredskapsstyrke med 100 spesialister, deriblant ingeniører. Foretrukne partner for Utenriksdepartementet på leveranse av vann i katastrofesituasjoner. Forhåndslagre med nødhjelpsutstyr flere steder i verden. SLIDE 8: Kirkens Nødhjelp begynte med å skaffe tilgang til vann i Sør-Sudan på 1970-tallet. De siste 20 årene har de spesialisert seg på vann og er Utenriksdepartementet foretrukne partner på leveranse av vann i katastrofesituasjoner. De har en beredskapsstyrke med 100 spesialister, deriblant flere vanningeniører, som kan rykke ut på mellom 24 og 48 timers varsel. Skaffer vann-, sanitær- og hygienetjenester til fattige lokalsamfunn i over 10 land, mange konfliktland. Forhåndslagre med nødhjelpsutstyr flere steder i verden. I alle sine vannprosjekter legger Kirkens Nødhjelp stor vekt på lokal deltakelse. Det har vist seg å være en viktig komponent for at prosjektene skal bli vellykket. I mange tilfeller hjelper Kirkens Nødhjelp til med å etablere vann-komiteer som organiserer og og forvalter brønnen og vannet. De samler inn penger til vedlikehold og sørger for at dette blir gjort. Kirkens Nødhjelp skal ikke bore brønner som blir brukt til de forfaller. Kirkens Nødhjelp hjelper lokalsamfunn med å få tilgang til vann som de selv må forvalte og som de selv eier.

9 Det nytter SLIDE 9: Det nytter: etter alt dette arbeidet er mann kommet mye nærmer Millenniumsmålet om å halvere mennesker som ikke har tilgang til rent vann innen I 2013 døde et barn hvert 21. sekund. I 2009 døde et barn hvert 15. sekund. I løpet av én time blir dette 240 dødsfall i 2009 og 171 i Denne lille forskjellen redder livet til 1656 barn hver dag. I år har hver enkelt av oss muligheten til å være med å gjøre noen sekunder forskjell som har enorm positiv effekt.

10 Takk for meg Lykke til! SLIDE 10: Takk for deg, ta spørsmål og eventuelt si du er tilgengelig etter møtet.


Laste ned ppt "VANN FORANDRER ALT SLIDE 1: Introduser deg selv og avtal om du vil ha spørsmål underveis eller på slutten av presentasjonen. Med TV-aksjonen NRK 2014 skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google