Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å ha jorda som identitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å ha jorda som identitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD Om å ha jorda som identitet Tore Johnsen

2 Litt om meg selv og et samisk perspektiv

3 Ungdomsteologi? Dere er ekspertene Inviterer til samtale
Jf Mary E. Moore,”The Wisdom of youth”. 5 verdier: Relating to the holy, living in community, understanding the world and its complexities, trustworthy ethical guidance, making a difference in the world

4 Hva skal vi berøre? Bibelfortellinger Samiske tradisjoner
Temaet relatert til ungdom

5 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD SETTE TEMAET Om å ha jorda som identitet

6 Skapt i Guds bilde Skapt av jord
TO PERSPEKTIVER PÅ MENNESKET SOM SKAPT - Hva har dere et forhold til? - Hva forbinder dere med de to? - En sammenheng, eller to forskjellige ting? (summing)

7 ”Skapt i Guds bilde” & ”skapt av jord”
UTTRYKKER TO FUNDAMENTALE RELASJONER for forståelsen av hva et menneske er. IKKE MOTSETNING, men utfyllende perspektiver. SISTE RELASJONEN (skapt av jord) behov for å styrke / revitalisere

8 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD EN FORTELLING FRA ”VEIVISEREN” Om å ha jorda som identitet

9 Den som glemmer den store helheten…
”Du kan ikke rive deg løs fra det store evige fellesskapet, men du kan glemme at du er bundet til det. Men da blir du en tsjude, et menneske som har gått seg vill, på vei mot sin egen undergang.” (fra den samiske filmen Ofelaš / Veiviseren)

10 Klima- og miljøkrisen …
et symptom på menneskets identitetskrise i relasjon til resten av skaperverket? et resultat av at mennesker har ”glemt” jorda som fundamental gudgitt relasjon? en lakmustest på om vi fremmer livssentrert spiritualitet

11 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD BIBELENS SKAPELSES- FORTELLINGER Om å ha jorda som identitet

12 Om å bevege seg fra kapittel 1 til kapittel 2
2 skapelsesfortellinger i Bibelen: - 1 Mosebok Mosebok 2 ”Skapt i Guds bilde” rammes inn av kap 1. ”Skapt av jord” rammens inn av kap 2.

13 TO SKAPELSESFORTELLINGER
1 Mos 1 (+ vers 1-3 i kap 2) 1 Mos 2 (v 4 ff) Begynner med mørke og vann Gud skaper lys og ”rydder” vann i 3 dager Mennesket skapes sist av alle skapninger Begynner med tørt livsløst land (ørken) Gud lar en kilde velle frem Mennesket skapes først av alle skapninger

14 ULIK AKSENTUERING I OMTALEN AV MENNESKET
1 Mos 1 1 Mos 2 Skapt i Guds bilde Bli mange, legg jorden under dere. Dere skal råde over… Skapt av jord og Guds livspust Dyrke og passe / vokte passe hagen Ord reflekterer slektskap mellom mnsk og jorda - adam av adamah - alle andre skapninger skapes også av jord og kalles som mnsk. ”nefesj hajjah” (levende sjel)

15 Et mer deltakende perspektiv
Mindre hierarkisk Mer deltakende perspektiv Utvidet fellesskap Kan 1. skapelsesberetning leses i lys av 2. skapelsesfortelling? radah   tselem (demot)

16 Takk, gode Gud, for alle ting, først for bror Sol, så lys og fin
Takk, gode Gud, for alle ting, 
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry 
og er ditt tegn for oss i sky.
Halleluja, halleluja. Takk for alle dine under.

Du tenner lys hver stjernenatt, 
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr, 
han drar omkring til tåken flyr.
Omkved.
    
Syng søster Vann, fra kilden dyp, 
bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt, 
og jorden jubler der det falt.
Omkved.

  Strål opp, bror Ild, og takk den Gud 
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn, 
varm oss, bror Ild, ved flammen din.
Omkved.

Takk, gode Gud, for moder Jord, 
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem 
og smykker by og land med dem.
Omkved. Syng, dag og natt! Syng, hav og jord! 
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik! Du ser oss nå, 
du bøyer deg mot alle små.
Omkved. (NoS 281)

17 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD SAMISKE TRADISJONER Om å ha jorda som identitet

18 Samiske tradisjoner… ”I begynnelsen kunne alle ting tale… og de skal få tilbake taleevnen på dommens dag. Du skal lytte til naturens stemme. Spør om overnattingstillatelser. Sivdnideapmi / russesteapmi

19 Om å ha jorda som identitet
Skapt – av JORD ET BUDSKAP FOR UNGDOM? Om å ha jorda som identitet

20 Jf Mary Elisabeth Moore ”The Wisdom of youth”

21 ”skapt i jordas bilde” Jeg er selv et kretsløp av jord, luft, vann og ild, og lever ved å delta i jordas store kretsløp av jord, luft, vann og ild. - Jeg låner et stykke jord i dette livet, og en dag skal jeg gi det tilbake. - Noe av verdens bekker og elver, sjøer og hav strømmer i meg. - Noe av verdens luft blåser som en livgivende vind i mitt åndedrett. - Noe av solas varme, brenner også i min kropp.

22 Tre teologiske grunnteser
Veien til Gud leder oss aldri bort fra oss selv, men til dypet av oss selv (og bort fra våre falske jeg). Veien til Gud leder oss aldri bort fra fellesskap, men forbinder oss enda sterkere til fellesskap Veien til Gud er ingen evakueringsaksjon bort fra verden, men fordyper vår relasjon til skaperverket. (ikke evakueringshåp, men frigjøringshåp)

23 Niko Valkeapää, Rabas mielain https://www. youtube. com/watch
Luonddu čáppodat gávdno min siste jus mii háliidit dan maid oaidnit, oaidnit Dan gávdnat beare rabas mielain Naturens skjønnhet finnes i oss om vi ville se det, se det Det finner vi bare Med et åpent sinn


Laste ned ppt "Om å ha jorda som identitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google