Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV SALGSKOMPENSASJONSPLANEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV SALGSKOMPENSASJONSPLANEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV SALGSKOMPENSASJONSPLANEN

2 SALGSKOMPENSASJONSPLAN EMEA
Nu Skin® er THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Ved å inngå et samarbeid med deg fortsetter vi med å utmerke oss som de sanne lederne innen kompensasjon på verdensbasis. Vår visjon er helt klar - å bli verdens ledende direktesalgsselskap ved å generere større inntekter for distributørene våre enn noe annet selskap. Denne presentasjonen gir deg bare et overblikk; du finner alle detaljer på vår hjemmeside (www.nuskin.com) under Muligheten.

3 Å SETTE I GANG PSV og CSV: Hva er hva? VIKTIGE UTTRYKK
Trinn 1 PSV og CSV: Hva er hva? Personlig salgsvolum (PSV) er den månedlige poengverdien på produktene og tjenestene du og detaljkundene dine kjøper fra selskapet Gruppesalgsvolumet (GSV) representerer den totale PSV i sirkelgruppen din, inkludert din egen PSV, for en gitt måned Provisjonsberettiget salgsverdi (Commissionable Sales Value - CSV) er verdien som brukes til å utregne månedlig provisjon. CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller tjeneste, minus skatt, Fast Start-utbetalinger (FSP) og eventuelle rabatter (ADR, nettrabatter e.l.)

4 Å SETTE I GANG Hvert produkt har en PSV og en CSV
VIKTIGE UTTRYKK Trinn 1 Hvert produkt har en PSV og en CSV Du oppnår opprettholdskravene for Executiver og andre kvalifikasjonskrav ved hjelp av PSV og GSV Du betales på CSV i henhold til salgskompensasjonsplanens Wealth Maximiser

5 Å SETTE I GANG START MED Å BYGGE OPP ET KUNDE- OG DISTRIBUTØRNETTVERK
Trinn 1 INNTEKTSMULIGHETER Som ny distributør* kan du tjene: Opptil 30 % profitt på detaljsalg til kunder** L1 Bonus på 5 % basert på månedlig CSV for alle personlig sponsede distributører og fordelskunder Fast Start-utbetalinger (betales på salg av Fast Start-produktpakker) DETALJKUNDE DEG DISTRIBUTØR FORDELSKUNDE NIVÅ 1 (L1) Bemerk: Provisjon og salgsbonuser utbetales kun til aktive distributører. Se ordlisten for en forklaring av aktivitetskrav, inkludert krav om detaljsalg. * Det eneste kravet for å bli distributør er registreringsavgiften. Det utbetales ikke bonuser for rekruttering. Bonuser utbetales kun ved produktsalg. ** Du kan sette egne priser på varene.

6 FAST START-UTBETALINGER MAKSIMER FORTJENESTEN DIN*
Trinn 1 Fast Start-produktpakker er utviklet for å gi nye distributører en god start: De inneholder et utvalg mestselgende Nu Skin-produkter til en fordelaktig pris I tillegg gir de mulighet for ekstra fortjeneste Som distributør kan du tjene: Eksempel: Opptil 30 % profitt på detaljsalg til kunder L1 Bonus på 5 % basert på månedlig CSV for alle personlig sponsede distributører og fordelskunder Fast Start-utbetalinger (utbetalinger fra salg av Fast Start-produktpakker) €250 - pris på produktpakken 200 PSV 150 CSV €50 Fast Start-utbetaling * Innhold, pris, personlig salgsvolum (PSV) og Fast Start-utbetalinger kan variere fra land til land. Kontakt vennligst ditt lokale Nu Skin-kontor for ytterligere detaljer. Kjøp og videresalg av Fast Start-produktpakker er valgfritt.

7 3-MÅNEDERS EXECUTIVEKVALIFISERING
UTVIKLING AV LEDERSKAP EXECUTIVE KVALIFISERINGSPROSESS Trinn 2 DEG DETALJKUNDE DISTRIBUTØR FORDELSKUNDE Bygg opp en organisasjon, bli Executive (leder) og se hvordan inntektene dine kan mangedobles.** 3-MÅNEDERS EXECUTIVEKVALIFISERING INNTEKTSMULIGHETER MÅNED 1 (LOI) Under Executivekvalifiseringen kan du tjene: Opptil 30 % profitt på detaljsalg til kunder L1 Bonus på 5 % basert på månedlig CSV for alle personlig sponsede distributører og fordelskunder Fast Start-utbetalinger (utbetalinger fra salg av Fast Start-produktpakker) 100 PSV GSV* MÅNED 2 (Q1) 100 PSV GSV MÅNED 3 (Q2) 100 PSV GSV * Gruppesalgsvolumet (GSV) representerer den totale PSV i sirkelgruppen din, inkludert din egen PSV, for en gitt måned. ** For å se et sammendrag av provisjon/bonuser som betales til distributører på alle nivåer i henhold til salgskompensasjonsplanen, vennligst gå til vår hjemmeside (www.nuskin.com) eller kontakt din lokale Account Manager.

8 UTVIKLING AV LEDERSKAP ØK INNTEKTSMULIGHETENE DINE
Trinn 2 EXECUTIVE BONUS INNTEKTSMULIGHETER Din GSV Du tjener Som Executive kan du tjene: Det samme som under Executivekvalifisering PLUSS En månedlig Executive Bonus (EB) på det totale CSV i sirkelgruppen din Muligheten til å delta i EMEA Executive Duplication Bonus GSV 9 % GSV 10 % GSV 11 % GSV 12 % GSV 13 % GSV 14 % GSV 15 % Bemerk: Betingelsene for opprettholdelse av Executive-status er 100 PSV og 2000 GSV.

9 Midlertidig Executive
EXECUTIVE LEDERSKAP: INNTEKTER HVEM TELLER HVEM? Trinn 2 Oversikten nedenfor viser hvilke i din downline du kan telle opp mot GSV-kravene i kvalifiseringen og for å oppnå andre bonuser. Volum/poeng opptjent av fordelskunder i sirkelgruppen din vil alltid inkluderes i ditt eget GSV. DIN TITTEL Distributør LOI (måned 1) Q1 (måned 2) Q2 (måned 3) Executive Midlertidig Executive * LOI (måned 1) Q1 (måned 2) Q2 (måned 3)

10 Breakaway Executive Bonus MAKSIMER INNTEKTSMULIGHETENE DINE
NU SKINS® REVOLUSJONERENDE WEALTH MAXIMISER SIKRER DEG MAKSIMAL UTBETALING Trinn 3 DEPTH MAXIMISER: Breakaway Executive Bonus VOLUME MAXIMISER: EEB Bonus + DBLG1 Bonus ELLER WEALTH MAXIMISER DEPTH VOLUME Volume Maximiser: Tjen Extra Executive Bonus PLUSS en Double G1 Bonus. Depth Maximiser: Tjen opptil 5 % provisjon på CSV på hver Breakaway Executive i organisasjonen din, hele seks generasjoner ned. WEALTH MAXIMISER MAKSIMER INNTEKTSMULIGHETENE DINE Øk inntektsmulighetene dine mens Nu Skin® betaler deg høyest mulig provisjon. INNTEKTSMULIGHETER Med Wealth Maximiser kan du tjene: Provisjon fra trinn 1 og 2 PLUSS Metoden som betaler deg mest basert på Wealth Maximiser- beregninger. EXTRA EXECUTIVE BONUS (EEB) MIN. GSV BONUS % 3000 5 % på din CSV + DOUBLE G1 BONUS (DBLG1) 10 % på din CSV TITTEL GOLD LAPIS RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND Antall G1 Breakaway Executives 1 2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 12 5 % 2 3 4 5 6

11 NU SKINS® REVOLUSJONERENDE WEALTH MAXIMISER UTBETALER AUTOMATISK ETTER DEN BEREGNINGEN SOM GIR DEG MEST PENGER Trinn 3 RUBY EXECUTIVE (DEG) 100 PSV, 3000 GSV, 2250 CSV EXECUTIVE 3000 GSV, 2250 CSV GOLD EXECUTIVE G2 - TOTAL CSV: 4500 G1 - TOTAL CSV: 9000 VOLUME MAXIMISER EEB på 5 % €112,50 DBLG1 på10 % €900 G2-G6 på 0 % €0 TOTALT € 1012,50 DEPTH MAXIMISER G1 på 5 % €450 G2 på 5 % €225 TOTALT €675 ELLER WEALTH MAXIMISER € 1012,50 € 675

12  Hva skjer hvis en Executive ikke oppnår opprettholdskravene?
OPPRETTHOLDSKRAV FOR EXECUTIVER MÅNEDLIGE OPPRETTHOLDSKRAV FOR EXECUTIVER: For å tjene provisjon kreves det minimum 100 PSV og 2000 GSV  Hva skjer hvis en Executive ikke oppnår opprettholdskravene? Opprettholdskrav: Hva hender? Tittel: Utbetaling: Ikke oppnådd i mai Pintittel frimåned (tilgjengelig en gang hver tolvte måned) Executive L1 Bonus (hvis en Executive har 100 PSV, Fast Start-utbetalinger og detaljprofitt, men ikke Executivebonuser) Kravene ikke oppnådd i juli heller Midlertidig Executive-status i opptil 3 måneder (tilgjengelig en gang per Executiveskap) Midlertidig Executive* (teller som en Breakaway Executive for upline) (samme som over) Oppnådd i september Forfremmes i september Betalt som Executive Krav ikke oppnådd i oktober Nedgraderes i oktober Nedgradert Executive (hvis en Executive har 100 PSV, Fast Start-utbetalinger og detaljprofitt) Distributør fullfører kvalifiseringsprosessen igjen Re-entry** (tidligere Breakaway Executiver fås tilbake hvis det oppnås innen 6 måneder) * Tilgjengelig en gang per Executiveskap, men en distributør må vente tolv måneder etter en midlertidig Executive-periode før den kan brukes igjen. ** Executiver som bruker Executive Re-entry for å gjenvinne deres tidligere Executiveskap, har ikke muligheten til å bruke midlertidig Executive-status igjen.

13 Kriterier for EMEA Executive Duplication Bonus Pool
EXECUTIVE DUPLICATION BONUS* OPPTJEN EN ANDEL AV EMEAs SUKSESS Executiver og høyere med 3000 månedlig GSV kan kvalifisere seg til å opptjene en andel av EMEAs månedlige provisjonsberettigede salg gjennom Executive Duplication Bonus**: Kriterier for EMEA Executive Duplication Bonus Pool Fullført kvalifiserende Executive måned 2 (Q2) 1 andel Ny Executive måned 1 med 3000 GSV Ny Executive måned 2 med 3000 GSV 2 andeler Ny Executive måned 3 med 3000 GSV 3 andeler Bemerk:: Kvalifiserende Executiver og Executiver må være bosatt på et av EMEAs markeder for å kunne regnes som en andel for upline. * Denne bonusen er en midlertidig belønning og regnes ikke som en del av salgskompensasjonsplanen. Den kan til enhver tid endres eller avsluttes av Nu Skin uten forutgående varsel. **For å være kvalifisert må en Executive oppfylle minimumskriteriene for bonus og salg ved slutten av hver provisjonsperiode som stadfestet av selskapet, og oppfylle kravene til aktive i henhold til salgskompensasjonsplanen.

14 TAKK


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV SALGSKOMPENSASJONSPLANEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google