Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scannerkvalifisering S2 Scannerkvalifisering Kvalifiseringsperioden er én måned: •Du kan underskrive en hensiktserklæring* når du har opptjent minst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scannerkvalifisering S2 Scannerkvalifisering Kvalifiseringsperioden er én måned: •Du kan underskrive en hensiktserklæring* når du har opptjent minst."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Scannerkvalifisering

3 S2 Scannerkvalifisering Kvalifiseringsperioden er én måned: •Du kan underskrive en hensiktserklæring* når du har opptjent minst 100 PSV (personlig salgsvolum) og •spons fire nye LOI-er**, hvorav minst to av dem skal være personlig sponset, og •ha en automatisk bestillingsordre (ADP) med minst 50 PSV fra Pharmanexprodukter, og •send inn ”Scanner Qualification Request”-skjemaet til din lokale Account Manager*** (tilgjengelig i My Office). Så snart din Account Manager har godkjent søknaden din, blir scannerleiekontrakten sent til deg i løpet av 30 dager. Du har 30 dager på deg til å starte leieperioden fra den dagen du mottar kontrakten. Hvis du ikke går i gang med leieperioden innenfor denne tidsfristen, blir din rett til å motta en scanner inndratt, og du må kvalifisere deg på nytt. *For at scanneren ikke skal bli trukket tilbake, er det viktig at du gjør ferdig din Executive-kvalifisering og blir Executive innen din tredje måned, altså fra det tidspunktet du får din scanner/tildelingsmåned. **Vi gjør deg oppmerksom på at LOI-volumet skal være ubeheftet, og at den samme LOI kun teller for én scannerkvalifisering. ***Vi gjør deg oppmerksom på at fristen for å sende inn ”Scanner Qualification Request”-skjemaet er den siste arbeidsdagen i måneden, når kvalifikasjonsbetingelsene er oppfylt. Informer din Account Manager i god tid om din forespørsel, slik at han/hun kan hjelpe deg med alt du behøver å vite før du gjennomfører kvalifiseringen.

4 Scanner leiebetingelser LeiebetingelserS2 Everest Scanner DepositumNOK 4.195,55 Månedlig beløpNOK 1.589,94 Leieperiode 36 måneder** *Eksisterende leieovergang: Depositum på NOK 4.195,55 overføres. **Ved utløpsdatoen utvides kontrakten automatisk med 12 måneder. Alle avgifter og gebyrer kan bli gjenstand for endringer av valutaverdi i forhold til euroen i den grad og på det tidspunkt selskapet anser det for nødvendig å innføre disse endringene.

5 VIKTIGE UTTRYKK •Tilknyttede ADP-er: ADP-er som er linket til scanneren din med et scannersertifikatnummer. Tilknyttede ADP-er må inneholde enten LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 og skal registreres i Europa for å kunne oppfylle kravene for opprettholdelse og bonuser. •LOI: En LOI underskrevet av en distributør i ett av de europeiske markedslandene. Ikke-europeiske LOI-er kan ikke telle med for å oppfylle kravene for opprettholdelse og bonuser. •Euro: Når vi snakker om Euro i denne presentasjonen vil naturligvis den tilsvarende lokale valuta anvendes utenfor Eurosonen. Den nye ADP-en skal linkes til scanneren via det første Scannersertifikatnummeret (du kan se nummeret på Scannersertifikatet). Nummeret starter med 1. Re-scansertifikater starter med 2.

6 SCANNERKONTRAKT •Varighet: –S2 Everest: 36 måneder, som automatisk blir utvidet til ytterligere 12 måneder. –Distributører kan til enhver tid oppsi leieavtalen ved å gi skriftlig beskjed til selskapet. – •Leieavgift: –S2 Everest: NOK 1.589,94* + lokal moms/måned –S2 Everest Oppgradering fra S2 Classic: NOK 1.519,20 + lokal moms/måned –S2 Everest Fornyelse av kontrakt: NOK 829,20 + lokal moms/måned •Depositum –S2 Everest: NOK 4.195,55 + lokal moms * Hvis S1 leietakeren oppgraderer til S2 Everest, blir leieavgiften per måned den samme som med S2 Everest: NOK 1.589,94 + lokal moms/måned.

7 KONTRAKT •Bruk av utstyret: –Scanneren er et måleinstrument som kan måle en persons nåværende karotenoidnivå i huden. –Informasjonen man får fra målingen skal anses som en liten del av veien til et sunt liv og er ikke en omfattende analyse av personens næringsinntak.

8 KONTRAKT Påstå at scanneren kan diagnostisere, forebygge, lindre, behandle eller kurere sykdommer. Påstå at scanneren er et medisinsk apparat som kan diagnostisere lidelser, sykdommer eller sykdomssymptomer. Benytte scanneren i et medisinsk eller klinisk miljø. Installere eller prøve å installere annen programvare eller andre komponenter på scannneren eller på den bærbare scanner pc-en. Ta scanneren ut av EU/EØS* eller til land hvor vi ikke er representert uten skriftlig tillatelse fra selskapet. *Inkl. Russland Du må ikke:

9 VEDLIKEHOLD Påkrevd månedlig aktivitet for S1 eller S2: • 5 nye tilknyttede ADP-er • 1 personlig sponset europeisk LOI. ELLER • 2 nye europeiske LOI-er i din sirkelgruppe. ELLER

10 “Gratis” scannerprogram •Månedlig leie tilbakebetales* når: *Leieavgift som betales tilbake når det er bekreftet at målsetningene er oppfylt. Betingelser for tilbakebetaling:S2 Scanner Nye tilknyttede ADP-er5 ADP-er Nye sponsede LOI-er2 LOI-er Nye sirkelgruppe LOI-er4 LOI-er

11 “Gratis” leieprogram; eksempel på periode: Kvalifisert til “gratis” leie • min 5 ADP • min 2 L1 LOI* • min 4 Sirkelgruppe LOI* Ingen oppkrevd betaling Juni 2009Juli 2009 *. LOI-volumet må være ubeheftet, dvs. LOI-en kan ikke telle volumet (GSV) for eventuelle downline LOI. Den samme LOI teller kun for én scannerkvalifisering.

12 SCANNEROPERATØR BONUS Førstegangsbonus for scanneroperatører •Når en kunde blir scannet og som følge av scanningen tegner en ADP- avtale, får scannerleietakeren 10 Euro for hver nye tilknyttede ADP- kontrakt. Re-scan Bonus •Når en ADP-kunde i “Lifetime Monitoring Programme”* blir re-scannet med det påfølgende scannersertifikat får scannerleietakeren 5 Euro. * ADP-kunder som tegner en avtale for å motta LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 blir automatisk tilmeldt “Lifetime Monitoring Programme”, som tilbyr en gratis re-scan hver tredje måned så lenge ADP-en fortsetter.

13 INSENTIV FOR MARKEDSFØRINGS- MATERIELL * Kvartalvis prestasjon er basert på kalenderåret. Du kan styrke din forretning ved å tjene markedsføringsmateriell basert på din kvartalvise* scannerprestasjon: 30 nye tilknyttede ADP-er = 30 postkort 60 nye tilknyttede ADP-er = 30 postkort & ark til addressbok 90 nye tilknyttede ADP-er = 30 postkort & USB-stick

14 Tilbakekallelse Hvis scanneren din har vært inaktiv eller ikke har oppfylt de månedlige minstekravene for opprettholdelse i tre sammenhengende måneder, vil leiekontrakten din bli oppsagt og scanneren vil bli tilbakekalt av selskapet. –Uproduktive scannere skal inndras. –“Uproduktiv” defineres som <5 nye tilknyttede ADP-er eller 1 ny personlig sponset LOI eller 2 nye sirkelgruppe LOI-er per måned. –Skal evalueres hver måned. Du kan rekvalifisere deg til en scanner ved å oppfylle kvalifiseringskravene på nytt. •Bemerk: Depositumet ditt vil ikke bli tilbakebetalt hvis scanneren din blir tilbakekalt. Hvis du kvalifiserer deg på nytt må du betale et nytt depositum. For å kunne kvalifisere seg for en scanner må alle utestående avgifter være innbetalt.

15 FORSIKRING •Distributøren påtar seg ansvaret for tap, skader, tyveri eller ødeleggelse av scanneren og den tilhørende programvaren. •Hvis man lar andre distributører bruke apparatet er man som scannerleietaker ansvarlig for at scannerleiekontrakten blir overholdt. •En scannerleietaker kan forsikre seg mot tap og skader på følgende måte:  Alternativ A: den månedlige tapsfraskrivelsen som koster 8 Euro (eller tilsvarende i lokal valuta) pluss moms per måned. Hvis dette alternativet blir valgt, har scannerleietakeren kun kjøpt dekning for tap av Pharmanex ® Biophotonic Scanner og scannerrelatert utstyr.  Alternativ B: den månedlige tap- og skadefraskrivelsen som koster 20 Euro (eller tilsvarende i lokal valuta) pluss moms per måned. Med dette alternativet kjøper scannerleietakeren dekning for både tap og skade av scanner og scannerrelatert utstyr.

16 REISER •Hvis du planlegger å ta med deg scanneren til et annet land* må du søke om tillatelse fra din lokale scannerkoordinator eller Account Manager. •ADP-er som er tilknyttet scanneren din utenfor ditt eget land regnes ikke med m.h.t. å oppfylle kravene for opprettholdelse og bonuser. •LOI-er fra andre land enn ditt eget regnes ikke med m.h.t. å oppfylle kravene for opprettholdelse og bonuser. * Marked: Europa inkl. EU/EØS, Sveits og Russland.

17 PENGENE TILBAKE-GARANTI •Kunder som skriver kontrakt på en ADP som inneholder enten LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 kan benytte seg av pengene tilbake- garantien. •Hvis kundene dine har tatt den anbefalte dose med LifePak ®, LifePak Essentials Super A eller g3 i 90 dager og deres karotenoid-score (SCS) ikke har forbedret seg kan de be om å få utgiftene i forbindelse med ADP-en refundert. •Detaljer omkring vilkår og betingelser for pengene tilbake-garantien finner du på hjemmesiden.

18 FLERE KURS •Sertifiseringskurs for scanneroperatører –Du kan få din scanneroperatørlisens ved å ta Sertifiseringskurset for scanneroperatører. Du finner dette kurset på “My Office” under “Scanneroperatørsenter”. –Når du har bestått kurset og prøven, vil din lokale scannerkoordinator sørge for at du får en scanneroperatørlisens Bemerk: Kun scannerleietakere kan få denne lisensen.

19 KONTAKTINFORMASJON •Kontakt scannerkoordinatoren for ditt land: på 800 36 010eller via e- post lsorensen@nuskin.com •Kontakt din Account Manager: på 22876100 eller via e-post cfleron@nuskin.com eller jbodal@nuskin.com cfleron@nuskin.comjbodal@nuskin.com •Hjemmeside: www.nseeurope.comwww.nseeurope.com

20


Laste ned ppt "Scannerkvalifisering S2 Scannerkvalifisering Kvalifiseringsperioden er én måned: •Du kan underskrive en hensiktserklæring* når du har opptjent minst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google