Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TransMed 7 Jannicke Knutsen & Johan Wikström.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TransMed 7 Jannicke Knutsen & Johan Wikström."— Utskrift av presentasjonen:

1 TransMed 7 Jannicke Knutsen & Johan Wikström

2 Innehåll Funksjoner i TransMed7 Å bruke TransMed 7 Innføring
Tekniske spørsmål etc. Locus Brukerforum 2011

3 TransMed 7 brukergrensesnitt
Oppgavestyrt menylinje TransMed 7 klienten består av ett nivå vinduer med oppgavestyrt menylinje; menylinje endrer seg etter handling Statuslinje; viser kart-, påloggs- og serverinformasjon/status Kart; hovedbilde i klienten, ny kartteknologi, nye kart, mulighet for integrasjoner og tilkobling til flere kartkilder og -tjenester informasjon i kategoriserte lister; informasjonen kan sorteres og filtreres Beslutningsstøtteverktøy; adressesøk, finn nærmeste, posisjonssøk Informasjon i kategoriserte lister Verktøy Kart med mulighet for tilkobling til flere kartkilder og tjenester Statuslinje med kart- og tilkoblings-informasjon

4 Ny kartmotor Ønske om mer informasjon i kart Raskere kart
Integrere mot karttjenester Siste teknologi fra en av verdens største GIS-aktører En kartmotor är som namnet säger – det som driver kartet då du zoomer och paner, biler beveger sig, etc. Brukare och arbetsgrupper gav tillbakamelding om mer information i kart – vilket ju är ett beslutsstød Förra året hade vi en helt annan kart motor. Den nya är helt ny och förberedd att hantera framtiden. Karttjenester är något som någon annan lagar och innehåller information som kan visas i kart. Exempel trafikflyt. Locus Brukerforum 2011 Locus Brukerforum 2011

5 Demonstrasjon av TransMed 7 kart
Starta med att sjul allt annat än kart Zoom + Pan Zoom med mus – zoomer till muspil Zoom med tastatur Zoom in med shift + pil Zoom ut med ctrl+shift + pil Pan med tastatur piler Back/Forward Bookmarks Objekt i kart Tooltips Ender størrelse vid zoom Målestokk (POI) Översiktskart Slå av och på Flytta fyrkant Karttjenester Visa olika en i taget Visa två (basiskart + ortofoto och opacity) Locus Brukerforum 2011

6 Informasjon i lister

7 Lister - gruppering, sortering, filtrering
Gruppering: høyreklikke toppkolonnen og velge ønsket gruppering Sortering: pil opp/ned sorterer innad i gruppene Filtrering: skrive hele eller deler av ord i søkefeltet Grupper åpnes/lukkes ved å klikke på gruppenavnet Klikk på element i liste viser/skjuler utvidet informasjon

8 Menylinje

9 Menylinje Menylinjen endrer seg etter arbeidstema i TransMed 7 klienten Beskrivelse av de ulike menyene gis under hvert arbeidstema Menyer for kart er alltid tilgjengelig Menylinje er oppgaveorientert, og endrer seg etter handling/hvilke tema det jobbes med på samme måte som i feks Outlook og Word Menyer for kart er alltid tilgjengelige Alle menyer er er tilgjengelige fra høyreklikk for hvert arb.tema

10 Søkefunksjoner Søkefunksjonser er tilgjengelig for alle objekter
med gyldig posisjon Standard søkefunksjoner er: Gå til Zoom til Finn nærmeste Gå til – zoomer til objekt i samme målestokk som kartutsnittet er i Zoom til – zoomer til objekt i målestokk 1: Finn nærmeste – finner nærmeste ressurs og POI for valgt objekt. Finn nærmeste er en nyttig funksjon til hjelp for å beslutte hvilke ressurs/ressurser som skal settes som tiltak, og forklares grundigere senere i kurset.

11 Statuslinje

12 Statuslinje Statuslinjen gir informasjon om:
Antall valgte kartobjekter Målestokk Referansesystem Arbeidsstasjonsnummer Pålogget bruker Klientens tilkoblings status til server samt tilhørende systemer som AMIS, Adressesøk, Spider* og Samordnet flåtestyring*

13 Verktøy

14 Verktøy Adressesøk Finn nærmeste Posisjonssøk Redigering av POI

15 Dra-og-slipp-funksjon
Merk element, hold venstre musepeker nede, dra elementet over på ønsket sted, og slipp venstre musetast for å fullføre funksjonen Tillatte felt å slippe på, blir markert med grønt, sammen med hjelpetekst I TransMed 7 kan dra-og-slipp-funksjon brukes for eksempelvis å sette adresse, opprette POI, tildele ressurs med mer. Merk element og hold venstre musepeker nede, dra elementet over på ønsket sted, og slipp venstre musetast for å fullføre funksjonen. Tillatte felt å slippe på, blir markert med grønt, sammen med hjelpetekst.

16 Oppsett Klientens oppsett kan tilpasses: Rollebasert? Brukerbasert?

17 Å bruke transmed 7

18 Samtale Vis i kart Finn adresse: Hvor er pasienten?

19 Adressesøk Fritekstsøk Detaljert søk Gate Stedsnavn

20 Finn nærmeste Ressurser POI

21 Hendelse, Åpen hendelse, Oppdrag
Sammenhenger i lister Integrert med AMIS

22 innføring

23 Status for innføring Arbeid med ny kartkontroll ble avsluttet rundt årsskiftet 2010/2011 Produktiv pilot med bl.a. AMK Sør-Trøndelag og AMK Haukeland TransMed 7 brukes i dag av personell ved AMK Sør-Trøndelag

24 Hvordan gjennomføres innføringen
Innføringsdokument]

25 SPØRSMÅL?

26 Teknisk gjennomgang

27 TransMed 7 består av: TransMed 7 server TransMed 7 AdminKlient
Databaser Integrasjon med AMIS via AMISTM7.exe på SyncServer Opsjoner Spider ArcGIS server TransMed 7 klienter

28 Nye tjenester Adressesøk tjeneste DB: GAB_ADDRESSWASH Spider tjeneste
DB: SpiderDB50

29 Opsjoner Samordnet flåtestyring med nærliggende sentraler
Videresending av opprinnelsessted for samtale mellom sentraler Beslutningsstøtte: Responstid Finn nærmeste Kjørebeskrivelse

30 AdresseSøk tjeneste Egen installer AddressSearchServiceInstaller.msi
GAB-databasen GAB_ADDRESSWASH restores via GabInstall.exe Systemkrav angitt i systemkrav dok. Adressesøk tjenester og Spider tjeneste er anbefalt å kjøre på egen server, dvs adskilt fra TransMed 7 server

31 Spider tjeneste Spider kreves for en eller flere av opsjonene:
Finn Nærmeste Responsområde Kjørebeskrivelse Todelt installasjon: LocusSpiderService SpiderInstall Hvordan generere lisensene og legge dem inn vises når Supportklienten gjennomgås

32 Øvrige komponenter og tjenester
Locus ServiceController NRDB Request NRDB Publish IPServerService build 43 SplitTrigger .Net 4.0 Notepad ++

33 Installasjon av TransMed 7 server
Egen installasjonspakke for 32- og 64-bits OS Installer sjekker på komponenter; mao vanskelig å feile en installasjon Teksten er hentet fra dokumentet TransMed 7 Server - Installasjon

34 TransMed 7 AdminKlient Benyttes til konfigurasjon av TransMed 7 systemet Kan installeres ’hvorsomhelst’; ikke lisensbelagt Kun én bruker kan være pålogget om gangen…

35 Loggfiler Log4Net Konfigurerbar (Info, debug) Satt opp av utvikling
Rullerende logger – basert på størrelse Hvilke logger finnes: Server: transmedserver_rolling.log tc30messages.log Klient: TransMedClient.log AdminKlient: transmedadminclient.log Åpne en logg for å se på…

36 Takk for oppmerksomheten!
Jannicke Knutsen & Johan Wikström Locus Brukerforum 2011


Laste ned ppt "TransMed 7 Jannicke Knutsen & Johan Wikström."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google