Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal leverandør Nordre Aker bydel

2 Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand Bydel: Nordre Aker Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 416 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. 2 Nordre Aker bydel Fakta om undersøkelsen

3 Hjemmesykepleien - totalinntrykk 3 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien? 928689 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 2009 166 Antall svar Nordre Aker bydel

4 Hjemmesykepleien – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Vurdering av personlig stell, hjelp til å ta medisiner, hjelp til matlaging, og tekniske hjelpemidler. Andel positive svar i prosent 2010Oslo 104 42 123 Antall svar Nordre Aker bydel 9286 9390 8676 9491

5 Hjemmesykepleien – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 9693 87 8479 7564 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 178 172 163 159 Antall svar Nordre Aker bydel

6 Hjemmesykepleien – personalet 6 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 9893 9691 9791 9897 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 194 184 190 198 Antall svar Nordre Aker bydel

7 Hjemmesykepleien – tilgjengelighet 7 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 9384 6256 8978 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 175 162 164 Antall svar Nordre Aker bydel

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 Nordre Aker bydel Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=342 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=322

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 7672 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 333 Antall svar Nordre Aker bydel

10 Endringer i avtalen 10 Nordre Aker bydel Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=342 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=112

11 Klager 11 Nordre Aker bydel Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=220 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=82

12 Bytte av leverandør 12 Nordre Aker bydel Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n=0 Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=241 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=226 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 97 90 Andel positive svar i prosent 2010Oslo2009 211 Antall svar Nordre Aker bydel * 2009: I hvor stor grad opplever du at trygghetsalarmen: ivaretar ditt behov? *


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google