Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er innledningsfoil. Velg Vis, Maler og Tittelmal fra menylinjen og du kan datere og skrive inn bunntekst for hele serien, og endre teksten her. Norwegian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er innledningsfoil. Velg Vis, Maler og Tittelmal fra menylinjen og du kan datere og skrive inn bunntekst for hele serien, og endre teksten her. Norwegian."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er innledningsfoil. Velg Vis, Maler og Tittelmal fra menylinjen og du kan datere og skrive inn bunntekst for hele serien, og endre teksten her. Norwegian Ministry of Trade and Industry Markedssvikt - svikt i teori eller marked ? Jostein Djupvik, EVA-seminar, 5. September 2002

2 Norwegian Ministry of Trade and Industry Begrepet markedssvikt Begrepet er analytisk tiltrekkende. Bygger på en tese om at man kan nå en likevekt. Ingen markeder er perfekte - så hva sier begrepet markedssvikt? Markedssvikt gir fokus på å kompensere heller enn å utvikle (statisk vs. dynamisk). Systemsvikt erstatter markedssvikt ? Er systemsvikt bare et samlebegrep for å vise at flere markeder svikter samtidig ? Er markedssvikttanken konsistent med flere teoriretninger ? Begrepet brukes ofte for mer enn det er verdt !

3 Norwegian Ministry of Trade and Industry Kan man måle markedssvikt ? Trend mot å kreve mer kvantitativ dokumentasjon for å rettferdiggjøre virkemiddelbruk Hvordan måle eksterne virkninger eller ufullstendig informasjon? Markedssvikt gir gjennomsnittsbetraktninger, og overser de viktige nisjene. Må måle både graden og verdien av markedssvikten. Rigid bruk av begrepet leder til svært lav offentlig ressursbruk. Vekt på nye teoriretninger gjør det enda vanskeligere å dokumentere svikt.

4 Norwegian Ministry of Trade and Industry Politikkutforming Det kan være politisk ønskelig å oppnå andre resultater enn det perfekte markeder gir! Skille mellom faglige og politiske anbefalinger ? Markedssvikt, svar på hva eller hvordan ? Markedssvikt har implisitt vært benyttet i alle år Er internasjonale sammenligninger (referansetesting) like relevant for politikkutforming? Vi må forholde oss til risiko ! Ulike teoriretninger gir identiske politikkanbefalinger - hva er verdien da ?

5 Norwegian Ministry of Trade and Industry Eksempler på virkemidler og begrunnelser Tilskudd til forskning –eksterne virkninger Kompetanseprogrammer –eksterne virkninger Strategisk teknologiforskning –kvalifisert gjetting (?) Eksportgarantier –konkurransedyktige betingelser for norsk næringsliv

6 Norwegian Ministry of Trade and Industry Eksempler på virkemidler og begrunnelser, forts. Nettverk –informasjonsskjevheter Risikoavlastning for private investorer –kapitalmangel Omstillingsområder –politiske mål Entreprenørskap i skolen –kvalifisert gjetting (?)

7 Norwegian Ministry of Trade and Industry Spørsmål til diskusjon Overser markedssviktbegrepet viktige vekstfaktorer i økonomien ? Bringer hardere krav til måling av markedssvikt oss i riktig retning ? Hvor blir det av politikken ?


Laste ned ppt "Dette er innledningsfoil. Velg Vis, Maler og Tittelmal fra menylinjen og du kan datere og skrive inn bunntekst for hele serien, og endre teksten her. Norwegian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google