Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J
Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maririm medisin

2 Øyets ytre

3 Øyets indre Iris = regnbuehinnen Conjunctiva = Bindehinnen
Camera posterior = Bakre kammer Camera anterior = Fremre kammer Cornea = Hornhinnen Pupillen Linsen Sclera = Senehinnen Chorioidea = årehinnen Retina = Netthinnen Corpus viterum = Glasslegemet Papillen = Blinde flekk Arteria og vena centralis retinae = blodforsyningen til øyet Macula lutea = den gule flekk Nervus opticus = synsnerven

4 Øyemusklene 6 øyemuskler styrer øyebevegelsene, synkronisert av nervesystemet. Skader/sykdom: Dobbeltsyn Skjeling Undertrykkelse av ene øyets syn

5 Tårekjertel og tåreveier
To tårepunkter Tåresekk Tårekanal som munner ut i nesen

6 Undersøkelse av øyet Inspeksjon Øyelokk, øyelokksrender, tårekanaler.
Sår? Ligger tårepunktene an mot bulbus? Skraper ciliene mot hornhinna? Eksem? Infeksjon? Hevelse? Rødhet? Bindehinne, senehinne, hornhinne Rødhet? Hvor? Beskriv som klokken Kraftigst omkring hornhinnen? (pericorneal el. ciliær) Flekkvis på senehinnen? Diffust i bindehinnen?

7 Undersøkelse Synsstyrken Synsfelt ( Donders) Palpasjon
Sjekke hvert øye for seg. Som vanlig? Dobbeltsyn? Synsfelt ( Donders) Palpasjon Orbitakanten ved skader: Søkk i beinet? Øyenbevegelser – lammelser? Sensibilitet.

8 Synsfelt-test a.m. Donders
Sjekk pasientens høyre synsfelt mot ditt venstre. Pas. Ser rett inn i ditt øye hele tiden. Før pekefingeren inn fra blindsonen i hver kvadrant. Pasienten gir beskjed når han skimter fingeren. Sammenlig med ditt eget synsfelt. Husk at nesen skygger. Det kan være bedre at begge snur ansiktet like antall grader til motsatt side av det øyet som undersøkes, slik at man unngår skyggen fra nesen når de mediale delene av synsfeltet testes.

9 Øyeskader

10 Corneaavskrapning Sykehist: US: Diff.diagn. (DD): Terapi:
Smerter, lysskyhet, ruskfølelse, tåreflod Ruskfølelsen vedvarer etter at rusket er borte. US: Rødt øye Evt. Kan skaden sees som en matt flekk Farg med fluoresceindråper: SKaden blir gul. (fluorescerer i UV-lys eller blått lys). Diff.diagn. (DD): Fremmedlegeme. Terapi: Kloramfenikol eller Fucithalmic øyesalve/dråper annenhver time. Ktr hos lege snarest. Ikke brovakt mens behandling pågår.

11 Fluoresceinfarging

12 Fremmedlegeme på cornea
S Samme sympt som avskrapning. Type! (magnetisk, metall, tre, smergel, høy temp, etc etc) US Inspeksjon i godt lys, lupelampe Evt. Farge med fluorescein T: Dråpeanestesi med Oxibuprocain Overfl. fr.legeme kan lett fjernes med en fuktig vattpinne. Fastsittende fr.l. med en sprøytespiss (Obs forsiktig, spesielt på sentrale deler av cornea! – Tangential tilnærming! Håndstøtte!) Kloramfenikol/Fucithalmic øyesalve el dråper Ikke strev for lenge! Ring lege for veiledning! Beskriv nøye hvor det sitter!

13

14 Blåveis/slag mot øyet Slag mot øyet kan gi mange skader selv om det ikke går hull på bulbus: Blod i forkammeret. Ring lege! (Forsvinner ofte av seg selv i løpet av noen dager, men risiko for nye blødninger.) Regnbuehinneskade Enten i periferien eller inn mot pupillefeltet. Ring Lege! Netthinnehevelse Netthinneløsning Blødning i glasslegemet Linseskade (løsner, kommer ut av stilling m.m.)

15 Perforerende øyeskade
De fleste går gjennom hornhinna. Ruptur etter stumpt traume oftest like utenfor cornea. Øyelokk og øyeeple skal IKKE palperes ved perforerende skader!!! S: Smerte, rødt øye, nedsatt syn. T: Øyeblikkelig til øyeavdeling! Kloramfenikol øyesalve. Tildekking av øyet. Gi penicillin forebyggende.

16

17 Brudd i øyenhulen Ytre brudd: Indre brudd (blow-out)
Ofte i forbindelse med andre brudd i ansikt. Kontinuitetsbrudd i kanten av øyenhulen. Evt. Dobbeltsyn hvis øyet er ute av stilling. Luftemfysem nedre øyelokk (gjennombrudd til overkjevebihulen). Indre brudd (blow-out) Oftest øyehulegolvet. Dobbeltsyn. Øyeblikkelig til øyeavdeling! Kloramfenikol øyedråper, tildekking, penicillin forebyggende.

18 Etseskade Syre: Overflatiske sår Lut: Dypere skader.
Organiske løsemidler: Overfladiske skader Brent kalk reagerer med vann i øyet – gir temperaturskade. Tåregass på nært hold: Hornhinneskade, av og til dypere skader. S: Umiddelbart smerte, rødt øye, lysskyhet og tåreflod. Hevelse i øyelokk. Skader på hornhinnen. T: Skyll med rikelige mengder vann straks! (hånddusj eller spring). Hold øynene aktivt åpne! Skyll i minst minutter! Lengst ved lutskade. Kontakt lege. Får kanskje beskjed om ytterligere skylling, kanskje i timevis. Evt. Lokalanestesi – men denne svekker tilhelingsevnen litt. Kloramfenikol øyesalve etterpå. Innleggelse kan bli nødvendig.

19 Skade av kaustisk soda

20

21 Symptomdiagnoser

22 Rødt øye Konjunktival injeksjon Pericorneal/ciliær inj. Scleral inj.

23 Rødt øye Akutt grønn stær
Regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt) – ciliær injeksjon.

24 Rødt øye Hyposphagma = subconcjuntival blødning
Hyphema = blodansamling i forkammeret

25 Akutt synstap Amaurosis fugax Amotio retinae (Netthinneavløsning)
Kortvarig, smertefritt synstap, ensidig. TIA i carotis interna? Amotio retinae (Netthinneavløsning) Smertefritt, grått slør som følger øyenbevegelsene. Ensidig. Metanolforgiftning: Tåkesyn el. Flekkvis synstap. Hodepine, kvalme, hyperventilering, beruselse, dobbeltsidig. Drukket billig sprit? Blodpropp i arterier eller vener Blødninger inne i øyet

26 Gradvis synstap Brytningsfeil, f.eks. Økende nærsynthet Sukkersyke.
Grå stær. Chorioretinitt – evt. raskt synstap.

27 Synstap med smerter Akutt glaukom (grønn stær) Akutt iridocyclitt
Uttalt smerte. Rødt øye. Utvidete pupiller, hevelse i hornhinnen. Akutt iridocyclitt Tåkesyn, smerte, lysskyhet, rødt øye, sammentrukket pupille. Keratitt (hornhinnebetennelse) Smerter, sløret syn, funn på hornhinna. Kontaktlinser? Betennelse i synsnerven Sentralt skotom (flekkvis synsfeltutfall).

28 Synsfeltutfall Kan skyldes øyen-sykdommer/-skader og hjerne-sykdommer/–skader.

29 Synsforstyrrelser Flimmertegninger Fotopsier (Blinkende lys)
Migrene Fotopsier (Blinkende lys) Lavt blodtrykk, netthinneløsning Kromatopsi (fargede flekker og ringer) Begynnende akutt glaukom, grå stær eller forgiftning med digitalis (gul-grønt) Metamorfopsi (forvrengt synsinntrykk) Ulike lidelser i netthinnen. Mouches volantes (“Fluer” i synsfeltet) Fortetninger i glasslegemet. Uskyldig, eller som ledd i netthinneløsning eller blødning.

30 Dobbeltsyn Blow-out brudd Botulisme – spist rakfisk?
Ekspansjon i øyenhulen. Hevelse rundt øynene? Høyt stoffskifte? Hodeskade Skadeanamnese? Trykkøkning intracranielt Hodepine, kvalme, bevissthetstap Nevrologiske sykdommer (MS, myasth.gravis) Øyenmuskelbetennelse Grå stær og refraksjonsfeil Latent skjeling – trøtthet? – alkoholinntak?

31 Akutt smerte i og omkring øyet
Clusterhodepine Betennelse i tåreveier Scleritt/episcleritt Hornhinneavskrapn Fremmedlegeme Akutt grønn stær Regnbuehinnebet. Hornhinnebet. Migrene. Infeksjon i huden Bihulebetennelse Svulst i øyenhulen Temporal arteritt

32 Hevelse rundt øyet Allergisk reaksjon Brudd i skallebasis
Ett øye? Stikk? Symmetrisk? Brudd i skallebasis Brillehematom? Konjunktivitt Allergisk Bakteriell

33 Hordeolum = “Sti” og Chalazion
Sti: Akutt betennelse i kjertler på innsiden av øvre eller nedre øyelokk. Antibiotika lokalt Chalazion er en kronisk betennelse av samme slag. Opereres ved anledning

34 Sykdommer

35 Akutt infektiøs konjunktivitt
Årsak Bakteriell Virus Chlamydia Sympt: Ensidig debut Ruskfølelse, Klistring, Gul/grønn renning Klør oftest ikke US: Konjunktival injeksjon Størknet puss Kloramfenikol øyedråper i noen dager – annehver time i starten, seinere x4/døgn. Obs håndhygiene.

36

37 Allergisk konjunktivitt
Årsak Allergi, oftest mot noe som svever i lufta eller kommer direkte inn på øyet. S: Klør kraftig Røde øyne Oftest begge sider Klistrer ikke Svakere ruskfølelse enn bakterielle konjunktivitter Ikke klistring Ofte nysing og rennende nese US: Rødt øye Ikke puss Blank renning T: Livostin øyedråper Allergitabletter (Cetirizin, Zyrtec, Aerius o.l.)

38 Snøblindhet, sveiseblink = Fotoelektrisk konjunktivitt
Sterke smerter, tåreflod, lysskyhet, ruskfølelse, Latenstid på 6-12 timer etter eksponering US: Rødt øye, Øyelokks-spasme kan gjøre det vanskelig å undersøke T: Lokale bedøvende dråper for u.s. Kloramfenikol øyesalve Smertestillende

39 Subkonjunktival blødning
Etter traume, valvsalvas manøver, ulike sykdommer, spontant. Betyr lite annet enn som tegn på evt. bakenforliggende sykdom Gir seg av seg selv.

40 Keratitt NB! Ikke bruke kontaktlinser ved hornhinnebetennelser!
Kan skyldes Herpes, helvetesild m.fl. S: Smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod, spasme i øyelokk, US: Periorbital hevelse, Flekker/punkter på hornhinna etter farging Nedsatt hornhinnefølsomhet Herpes keratitt

41 Episkleritt - senehinnebetennelse
Overhyppighet ved revmatiske sykdommer Smerter. Rødt øye. US: Rødfiolett segmental misfaring av sclera, gjerne med hevelse Behandling: Øyelege Kortikosteroider.

42 Akutt iridocyclitt Akutt betennelse i regnbuehinnen S US T:
Ensidig Rødt øye Lysskyhet Redusert syn Liten pupille, - sideforskjell US Treg pupille, ujevn Puss i forkammeret i sjeldne tilfeller Lysvei i forkammeret T: Øyeblikkelig til øyelege!!!

43

44 Netthinneløsning Disp: US T: Familiært, Høy alder TIdligere løsning
Skader på øyet Operasjon på linsen Etter infeksjoner Diabetes mellitus US Smertefritt synstap Skygge/rullegardin som følger øyebeveg. Blinkende prikker før synstapet T: Ligge flatt Øyeblikkelig til øyeavd

45 Arterielle blodpropper
S Ensidig synstap i løpet av sekunder US Vanskelig å se uten oftalmoskopi: Melkehvitt område Diffus papille Lysende fovea Beh: Raskest mulig til øyeavdeling.

46 Venøs blodpropp Pasienter med hjerte-kar-sykdom S US T
Synstap ett øye Gradvis utvikling i. l. a. timer Synsnedsettelsen varierer US Oftalmoskopi T Innleggelse øyeavd øyeblikkelig

47 Betennelse i synsnerven
To typer: 1) Intrabulbær og 2) retrobulbær Halvparten av retrobulbære får MS seinere Symptomer: Ensidig sentralt skotom Varierende synstap Defekt fargesyn Utvikles i l a timer/dager Undersøkelse: Nedsatt pupillereaksjon ved direkte belysning Smerter ved beveg. Av øyet Oftalmoskopifunn Terapi: Til øyeavdeling Kortikosteroider

48 Akutt grønn stær 40-50 års alder 90% er langsynte Symptomer US Terapi:
Tåkesyn Ringer/bilder rundt lys Trykk i øyenhulen Utvikl. Sterke smerter Kvalme, brekninger Tåreflod Nedsatt syn Rødt øye US Hevelse omkring øyet Blandet injeksjon Matt hornhinne Pupille lysstiv og stor “Steinhardt” øye ved palpasjon Terapi: Øyeblikkelig til øyeavd.

49

50

51 Refraksjonsfeil

52 Brytningsfeil Langsynthet Brytende medier = hypermetropi Nærsynthet
= myopi Normalt syn = emmetropi

53 Astigmatisme Ulik bryting i ulike akser
Får ikke konvergens i samme punkt Resultat: Uklart syn

54 Lesebriller omstille øyet fra å se på langt til å se på nært hold.
Presbyopi = Aldersavhengig avtagende akkomodasjonsevne (evne til å omstille øyet fra å se på langt til å se på nært hold. Alder Brillestyrke 45 år + 1,0 dptr 50 år + 2,0 dptr 55 år + 2,5 dptr 60 år + 2,5-3,0 dptr

55


Laste ned ppt "Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google