Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maririm medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maririm medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maririm medisin

2 Øyets ytre

3 Øyets indre 1. Iris = regnbuehinnen 2. Conjunctiva = Bindehinnen 3. Camera posterior = Bakre kammer 4. Camera anterior = Fremre kammer 5. Cornea = Hornhinnen 6. Pupillen 7. Linsen 8. Sclera = Senehinnen 9. Chorioidea = årehinnen 10. Retina = Netthinnen 11. Corpus viterum = Glasslegemet 12. Papillen = Blinde flekk 13. Arteria og vena centralis retinae = blodforsyningen til øyet 14. Macula lutea = den gule flekk 15. Nervus opticus = synsnerven

4 Øyemusklene 6 øyemuskler styrer øyebevegelsene, synkronisert av nervesystemet. 6 øyemuskler styrer øyebevegelsene, synkronisert av nervesystemet. Skader/sykdom: Skader/sykdom: –Dobbeltsyn –Skjeling –Undertrykkelse av ene øyets syn

5 Tårekjertel og tåreveier Tårekjertel Tårekjertel To tårepunkter To tårepunkter Tåresekk Tåresekk Tårekanal som munner ut i nesen Tårekanal som munner ut i nesen

6 Undersøkelse av øyet Inspeksjon Inspeksjon –Øyelokk, øyelokksrender, tårekanaler. Sår? Ligger tårepunktene an mot bulbus? Skraper ciliene mot hornhinna? Eksem? Infeksjon? Hevelse? Rødhet? Sår? Ligger tårepunktene an mot bulbus? Skraper ciliene mot hornhinna? Eksem? Infeksjon? Hevelse? Rødhet? –Bindehinne, senehinne, hornhinne Rødhet? Hvor? Beskriv som klokken Rødhet? Hvor? Beskriv som klokken –Kraftigst omkring hornhinnen? (pericorneal el. ciliær) –Flekkvis på senehinnen? –Diffust i bindehinnen?

7 Undersøkelse Synsstyrken Synsstyrken –Sjekke hvert øye for seg. –Som vanlig? –Dobbeltsyn? Synsfelt ( Donders) Synsfelt ( Donders) Palpasjon Palpasjon –Orbitakanten ved skader: Søkk i beinet? Øyenbevegelser – lammelser? Øyenbevegelser – lammelser? Sensibilitet. Sensibilitet.

8 Synsfelt-test a.m. Donders Sjekk pasientens høyre synsfelt mot ditt venstre. Sjekk pasientens høyre synsfelt mot ditt venstre. Pas. Ser rett inn i ditt øye hele tiden. Pas. Ser rett inn i ditt øye hele tiden. Før pekefingeren inn fra blindsonen i hver kvadrant. Før pekefingeren inn fra blindsonen i hver kvadrant. Pasienten gir beskjed når han skimter fingeren. Pasienten gir beskjed når han skimter fingeren. Sammenlig med ditt eget synsfelt. Sammenlig med ditt eget synsfelt. Husk at nesen skygger. Det kan være bedre at begge snur ansiktet like antall grader til motsatt side av det øyet som undersøkes, slik at man unngår skyggen fra nesen når de mediale delene av synsfeltet testes. Husk at nesen skygger. Det kan være bedre at begge snur ansiktet like antall grader til motsatt side av det øyet som undersøkes, slik at man unngår skyggen fra nesen når de mediale delene av synsfeltet testes.

9 Øyeskader

10 Corneaavskrapning Sykehist: Sykehist: –Smerter, lysskyhet, ruskfølelse, tåreflod –Ruskfølelsen vedvarer etter at rusket er borte. US: US: –Rødt øye –Evt. Kan skaden sees som en matt flekk –Farg med fluoresceindråper: SKaden blir gul. (fluorescerer i UV- lys eller blått lys). Diff.diagn. (DD): Diff.diagn. (DD): –Fremmedlegeme. Terapi: Terapi: –Kloramfenikol eller Fucithalmic øyesalve/dråper annenhver time. Ktr hos lege snarest. –Ikke brovakt mens behandling pågår.

11 Fluoresceinfarging

12 Fremmedlegeme på cornea S –Samme sympt som avskrapning. –Type! (magnetisk, metall, tre, smergel, høy temp, etc etc) US US –Inspeksjon i godt lys, lupelampe –Evt. Farge med fluorescein T: T: –Dråpeanestesi med Oxibuprocain –Overfl. fr.legeme kan lett fjernes med en fuktig vattpinne. –Fastsittende fr.l. med en sprøytespiss (Obs forsiktig, spesielt på sentrale deler av cornea! – Tangential tilnærming! Håndstøtte!) –Kloramfenikol/Fucithalmic øyesalve el dråper –Ikke strev for lenge! Ring lege for veiledning! Beskriv nøye hvor det sitter!

13

14 Blåveis/slag mot øyet Slag mot øyet kan gi mange skader selv om det ikke går hull på bulbus: Slag mot øyet kan gi mange skader selv om det ikke går hull på bulbus: –Blod i forkammeret. Ring lege! (Forsvinner ofte av seg selv i løpet av noen dager, men risiko for nye blødninger.) Ring lege! (Forsvinner ofte av seg selv i løpet av noen dager, men risiko for nye blødninger.) –Regnbuehinneskade Enten i periferien eller inn mot pupillefeltet. Enten i periferien eller inn mot pupillefeltet. Ring Lege! Ring Lege! –Netthinnehevelse –Netthinneløsning –Blødning i glasslegemet –Linseskade (løsner, kommer ut av stilling m.m.)

15 Perforerende øyeskade De fleste går gjennom hornhinna. De fleste går gjennom hornhinna. Ruptur etter stumpt traume oftest like utenfor cornea. Ruptur etter stumpt traume oftest like utenfor cornea. Øyelokk og øyeeple skal IKKE palperes ved perforerende skader!!! Øyelokk og øyeeple skal IKKE palperes ved perforerende skader!!! S: Smerte, rødt øye, nedsatt syn. S: Smerte, rødt øye, nedsatt syn. T: Øyeblikkelig til øyeavdeling! T: Øyeblikkelig til øyeavdeling! –Kloramfenikol øyesalve. Tildekking av øyet. Gi penicillin forebyggende.

16

17 Brudd i øyenhulen Ytre brudd: Ytre brudd: –Ofte i forbindelse med andre brudd i ansikt. –Kontinuitetsbrudd i kanten av øyenhulen. –Evt. Dobbeltsyn hvis øyet er ute av stilling. –Luftemfysem nedre øyelokk (gjennombrudd til overkjevebihulen). Indre brudd (blow-out) Indre brudd (blow-out) –Oftest øyehulegolvet. –Dobbeltsyn. –Øyeblikkelig til øyeavdeling! Kloramfenikol øyedråper, tildekking, penicillin forebyggende. Kloramfenikol øyedråper, tildekking, penicillin forebyggende.

18 Etseskade Syre: Overflatiske sår Syre: Overflatiske sår Lut: Dypere skader. Lut: Dypere skader. Organiske løsemidler: Overfladiske skader Organiske løsemidler: Overfladiske skader Brent kalk reagerer med vann i øyet – gir temperaturskade. Brent kalk reagerer med vann i øyet – gir temperaturskade. Tåregass på nært hold: Hornhinneskade, av og til dypere skader. Tåregass på nært hold: Hornhinneskade, av og til dypere skader. S: Umiddelbart smerte, rødt øye, lysskyhet og tåreflod. Hevelse i øyelokk. Skader på hornhinnen. S: Umiddelbart smerte, rødt øye, lysskyhet og tåreflod. Hevelse i øyelokk. Skader på hornhinnen. T: Skyll med rikelige mengder vann straks! (hånddusj eller spring). Hold øynene aktivt åpne! T: Skyll med rikelige mengder vann straks! (hånddusj eller spring). Hold øynene aktivt åpne! –Skyll i minst 15-30 minutter! Lengst ved lutskade. –Kontakt lege. –Får kanskje beskjed om ytterligere skylling, kanskje i timevis. –Evt. Lokalanestesi – men denne svekker tilhelingsevnen litt. –Kloramfenikol øyesalve etterpå. –Innleggelse kan bli nødvendig.

19 Skade av kaustisk soda

20

21 Symptomdiagnoser

22 Rødt øye Konjunktival injeksjon Konjunktival injeksjon Pericorneal/ciliær inj. Pericorneal/ciliær inj. Scleral inj. Scleral inj.

23 Rødt øye Akutt grønn stær Akutt grønn stær Regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt) – ciliær injeksjon. Regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt) – ciliær injeksjon.

24 Rødt øye Hyposphagma = subconcjuntival blødning Hyposphagma = subconcjuntival blødning Hyphema = blodansamling i forkammeret Hyphema = blodansamling i forkammeret

25 Akutt synstap Amaurosis fugax Amaurosis fugax –Kortvarig, smertefritt synstap, ensidig. TIA i carotis interna? Amotio retinae ( Netthinneavløsning ) Amotio retinae ( Netthinneavløsning ) –Smertefritt, grått slør som følger øyenbevegelsene. Ensidig. Metanolforgiftning: Metanolforgiftning: –Tåkesyn el. Flekkvis synstap. Hodepine, kvalme, hyperventilering, beruselse, dobbeltsidig. Drukket billig sprit? Blodpropp i arterier eller vener Blodpropp i arterier eller vener Blødninger inne i øyet Blødninger inne i øyet

26 Gradvis synstap Brytningsfeil, f.eks. Økende nærsynthet Brytningsfeil, f.eks. Økende nærsynthet Sukkersyke. Sukkersyke. Grå stær. Grå stær. Chorioretinitt – evt. raskt synstap. Chorioretinitt – evt. raskt synstap.

27 Synstap med smerter Akutt glaukom (grønn stær) Akutt glaukom (grønn stær) –Uttalt smerte. Rødt øye. Utvidete pupiller, hevelse i hornhinnen. Akutt iridocyclitt Akutt iridocyclitt –Tåkesyn, smerte, lysskyhet, rødt øye, sammentrukket pupille. Keratitt (hornhinnebetennelse) Keratitt (hornhinnebetennelse) –Smerter, sløret syn, funn på hornhinna. Kontaktlinser? Betennelse i synsnerven Betennelse i synsnerven –Sentralt skotom (flekkvis synsfeltutfall).

28 Synsfeltutfall Kan skyldes øyen-sykdommer/-skader og hjerne-sykdommer/–skader. Kan skyldes øyen-sykdommer/-skader og hjerne-sykdommer/–skader.

29 Synsforstyrrelser Flimmertegninger Flimmertegninger –Migrene Fotopsier (Blinkende lys) Fotopsier (Blinkende lys) –Lavt blodtrykk, netthinneløsning Kromatopsi (fargede flekker og ringer) Kromatopsi (fargede flekker og ringer) –Begynnende akutt glaukom, grå stær eller forgiftning med digitalis (gul-grønt) Metamorfopsi (forvrengt synsinntrykk) Metamorfopsi (forvrengt synsinntrykk) –Ulike lidelser i netthinnen. Mouches volantes (“Fluer” i synsfeltet) Mouches volantes (“Fluer” i synsfeltet) –Fortetninger i glasslegemet. –Uskyldig, eller som ledd i netthinneløsning eller blødning.

30 Dobbeltsyn Blow-out brudd Blow-out brudd Botulisme – spist rakfisk? Botulisme – spist rakfisk? Ekspansjon i øyenhulen. Hevelse rundt øynene? Høyt stoffskifte? Ekspansjon i øyenhulen. Hevelse rundt øynene? Høyt stoffskifte? Hodeskade Hodeskade –Skadeanamnese? Trykkøkning intracranielt Trykkøkning intracranielt –Hodepine, kvalme, bevissthetstap Nevrologiske sykdommer (MS, myasth.gravis) Nevrologiske sykdommer (MS, myasth.gravis) Øyenmuskelbetennelse Øyenmuskelbetennelse Grå stær og refraksjonsfeil Grå stær og refraksjonsfeil Latent skjeling – trøtthet? – alkoholinntak? Latent skjeling – trøtthet? – alkoholinntak?

31 Akutt smerte i og omkring øyet Clusterhodepine Clusterhodepine Betennelse i tåreveier Betennelse i tåreveier Scleritt/episcleritt Scleritt/episcleritt Hornhinneavskrapn Hornhinneavskrapn Fremmedlegeme Fremmedlegeme Akutt grønn stær Akutt grønn stær Regnbuehinnebet. Regnbuehinnebet. Hornhinnebet. Hornhinnebet. Migrene. Migrene. Infeksjon i huden Infeksjon i huden Bihulebetennelse Bihulebetennelse Svulst i øyenhulen Svulst i øyenhulen Temporal arteritt Temporal arteritt

32 Hevelse rundt øyet Allergisk reaksjon Allergisk reaksjon –Ett øye? Stikk? –Symmetrisk? Brudd i skallebasis Brudd i skallebasis –Brillehematom? Konjunktivitt Konjunktivitt Allergisk Bakteriell

33 Hordeolum = “Sti” og Chalazion Sti: Akutt betennelse i kjertler på innsiden av øvre eller nedre øyelokk. Sti: Akutt betennelse i kjertler på innsiden av øvre eller nedre øyelokk. –Antibiotika lokalt Chalazion er en kronisk betennelse av samme slag. Chalazion er en kronisk betennelse av samme slag. –Opereres ved anledning

34 Sykdommer

35 Akutt infektiøs konjunktivitt Årsak Årsak –Bakteriell –Virus –Chlamydia Sympt: Sympt: –Ensidig debut –Ruskfølelse, –Klistring, –Gul/grønn renning –Klør oftest ikke US: US: –Konjunktival injeksjon –Størknet puss Kloramfenikol øyedråper i noen dager – annehver time i starten, seinere x4/døgn. Kloramfenikol øyedråper i noen dager – annehver time i starten, seinere x4/døgn. Obs håndhygiene. Obs håndhygiene.

36

37 Allergisk konjunktivitt Årsak Årsak –Allergi, oftest mot noe som svever i lufta eller kommer direkte inn på øyet. S: S: –Klør kraftig –Røde øyne –Oftest begge sider –Klistrer ikke –Svakere ruskfølelse enn bakterielle konjunktivitter –Ikke klistring –Ofte nysing og rennende nese US: US: –Rødt øye –Ikke puss –Blank renning T: T: –Livostin øyedråper –Allergitabletter (Cetirizin, Zyrtec, Aerius o.l.)

38 Snøblindhet, sveiseblink = Fotoelektrisk konjunktivitt S: S: –Sterke smerter, tåreflod, lysskyhet, ruskfølelse, –Latenstid på 6-12 timer etter eksponering US: US: –Rødt øye, –Øyelokks-spasme kan gjøre det vanskelig å undersøke T: T: –Lokale bedøvende dråper for u.s. –Kloramfenikol øyesalve –Smertestillende

39 Subkonjunktival blødning Etter traume, valvsalvas manøver, ulike sykdommer, spontant. Etter traume, valvsalvas manøver, ulike sykdommer, spontant. Betyr lite annet enn som tegn på evt. bakenforliggende sykdom Betyr lite annet enn som tegn på evt. bakenforliggende sykdom Gir seg av seg selv. Gir seg av seg selv.

40 Keratitt NB! Ikke bruke kontaktlinser ved hornhinnebetennelser! NB! Ikke bruke kontaktlinser ved hornhinnebetennelser! Kan skyldes Kan skyldes –Herpes, helvetesild m.fl. S: S: –Smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod, spasme i øyelokk, US: US: –Periorbital hevelse, –Flekker/punkter på hornhinna etter farging –Nedsatt hornhinnefølsomhet Herpes keratitt

41 Episkleritt - senehinnebetennelse Overhyppighet ved revmatiske sykdommer Overhyppighet ved revmatiske sykdommer Smerter. Rødt øye. Smerter. Rødt øye. US: US: –Rødfiolett segmental misfaring av sclera, gjerne med hevelse Behandling: Behandling: –Øyelege –Kortikosteroider.

42 Akutt iridocyclitt Akutt betennelse i regnbuehinnen Akutt betennelse i regnbuehinnen S –Ensidig –Rødt øye –Lysskyhet –Redusert syn –Liten pupille, - sideforskjell US US –Treg pupille, ujevn –Puss i forkammeret i sjeldne tilfeller –Lysvei i forkammeret T: T: –Øyeblikkelig til øyelege!!!

43

44 Netthinneløsning Disp: Disp: –Familiært, –Høy alder –TIdligere løsning –Skader på øyet –Operasjon på linsen –Etter infeksjoner –Diabetes mellitus US US –Smertefritt synstap –Skygge/rullegardin som følger øyebeveg. –Blinkende prikker før synstapet T: T: –Ligge flatt –Øyeblikkelig til øyeavd

45 Arterielle blodpropper S –Ensidig synstap i løpet av sekunder US US –Vanskelig å se uten oftalmoskopi: Melkehvitt område Melkehvitt område Diffus papille Diffus papille Lysende fovea Lysende fovea Beh: Beh: –Raskest mulig til øyeavdeling.

46 Venøs blodpropp Pasienter med hjerte- kar-sykdom Pasienter med hjerte- kar-sykdom S –Synstap ett øye –Gradvis utvikling i. l. a. timer –Synsnedsettelsen varierer US US –Oftalmoskopi T –Innleggelse øyeavd øyeblikkelig

47 Betennelse i synsnerven To typer: 1) Intrabulbær og 2) retrobulbær To typer: 1) Intrabulbær og 2) retrobulbær Halvparten av retrobulbære får MS seinere Halvparten av retrobulbære får MS seinere Symptomer: Symptomer: –Ensidig sentralt skotom –Varierende synstap –Defekt fargesyn –Utvikles i l a timer/dager Undersøkelse: Undersøkelse: –Nedsatt pupillereaksjon ved direkte belysning –Smerter ved beveg. Av øyet –Oftalmoskopifunn Terapi: Terapi: –Til øyeavdeling –Kortikosteroider

48 Akutt grønn stær 40-50 års alder 40-50 års alder 90% er langsynte 90% er langsynte Symptomer Symptomer –Tåkesyn –Ringer/bilder rundt lys –Trykk i øyenhulen –Utvikl. Sterke smerter –Kvalme, brekninger –Tåreflod –Nedsatt syn –Rødt øye US US –Hevelse omkring øyet –Blandet injeksjon –Matt hornhinne –Pupille lysstiv og stor –“Steinhardt” øye ved palpasjon Terapi: Terapi: –Øyeblikkelig til øyeavd.

49

50

51 Refraksjonsfeil

52 Brytningsfeil Nærsynthet = myopi Langsynthet = hypermetropi Normalt syn = emmetropi Brytende medier

53 Astigmatisme Ulik bryting i ulike akser Ulik bryting i ulike akser Får ikke konvergens i samme punkt Får ikke konvergens i samme punkt Resultat: Uklart syn Resultat: Uklart syn

54 LesebrillerAlderBrillestyrke 45 år + 1,0 dptr 50 år + 2,0 dptr 55 år + 2,5 dptr 60 år + 2,5-3,0 dptr Presbyopi = Aldersavhengig avtagende akkomodasjonsevne (evne til å omstille øyet fra å se på langt til å se på nært hold.

55


Laste ned ppt "Akutte øyesykdommer og øyeskader Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maririm medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google