Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging eller løpende kontroll? § 6: ” Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for mottakere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging eller løpende kontroll? § 6: ” Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for mottakere."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kartlegging eller løpende kontroll? § 6: ” Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for mottakere av vannet....” –skal kunne svare for alle parametre, men ikke nødvendigvis med analyser Hvem skal lage prøvetakingsplanene?

3 Tenk egennytte!

4 ”Hvorfor gjør du akkurat denne analysen?” og ”Hva vil du bruke svaret til?”

5 Mikrobiologiske analyser

6 ”Ingen sykdomsutbrudd har blitt oppdaget på grunn av analyser” - men mange har blitt begrenset eller avverget!

7 E.coli Sikker fersk avføring Tabell 6.1: ikke nødvendigvis i nettkontroll, men koli skal verifiseres Sier noe om alvorlighetsgraden i forurensningen

8 Koliforme bakterier Skal ikke forekomme i vann som leveres forbruker Tabell 2.1: B-parameter(!)

9 Kimtall 22 ºC Indikator på desinfeksjon (men ikke 3 log reduksjon!) >300: slam, gjerne sammen med jern eller turbiditet Forbigående økning ved alle forandringer (Vekst i trykktank)

10 Intestinale enterokokker og C. perfringens: Sjelden interessante Slengere?

11 Restklor Viktig, blir tatt for lett på!!! Bør tas fra hovedvannstrømmen, men 30 minutter ikke nødvendigvis det viktigste Obs: deteksjonsgrense. –er 0,02 = 0??? Obs gamle DPD-tabletter

12 Restklor forts...

13 Kontinuerlig restklormåling: krevende. Falsk trygghet? Totalklor enklere enn fritt klor Ikke virkning for (smittestoff) på nettet - men for vekst (biofilm) og smak/lukt

14 Fysisk / kjemiske analyser

15 Behandlingens effektivitet Avhengig av prosess pH, alkalitet Fargetall, restmetall, turbiditet Jern, mangan UV-transmisjon

16

17 Behandlingens effektivitet forts... Silikat (vannglass): skal være stabilt i nettet –Si kontra SiO 2

18 Korrosjon i ledningsnettet Det finnes ikke noe vann som ”ikke er korrosivt” (jf drikkevannsforskriften tabell 3.1) Alkalitet og kalsium uinteressant hvis nettet er plast Kimtall og turbiditet indikerer korrosjonsprodukter

19 Korrosjon i ledningsnettet forts.... Støpejern: –Jern (kimtall, turbiditet) Eternitt: –pH: god indikator på utvasking –kalsium: god indikator på utvasking

20 Korrosjon i ledningsnettet forts... Innomhus: –kobber (også nikkel, bly, kadmium) ”Prøven skal tas slik at den gir et representativt bilde av et ukentlig gjennomsnitt for det vann som konsumeres/anvendes.”

21 Tabell 6.1 Nettkontroll og enkel rutinekontroll ParameterNett- kontroll Enkel rutinekontroll Kimtall 22 o CXX Koliforme bakterierXX E. coliVX Intestinale enterokokkerVX PHZX KonduktivitetVX TurbiditetXX LuktVX SmakVX FargeXX AmmoniumX

22 Konduktivitet: uinteressant, holdes på minimum Fargetall: ikke alltid relevant, vurder behovet Lukt og smak: det kjenner vi selv....! Ammonium: indikator på innlekking? - holdes på minimum

23 Tabell 6.2 Utvidet rutinekontroll ”Alle de øvrige parametrene (......) med mindre vannverkseier kan dokumentere at det er usannsynlig at en gitt parameter vil overskride grenseverdien. Aktuell tilsynsmyndighet kan da for et bestemt tidsrom fastsette at parametere dette gjelder, ikke trenger analyseres.”

24 Tabell 6.2 Utvidet rutinekontroll ”Alle de øvrige parametrene (......) med mindre vannverkseier kan dokumentere at det er usannsynlig at en gitt parameter vil overskride grenseverdien. Aktuell tilsynsmyndighet kan da for et bestemt tidsrom fastsette at parametere dette gjelder, ikke trenger analyseres.” ”Dette med analyser er egentlig oppskrytt”


Laste ned ppt "Kartlegging eller løpende kontroll? § 6: ” Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for mottakere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google