Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Førsteamanuensis Vidar Gynnild: Studier av læringskvalitet ved NTNU: Fokus, metode, analyse og resultat Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Førsteamanuensis Vidar Gynnild: Studier av læringskvalitet ved NTNU: Fokus, metode, analyse og resultat Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Førsteamanuensis Vidar Gynnild: Studier av læringskvalitet ved NTNU: Fokus, metode, analyse og resultat Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Fokus på læring Fra vekt på studentevaluering av undervisningen til studier av læringsprosesser og læringsresultater Forsøker å lære mer om studentenes læring og ut fra det iverksette tiltak for å forbedre læringen

3 3 Læringsmål som utgangspunkt LæringsmålLæringsresultat RammerLæringsprosesser

4 4 Rammer Rammefaktorer er av ulik art og veier ulikt med hensyn til påvirkningskraft. Her er noen eksempler: Vurderingsformer, undervisning, veiledning, tid, rom, eksamensoppgaver, pensumlitteratur, øvingsoppgaver, arbeidsformer, policy for vurdering og sensurklage, IKT, karaktersetting o.fl. Hva forstår vi med ”rammer” eller ”rammefaktorer”? Rammene fungerer som drivere for studieatferd

5 5 En kasusstudie 21 studenter våren 2009 Valgfritt emne i 3./4. årkurs ved NTNU Faglig innhold: Bølger, vind og strøm Teoribasert og setter krav om fysisk forståelse Blandet studentgruppe; undervisning på engelsk Forelesninger, øvinger og tilbud om veiledning Muntlig eksamen: Mid-term (30 %), final exam (70 %)

6 6 Arbeidsform ObservasjonRefleksjon Tiltak ObservasjonRefleksjon Tiltak

7 7 Ulike typer læring Selvregulerte studenter, som bygger på viten: –Søker forståelse; ser etter mening og sammenheng i fagstoffet –Eksempel: ”Jeg vet når jeg vet, og jeg vet når jeg ikke vet. Dersom jeg ikke vet, sørger jeg for å finne ut av det”. Studenter som lever i håp/tro mht egen læring: –Prøver å memorere facts og løsningsmetoder; overflatisk læring –Eksempel: ”Jeg trodde jeg kunne dette i går, men akkurat nå glapp det for meg”.

8 8 Tiltak våren 2009 Observasjon 1(2006/2007): Noen studenter sa de var overrasket over enkelte av eksamensoppgavene –Tiltak 1 (2009): Læringsmål ble utviklet og delt ut i starten av sem. Observasjon 2 (2006/2007): Enkelte studenter var urealistiske mht egen læring; vekt på tro og håp –Tiltak 2 (2009): Utvikling av instrumenter som kan bidra til at studentene blir oppmerksom på (aware of) kvalitet i egen læring A: Utviklet nye læringsmål (overordnet og delmål) B: Worksheet: Ukens ”X” og ”Y” til utdeling hver uke C: Self-Assessment Instrument delt ut før mid-term exam

9 9 A: Learning Objectives (Wind) 1. General objectives within the course description. 2. Specific objectives (outcomes) in terms of student learning. 3. Learning activities or assignments to achieve the specific objectives? This course aims to support students’ physical understanding of phenomena contributing to the global and local wind conditions. a) At the mid-term exam, you should be able to explain the meaning of the geostrophic balance, Coriolis force, as well as in terms of the relevant formulas. The objectives specified in the column to the left can be achieved by attending the lectures, reading Kompendium Part I (Wind, pp. 4-47) and by working on Exercise 1. Please note that it is your responsibility to ensure that you have achieved the learning objectives, e.g. that you are able to explain relevant issues to fellow students, or by self- checking. b) At the mid-term exam, you should be able to explain how the wind blows around high and low pressures in the atmosphere, as well as close to the earth’s surface. c) At the mid-term exam, you should be able to estimate the wind speed from a weather map. Tre av totalt sju læringsmål for ”Wind” gjengitt over!

10 10 B: Ukens ”X” og ”Y” Questions and AnswersComments (to be completed after the lecture) 1. What was the muddiest point (lacking in clarity; obscure in meaning) in today’s lecture? Please spell out in more detail what was unclear: 2. What was the most important idea you encountered in the lecture today? Why do you consider this the most important idea? 3. In your own words, how would you describe the relationship between X=geostrophic balance; Y= estimation of wind speed from a weather map? Please complete your response here: 4. What important questions remain unanswered for you from today’s lecture? How will you proceed to make sense of these questions?

11 11 C: Self-Assessment Instrument (Purpose: Raising students’ awareness) Specific Objectives (Learning Outcomes) Please indicate your level of mastery of each of the stated objectives in column 1. Put a circle around only one of the five alternatives (A-E) for each of the stated objectives in column 1. If your response is “C” or “D”, please indicate what you are going to do (if anything) to achieve the specified objective presented in column 1. If your response is “E”, how do you know? a. At the mid-term exam, you should be able to explain the meaning of the geostrophic balance, Coriolis force, as well as in terms of the relevant formulas. a. I hope that I am able too … b. I think that I am able to … c. I seriously doubt that I am able to d. I know for sure that I am not able to e. I know for sure that I am able to …

12 12 Mid-term scores & interviews [Scores] 13 stk. [Students]

13 13 Use of learning objectives ”I am very positive; learning objecitves gave me a better overview and facilitated self- check of progression: Does my learning match standards and expectations” (Larissa) ”I checked if I could explain each learning outcome, and for obscure parts I returned to the Kompendium. It was a very useful tool for me.The first time I did it, I realized I had to study much deeper” (Anna)

14 14 Observasjoner 2009 De nye læringsressursene ble mest benyttet av studenter som trengte det minst Mai 2009: Individuell målgjennomgang med alle studentene (21) ca 2 uker før muntlig slutteksamen (som teller 70 %) Vi undersøker så virkningen av dette

15 15 Dictionary: a ⋅ ware 1. having knowledge; conscious; cognizant: aware of danger. 2. informed; alert; knowledgeable; sophisticated: She is one of the most politically aware young women around. (http://dictionary.reference.com/browse/awareness) “A student cannot change something of which he or she is unaware” -------------------------------------- Awareness and learning

16 16 Key concepts Teaching: a.In a broad sense (course design issues) b.In a narrow sense (lectures, instruction) Learning: a.Deep approach to learning b.Surface approach to learning Self-regulated learning: a.Self-focus b.Self-awareness

17 17 Threshold concepts and change “A threshold concept is like a portal, opening up a new and previously inaccessible way of thinking about something. It represents a transformed way of understanding, or interpreting, or viewing something, without which the learner can not progress. … Such a transformed perspective may represent how people ‘think’ in a particular discipline, or how they perceive or experience particular phenomena within that discipline (or more generally)”. Meyer & Land (2003) (http://www.prodait.org/learning/threshold.php)

18 18 Characteristics of threshold concepts Transformative - once acquired it shifts perception of the subject Irreversible - once learners have come to see the world in terms of the threshold concept they can not return to their former, more primitive, view Integrative - acquisition of the threshold concept illuminates the underlying inter-relatedness of aspects of the subject Meyer & Land (2003) (http://www.prodait.org/learning/threshold.php)

19 19 Studenttilfredshet som mål Mål: Studenttilfredshet med ”undervisningen ” Læringsresultat Ramme: ”Undervisningen” Læringsprosesser

20 20 Forholdet mellom mål og måloppnåelse? LæringsmålLæringsresultat RammerLæringsprosesser GAP?


Laste ned ppt "1 Førsteamanuensis Vidar Gynnild: Studier av læringskvalitet ved NTNU: Fokus, metode, analyse og resultat Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google