Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg"— Utskrift av presentasjonen:

1 – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg
SS-vaktene – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg

2 Nazismens Ideologi ”Rasen” til et menneske avgjorde hvor verdifullt det var Rangering av rasene (den av høyest rang kommer først): Arierne Slaverne Jødene Nazismens hovedtrekk: Overdrevet nasjonalisme Jødehat Mot demokratisk styreform Går inn for totalitetsprinsippet Ideene skulle føres fram via propaganda Nazismen ble et forbilde for andre totalitære bevegelser i enkelte land ”Mein Kampf” gir en sammenfattende oversikt over nazismens grunnlag Ved Tysklands sammenbrudd i 1945 ble alle nazistiske organisasjoner forbudt

3 Hvorfor vervet folk seg til SS?
Etter 1.verdenskrig var forholdene i Tyskland svært dårlige De var sinte for at de fikk skylden for at det ble krig ville hevde seg v/ ta hevn Dette var noen av grunnene til at Hitler fikk en stor oppslutning. Folk ble hjernevasket, bl.a. i Hitlerjugend for barn og unge Det fantes også flere organisasjoner som jobbet for å ”oppdra” folk i det nazistiske menneskesyn For å redde familien sin, fantes det noen ”mischlinger” som vervet seg til SS

4 SS-Totenkopf Kjennetegn: Uniformer med dødningshode på høyre krage
Hadde hovedansvaret for bekjemping av motstandere av nazismen Hadde hovedansvaret over konsentrasjonsleirene Hadde frihet innen behandling av fangene: - Viste ikke respekt ovenfor fangenes verdighet Theodor Eicke: - kommandant Dachauen i 1933 - utviklet et system om utøving av voldsbruk mot fangen: modellen stod fram som et godt eksempel av hvordan en konsentrasjonsleir skal styres

5 SS-Totenkopf uniform

6 Maktmisbruk 1940: overført til Auswitch i en alder av 17 år
Hans Stark: typisk eksempel på hva som kan skje når et menneske får for mye makt 1940: overført til Auswitch i en alder av 17 år fikk undervisning av fangene 20 år senere: Anklagd for retten i Frankfurt Anklagd for: utført mord i minst 44 tilfeller. Ble dømt til 10 års fengsel Samtidas ”Stark”: Lynndie England - Fra Texas, USA - Kom fra fattige kår, var en normalt snill og vennlig person - Sendt til Irak: jobbet som fangevokter i Abu Ghraib-fengselet, i Bagdad - Blitt symbol for USAs overgrep ovenfor Irakiske fanger

7 Hva skjedde med de som gjorde opprør mot Hitler?
Gestapo, tysklands hemmelige politi De fleste høyere stillinger gikk til SS-soldater Innenfor den tyske hæren var det mange offiserer som ikke likte Hitler De som gjorde opprør ble drept/torturert

8 Nürnberglovene 1933: Undertrykkelsene av jødene begynner, med Hitler som anfører Ariske grunnskoleelever ble undervist i raselære tyskere fikk et ”stygt” syn på underordnede raser, spesielt jøder 15. september 1935: det ble holdt en partikongress Under kongressen ble det vedtatt to lover Regjeringen i Tyskland lagde en lov: kun den arisk rasen skulle ha statlige jobber Nürnberglovene – betegnelse for anti jødiske lover

9 Nürnbergprosessen - de alliertes krigsforbryterrettergang
En internasjonal militærdomstol ble opprettet etter overenskomst mellom de allierte Pådømme saker mot tyske krigsforbrytere, hvis handlinger ikke var knyttet til noe bestemt land og som hadde gjort seg skyldig i: Planlegging av krig Forbrytelser mot freden – Innlede/føre krig Krigsforbrytelser Forbrytelser mot menneskeheten Domstolen hadde fire medlemmer, én fra hver stormakt Rettsforhandlingene åpnet i Nürnberg 20. november 1945 Dommen ble avsakt 30. september oktober 1946 Tiltale reist mot 24 personer: - Tolv dømt til døden - Syv fikk fengselsstraffer - Tre ble frifunnet - De to gjenværende fins det ikke opplysninger om

10 16. oktober 1946: dødsstraffene ble fullbyrdet
Tiltale ble reist mot organisasjonene: - Riksregjeringen: Erklært ikke forbryterske - Den nazistiske partiledelsen: Kjent forbryterske - SS og SD: Kjent forbryterske - Gestapo: Kjent forbryterske - SA: Erklært ikke forbryterske - Generalstaben: Erklært ikke forbryterske - Den tyske overkommando: Erklært ikke forbryterske Nürnbergprosessen har hatt stor folkerettslig og historisk betydning: - Fastlagt rettsprinsippene for avstraffelse av krigsforbrytere - Bidratt til utvidelse av menneskerettighetsvernet - Sakens dokumenter/er historisk kildemateriale ”Ledere, organisatorer og medhjelpere som er delaktig i plan eller Konspirasjon av overnevnte brudd, er kollektivt ansvarlig for planens eller konspirasjonens utførsel”.

11 Hvorfor utførte de ordre?
Pliktetikk: Mange følte plikt ovenfor å tjene fedrelandet og for å opprettholde eller skaffe familien sin ære. Denne holdningen passer i Sinnelagsetikkteorien: (påstand:) For å kunne føle en slik ”plikt” må du være oppvokst i et nazistisk hjem. Ære: Flere ville bli anerkjent i sitt eget land og blant dem som delte det nazistiske menneskesynet. Denne æren kunne de få ved å kjempe Hitlers kamp. Konsekvensetikk: Mange utførte ordrene på grunn av de konsekvensene de kunne få ved å ikke adlyde ordre. Det var et spørsmål om å overleve; det var dem (jødene) eller deg. Du kunne drepe jødene, eller være en motstander og dermed bli drept selv av dine medborgere.

12 Sinnelagsetikk: Det fantes de som virkelig trodde på nazismens ideologi og mente at en slik utryddelse av de såkalte ”undermenneskene” ville være til det beste for arierne og germanerne. De mente at dette bile være til det beste for alle sin del og kunne ikke se det gale i det de gjorde. Mange av de med denne holdningen var personer som helt fra de var små hadde blitt oppdratt til å tenke og handle ut i fra nazismens ideologi. Gjøre som flertallet: Det var også mange som kjempet på Hitlers side fordi de følte at alle andre rundt dem gjorde det, og de tenkte ikke over hva de virkelig gjorde – de bare ”fulgte strømmen”.

13 SS-vaktene - uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg?
Spørsmålet ble tatt opp under Nürnbergprosessen Finnes verken et ja/nei svar De nazistiske krigsforbryterne som ble stilt for retten mente: - Hadde ikke eget valg - Erklærte seg uskyldige fordi de mottok ordre Man slo fast v/ Nürnbergprosessen: - Man kan ikke si ”Jeg fikk ordre og kunne derfor ikke gjøre annet enn å følge dem” - Hver enkelt av oss har ansvar, både for hva vi gjør og de valgene vi tar Still spørsmål til deg selv i alt du gjør: ”Har jeg tatt ansvar?” Det fantes ikke respekt for hvert menneskes iboende verdighet i den nazistiske eliteideologien at disse grufulle hendelsene under nazi-Tyskland kunne hende Gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner er det blitt skapt et omfattende menneskerettighetssystem

14 Forskjellige måter å beskytte menneskerettighetene på:
- Avstraffelse av de som har begått brudd og overgrep på menneskerettighetene Å drepe tolv mnsk. – gjør det opp for de 6 mill. jødene som har blitt drept? Riktig å drepe for å få slutt på drepingen? - da betaler man med samme mynt Å sloss øye for øye, tann for tann: Ingen vil se seg slått nye kriger Pliktetikk: - Følte plikt ovenfor å tjene fedrelandet og opprettholde/skaffe familien ære - Men er ikke plikten vi har ovenfor våre medmennesker viktigere? Ære: - Bli anerkjent i eget land og blant dem som delte det nazistiske menneskesynet - Er ikke anerkjennelsen fra deg selv om at du har hjulpet mnsk. Å beholde sin verdighet viktigere?

15 3. Konsekvensetikk: - utførte ordre p.g.a konsekvensene ved å ikke gjøre det - spørsmål om å overleve: Du eller dem - Vanskelig å skille mellom rett og galt i dette tilfellet - Vær ”barmhjertig Samaritan”: stå på jødenes side – bli drept - Drep jødene – bli spart 4. Sinnelagsetikk: - Noen trodde sterkt på nazismens ideologi - Utryddelse av ”undermenneskene”: til folkets beste - Vanskelig å si hva som er rett eller galt: Hensikten var god – handlingen ikke 5. Gjøre som flertallet: - ”Alle andre gjorde det”: Fulgte bare strømmen - Tenkte ikke over hva de gjorde - Dette beviser hvor kort man kan tenke og hvor lite ansvar vi tar Selv om de på visse ting er uskyldige og andre ting skyldige: Ingen grunn er god nok til å kunne tilgi det SS-vaktene gjorde. – Det er og blir moralsk forkastelig! ”Vi må forstå at alle har ansvar og plikter, og er medskyldig i at det fremdeles finnes krig, sult og overgrep den dag i dag”.

16 Ordforklaringer SS, bokstavord for tysk Schutz-staffel, beskyttelseskorps, oppr. en væpnet gruppe tyske nazister som fungerte som Hitlers livvakt SA, kortform av tyske Sturmabteilung (stormavdeling), militært organisert nazistisk organisasjon som fra 1921 bekjempet nazismens motstandere. Satt ut av spillet som maktfaktor av Hitler og SS i 1934. Gestapo, fork. for tysk Geheime Staatspolizei (Det hemmelige statspoliti), opprettet 1933 under Göring ledet av Himmler. Gestapo var en politisk politiorganisasjon som hadde til oppgave å beskytte naziregimet ved hjelp av terrormetoder både i Tyskland og i de okkuperte land. SD. Fork. For Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst (SD) er Rikets sikkerhetstjeneste og kalles også for SIPO. Organisationen er oppdelt i to avdelinger, ”Ausland SD” som tar seg av utenlandsk spionasje og ”Inland SD” som opererer innenfor Riket. SD betros overvåkningen av SS og de andre sikkerhetstjenester. Reichssicherheitshauptamt (RSHA) er en mektig organisasjon. Under RSHA finner vi Gestapo, kriminalpolitiet Kripo og Sicherheitsdienst (SD). Sadistisk av Sadisme: Sykelig kjønnsdrift som ytrer seg ved lyst til å mishandle og pine gjenstanden for den seksuelle drift; sykelig lyst til å pine og plage andre. Tyrannisk: voldsom, herskesyk og grusom. Totalitær stat: diktatur stat Konspirasjon: en sammensvergelse

17 Kilder Internett - www.google.no - Caplex leksikon Oppslagsverk
- - - - Svenske, danske, engelske, tyske og internettsider Oppslagsverk - Caplex leksikon - Aschehoug leksikon

18 Laget av: Christina, Sara Karine og Thea Marie
Takk for oss! Laget av: Christina, Sara Karine og Thea Marie


Laste ned ppt "– uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google