Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SS-vaktene – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SS-vaktene – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg."— Utskrift av presentasjonen:

1 SS-vaktene – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg

2 Nazismens Ideologi  ”Rasen” til et menneske avgjorde hvor verdifullt det var  Rangering av rasene (den av høyest rang kommer først):  Arierne  Slaverne  Jødene  Nazismens hovedtrekk: Overdrevet nasjonalisme Overdrevet nasjonalisme Jødehat Jødehat Mot demokratisk styreform Mot demokratisk styreform Går inn for totalitetsprinsippet Går inn for totalitetsprinsippet Ideene skulle føres fram via propaganda Ideene skulle føres fram via propaganda  Nazismen ble et forbilde for andre totalitære bevegelser i enkelte land  ”Mein Kampf” gir en sammenfattende oversikt over nazismens grunnlag Ved Tysklands sammenbrudd i 1945 ble alle nazistiske organisasjoner forbudt

3 Hvorfor vervet folk seg til SS?  Etter 1.verdenskrig var forholdene i Tyskland svært dårlige  De var sinte for at de fikk skylden for at det ble krig ville hevde seg v/ ta hevn  Dette var noen av grunnene til at Hitler fikk en stor oppslutning.  Folk ble hjernevasket, bl.a. i Hitlerjugend for barn og unge  Det fantes også flere organisasjoner som jobbet for å ”oppdra” folk i det nazistiske menneskesyn  For å redde familien sin, fantes det noen ”mischlinger” som vervet seg til SS

4 SS-Totenkopf  Kjennetegn: Uniformer med dødningshode på høyre krage  Hadde hovedansvaret for bekjemping av motstandere av nazismen  Hadde hovedansvaret over konsentrasjonsleirene  Hadde frihet innen behandling av fangene: - Viste ikke respekt ovenfor fangenes verdighet - Viste ikke respekt ovenfor fangenes verdighet  Theodor Eicke: - kommandant Dachauen i 1933 - kommandant Dachauen i 1933 - utviklet et system om utøving av voldsbruk mot fangen: - utviklet et system om utøving av voldsbruk mot fangen: modellen stod fram som et godt eksempel av hvordan en konsentrasjonsleir skal styres modellen stod fram som et godt eksempel av hvordan en konsentrasjonsleir skal styres

5

6 Maktmisbruk Hans Stark: typisk eksempel på hva som kan skje når et menneske får for mye makt  1940: overført til Auswitch i en alder av 17 år  fikk undervisning av fangene  20 år senere: Anklagd for retten i Frankfurt  Anklagd for: utført mord i minst 44 tilfeller.  Ble dømt til 10 års fengsel  Samtidas ”Stark”: Lynndie England - Fra Texas, USA - Kom fra fattige kår, var en normalt snill og vennlig person - Sendt til Irak: jobbet som fangevokter i Abu Ghraib-fengselet, i Bagdad - Blitt symbol for USAs overgrep ovenfor Irakiske fanger

7 Hva skjedde med de som gjorde opprør mot Hitler?  Gestapo, tysklands hemmelige politi  De fleste høyere stillinger gikk til SS-soldater  Innenfor den tyske hæren var det mange offiserer som ikke likte Hitler  De som gjorde opprør ble drept/torturert

8 Nürnberglovene  1933: Undertrykkelsene av jødene begynner, med Hitler som anfører  Ariske grunnskoleelever ble undervist i raselære tyskere fikk et ”stygt” syn på underordnede raser, spesielt jøder  15. september 1935: det ble holdt en partikongress  Under kongressen ble det vedtatt to lover  Regjeringen i Tyskland lagde en lov: kun den arisk rasen skulle ha statlige jobber  Nürnberglovene – betegnelse for anti jødiske lover

9 Nürnbergprosessen - de alliertes krigsforbryterrettergang  En internasjonal militærdomstol ble opprettet etter overenskomst mellom de allierte  Pådømme saker mot tyske krigsforbrytere, hvis handlinger ikke var knyttet til noe bestemt land og som hadde gjort seg skyldig i: 1. Planlegging av krig 2. Forbrytelser mot freden – Innlede/føre krig 3. Krigsforbrytelser 4. Forbrytelser mot menneskeheten  Domstolen hadde fire medlemmer, én fra hver stormakt  Rettsforhandlingene åpnet i Nürnberg 20. november 1945  Dommen ble avsakt 30. september -- 1. oktober 1946  Tiltale reist mot 24 personer: - Tolv dømt til døden - Syv fikk fengselsstraffer - Tre ble frifunnet - De to gjenværende fins det ikke opplysninger om

10  16. oktober 1946: dødsstraffene ble fullbyrdet  Tiltale ble reist mot organisasjonene: - Riksregjeringen: Erklært ikke forbryterske - Den nazistiske partiledelsen: Kjent forbryterske - SS og SD: Kjent forbryterske - Gestapo: Kjent forbryterske - SA: Erklært ikke forbryterske - Generalstaben: Erklært ikke forbryterske - Den tyske overkommando: Erklært ikke forbryterske  Nürnbergprosessen har hatt stor folkerettslig og historisk betydning: - Fastlagt rettsprinsippene for avstraffelse av krigsforbrytere - Bidratt til utvidelse av menneskerettighetsvernet - Sakens dokumenter/er historisk kildemateriale ”Ledere, organisatorer og medhjelpere som er delaktig i plan eller Konspirasjon av overnevnte brudd, er kollektivt ansvarlig for planens Konspirasjon av overnevnte brudd, er kollektivt ansvarlig for planens eller konspirasjonens utførsel”. eller konspirasjonens utførsel”.

11 Hvorfor utførte de ordre? 1. Pliktetikk: Mange følte plikt ovenfor å tjene fedrelandet og for å opprettholde eller skaffe familien sin ære. Denne holdningen passer i Sinnelagsetikkteorien: (påstand:) For å kunne føle en slik ”plikt” må du være oppvokst i et nazistisk hjem. Mange følte plikt ovenfor å tjene fedrelandet og for å opprettholde eller skaffe familien sin ære. Denne holdningen passer i Sinnelagsetikkteorien: (påstand:) For å kunne føle en slik ”plikt” må du være oppvokst i et nazistisk hjem. 2. Ære: Flere ville bli anerkjent i sitt eget land og blant dem som delte det nazistiske menneskesynet. Denne æren kunne de få ved å kjempe Hitlers kamp. Flere ville bli anerkjent i sitt eget land og blant dem som delte det nazistiske menneskesynet. Denne æren kunne de få ved å kjempe Hitlers kamp. 3. Konsekvensetikk: Mange utførte ordrene på grunn av de konsekvensene de kunne få ved å ikke adlyde ordre. Det var et spørsmål om å overleve; det var dem (jødene) eller deg. Du kunne drepe jødene, eller være en motstander og dermed bli drept selv av dine medborgere. Mange utførte ordrene på grunn av de konsekvensene de kunne få ved å ikke adlyde ordre. Det var et spørsmål om å overleve; det var dem (jødene) eller deg. Du kunne drepe jødene, eller være en motstander og dermed bli drept selv av dine medborgere.

12 3. Sinnelagsetikk: Det fantes de som virkelig trodde på nazismens ideologi og mente at en slik utryddelse av de såkalte ”undermenneskene” ville være til det beste for arierne og germanerne. De mente at dette bile være til det beste for alle sin del og kunne ikke se det gale i det de gjorde. Mange av de med denne holdningen var personer som helt fra de var små hadde blitt oppdratt til å tenke og handle ut i fra nazismens ideologi. Det fantes de som virkelig trodde på nazismens ideologi og mente at en slik utryddelse av de såkalte ”undermenneskene” ville være til det beste for arierne og germanerne. De mente at dette bile være til det beste for alle sin del og kunne ikke se det gale i det de gjorde. Mange av de med denne holdningen var personer som helt fra de var små hadde blitt oppdratt til å tenke og handle ut i fra nazismens ideologi. 4. Gjøre som flertallet: Det var også mange som kjempet på Hitlers side fordi de følte at alle andre rundt dem gjorde det, og de tenkte ikke over hva de virkelig gjorde – de bare ”fulgte strømmen”. Det var også mange som kjempet på Hitlers side fordi de følte at alle andre rundt dem gjorde det, og de tenkte ikke over hva de virkelig gjorde – de bare ”fulgte strømmen”.

13 SS-vaktene - uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg?  Spørsmålet ble tatt opp under Nürnbergprosessen  Finnes verken et ja/nei svar  De nazistiske krigsforbryterne som ble stilt for retten mente: - Hadde ikke eget valg - Erklærte seg uskyldige fordi de mottok ordre  Man slo fast v/ Nürnbergprosessen: - Man kan ikke si ”Jeg fikk ordre og kunne derfor ikke gjøre annet enn å følge dem” - Hver enkelt av oss har ansvar, både for hva vi gjør og de valgene vi tar  Still spørsmål til deg selv i alt du gjør: ”Har jeg tatt ansvar?”  Det fantes ikke respekt for hvert menneskes iboende verdighet i den nazistiske eliteideologienat disse grufulle hendelsene under nazi- Tyskland kunne hende  Gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner er det blitt skapt et omfattende menneskerettighetssystem

14  Forskjellige måter å beskytte menneskerettighetene på: - Avstraffelse av de som har begått brudd og overgrep på menneskerettighetene  Å drepe tolv mnsk. – gjør det opp for de 6 mill. jødene som har blitt drept?  Riktig å drepe for å få slutt på drepingen? - da betaler man med samme mynt  Å sloss øye for øye, tann for tann: Ingen vil se seg slått nye kriger 1. Pliktetikk: - Følte plikt ovenfor å tjene fedrelandet og opprettholde/skaffe familien ære - Men er ikke plikten vi har ovenfor våre medmennesker viktigere? 2. Ære: - Bli anerkjent i eget land og blant dem som delte det nazistiske menneskesynet - Er ikke anerkjennelsen fra deg selv om at du har hjulpet mnsk. Å beholde sin verdighet viktigere?

15 3.Konsekvensetikk: 3.Konsekvensetikk: - utførte ordre p.g.a konsekvensene ved å ikke gjøre det - spørsmål om å overleve: Du eller dem - Vanskelig å skille mellom rett og galt i dette tilfellet - Vær ”barmhjertig Samaritan”: stå på jødenes side – bli drept - Drep jødene – bli spart 4.Sinnelagsetikk: 4.Sinnelagsetikk: - Noen trodde sterkt på nazismens ideologi - Utryddelse av ”undermenneskene”: til folkets beste - Vanskelig å si hva som er rett eller galt: Hensikten var god – handlingen ikke 5.Gjøre som flertallet: 5.Gjøre som flertallet: - ”Alle andre gjorde det”: Fulgte bare strømmen - Tenkte ikke over hva de gjorde - Dette beviser hvor kort man kan tenke og hvor lite ansvar vi tar  Selv om de på visse ting er uskyldige og andre ting skyldige: Ingen grunn er god nok til å kunne tilgi det SS-vaktene gjorde. – Det er og blir moralsk forkastelig! ”Vi må forstå at alle har ansvar og plikter, og er medskyldig i at det fremdeles finnes krig, sult og overgrep den dag i dag”.

16 Ordforklaringer  SS, bokstavord for tysk Schutz-staffel, beskyttelseskorps, oppr. en væpnet gruppe tyske nazister som fungerte som Hitlers livvakt  SA, kortform av tyske Sturmabteilung (stormavdeling), militært organisert nazistisk organisasjon som fra 1921 bekjempet nazismens motstandere. Satt ut av spillet som maktfaktor av Hitler og SS i 1934.  Gestapo, fork. for tysk Geheime Staatspolizei (Det hemmelige statspoliti), opprettet 1933 under Göring. 1934-45 ledet av Himmler. Gestapo var en politisk politiorganisasjon som hadde til oppgave å beskytte naziregimet ved hjelp av terrormetoder både i Tyskland og i de okkuperte land.  SD. Fork. For Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst (SD) er Rikets sikkerhetstjeneste og kalles også for SIPO. Organisationen er oppdelt i to avdelinger, ”Ausland SD” som tar seg av utenlandsk spionasje og ”Inland SD” som opererer innenfor Riket. SD betros overvåkningen av SS og de andre sikkerhetstjenester.  Reichssicherheitshauptamt (RSHA) er en mektig organisasjon. Under RSHA finner vi Gestapo, kriminalpolitiet Kripo og Sicherheitsdienst (SD).  Sadistisk av Sadisme: Sykelig kjønnsdrift som ytrer seg ved lyst til å mishandle og pine gjenstanden for den seksuelle drift; sykelig lyst til å pine og plage andre.  Tyrannisk: voldsom, herskesyk og grusom.  Totalitær stat: diktatur stat  Konspirasjon: en sammensvergelse

17 Kilder  Internett - www.google.no www.google.no - www.startsiden.no www.startsiden.no - www.yahoo.no www.yahoo.no - http://www.zdf.de/ZDFde/druckansicht/0,198 - Svenske, danske, engelske, tyske og internettsider  Oppslagsverk - Caplex leksikon - Aschehoug leksikon

18 Takk for oss! Laget av: Christina, Sara Karine og Thea Marie


Laste ned ppt "SS-vaktene – uskyldige fordi de mottok ordre, eller hadde de et eget valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google