Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaveanalyse Kjært navn har mange betydninger –trekke ut og representere brukeroppgaver –forutsi problemer og evaluere mot brukbarhet og funksjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaveanalyse Kjært navn har mange betydninger –trekke ut og representere brukeroppgaver –forutsi problemer og evaluere mot brukbarhet og funksjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveanalyse Kjært navn har mange betydninger –trekke ut og representere brukeroppgaver –forutsi problemer og evaluere mot brukbarhet og funksjonelle krav –forutsi ytelse og måle kompleksitet –måle læring og overføring av erfaringer Utgangspunkt i ergonomi, psykologi og SU Oppgave: målrettet handling på mange nivåer –prosess, aktivitet –oppgave –aksjon, operasjon

2 Oppgaveanalyse forts. Begrepsavklaring: –Goal/mål = tilstand som brukeren ønsker å oppnå –Task/oppgave = set av handling som oppfattes som nødvendig for å nå et mål, gitt et sett av hjelpemidler –Action/aksjon = atomisk handling uten problemløsning eller kontrollstruktur GOMS - Goals, Operations, Methods, Selection Oppgavestruktur –hierarkisk dekomposisjon –sekvensiering og valg

3 dekomponeres HTA 0 bruke WP 1 starte2 tekst3 formattere4 redigere5 lagre 6 printe7 avslutte tegnavsnittdokument plan 3: iht. krav plan 0: 1-2, deretter 2, 3, 4; 6 iht.krav; 5 hvert 15 min, etter større endringer, før utskrift og avslutning; 7 når ferdig tastehentepaste plan 3: iht. krav Overordnet dekomponering Detaljeringsnivå og granularitet Lovlig utførelser Kognitive prosesser

4 Vår TML: New Message container

5 Task modelling Often combines functions and concepts Two major formalisms: –processes, dataflow and function networks –hierarchical decomposition with sequence constraints Used both for –understanding current work modes and practice –specifying how work should be done Task modelling is work design! Easier to do in parallel with dialog and look & feel design

6 Workflow vs. task modeling

7 Bruk av telefon... sekvens veksling overlappende flyt betinget alternativer

8 TML example A ‘mailbox contains ‘messages’ ‘User’ performs ‘Read email’ using ‘Email client’ The current set of “mailboxes” provides the task context ‘Get new email’ uses “In” mailbox and provides ‘Manage email’ with a set of messages ‘Manage email’ implies acting on each individual message in the input set A message is transferred after it is read conceptual model task structure

9 Current usage pattern: New Message container

10 New design: New Message container Validate simplified task Provide buttons, menu items and mouse gestures (drag’n drop, contextual menu) for added commands

11 TML features Hierarchical task structure of super- and subtasks Resources are preconditions for performing tasks: –actor hierarchy model users, both abstract and concrete –information modelled in CML from IDI –references to dialog elements provide design support Explicit sequence constraints Flows: –Control flow = sequence constraint –Data flow = control flow + resource binding

12 Ontologi/metamodell

13 Domain resources Refers to current population, i.e. (sets of) individuals that exist at task performance time Provide a context and focus for task The context of a subtask may be derived from its supertask’s context: –elements of sets, a message from a set of messages –navigate through relations, e.g. husbands’ wife –computed by function, e.g. complex traversal Individuals are created, modified and destroyed

14 Actors Types Typical structure

15 Aggregation Order Sequence Choice Sequence relations a, b, c a, b, d c, a, b d, a, b c or d can in addition occur in between a and b constraints for the super-/subtask part-of relation cardinality provides additional constrains

16 The choice relation: conditional tasks, i.e. an explicit deterministic condition method selection, i.e. the subtasks’ goals are equivalent and the choice will depend on e.g. resource constraints choice of goal, i.e. the subtasks’ goals differ and the choice will depending on context generalisation/specialization, i.e. abstract and possibly incomplete tasks are defined

17 Choices cont’d method selection goal choice

18 Task hierarchy

19 Task details

20 General task example select specific task based on contract or actor type includes at least 1.1 - 1.4

21 GTA – Groupware Task Analysis Beskrive og analysere dagens situasjon Kombinere teknikker fra HCI og CSCW –strukturert intervju –etnografiske studier Formulere tenkt fremtidig situasjon –basert på tolkning og analyser av dagens situasjon –utnytter ny forståelse og teknologi –fjerner begrensninger i praksis og eksisterende verktøy Samme type representasjon benyttes –forskjellige ”view” mot felles underliggende modell

22 Flytdiagram ~ Activity Diagram

23 UAN – User Action Notation Dialog og funksjonalitet, sett fra brukeren Bruker- og UI-aksjoner for et gitt design Funnet nødvendig å kombinere med skisser Dekker deler av UVM – User Virtual Machine

24 Oppgaver og design - tasks og UAN Uvidelse av UAN Mentale og fysiske aksjoner Kobling mellom ontologier Ikke modell av programvare!

25 ConcurrTaskTrees (CTT) Paternò

26 Hierarkisk oppgavemodell

27 Use Case og Activity- diagram

28 Oppgavemodellering og design... Oppgavemodellen hjelper utvikleren å: –få oversikt over alt brukeren ønsker å gjøre –beskrive oppgavestrukturen –identifisere sammenheng mellom oppgaver og informasjon Design omfatter bl.a.: –identifisere egnede metaforer og interaksjonsstiler –knytte oppgaver til interaksjonsform –å konstruere et helt brukergrensesnitt fra tilgjengelige deler –å evaluere design opp mot brukere og oppgaver

29 ...oppgavemodellering og design Oppgavemodellen beskriver: –hvordan aktiviteter henger sammen hierarkisk –begrensninger på sekvens –informasjonsflyt –generelle og spesifikke egenskaper ved oppgaver Design omfatter bl.a.: –å identifisere nødvendige dialogelementer –å aktivere disse på passende tidspunkt –å velge egnede dialogelementer Merk at metaforer og interaksjonsstilen også legger sterke føringer på hvilke oppgaver som er meningsflyt!

30 ...bruk av telefon Hva betyr dette for design? –finne og taste inn nr. utføres alltid når en ringer ut –summetone avbryter inntasting –lagring av nr. er aktuelt under hele samtalen, ikke bare initielt –designvalg muliggjør vurdering av ergonomi


Laste ned ppt "Oppgaveanalyse Kjært navn har mange betydninger –trekke ut og representere brukeroppgaver –forutsi problemer og evaluere mot brukbarhet og funksjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google