Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 5!! Anne Pernille Fagerdal Ane Hilde Gilberg Brit Eva Eidsmo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 5!! Anne Pernille Fagerdal Ane Hilde Gilberg Brit Eva Eidsmo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 5!! Anne Pernille Fagerdal Ane Hilde Gilberg Brit Eva Eidsmo
Gunnar Hagen Sigurd Ellingsgard

2 Hvordan er elevens rolle i gruppa, og hvilke faktorer spiller inn
Hvordan er elevens rolle i gruppa, og hvilke faktorer spiller inn? Har det noe å si om det er gutt/gutt, jente/jente eller gutt/jente som samarbeider? Er det noen som er dominerende, som prater eller prøver å styre for mye? Er det noen i gruppen som opptrer aggressivt eller truende ovenfor noen av gruppemedlemmene? Er det noen som blir utsatt for vedvarende nedvurdering eller latterliggjøring? Er det noen som blir forsøkt satt utenfor, eller som stadig blir plassert i mindre attraktive roller, for eksempel klovne- eller syndebukkrollen? Er det noen som viser stor evne til å lytte til andre og til å inkludere andre i lek og aktivitet? Er det noen som viser talent når det gjelder å megle og samordne synspunkter? Er det noen som viser evne til innlevelse og til å se når noen faller utenfor?

3 Fremgangsmåte Vi fikk låne seks elever, tre gutter og tre jenter.
Vi delte dem opp i grupper på to og to. To jenter, to gutter og en jente og en gutt Disse gruppene rullerte vi på for hver nye aktivitet. Vi som studenter byttet på å observere og presentere oppgavene.

4 matematikk OPPGAVE 1. Elevene måtte sitte alene og tegne en tegning som bare inneholdt matematiske figurer. Deretter skulle de formidle tegningen til makkeren ved kun å bruke matematiske begreper, og angi plasseringen på arket. Målet var at de skulle klare å lage en helt lik tegning som den andre forklarte. OPPGAVE 2. Elevene fikk utdelt geobrett og strikk. Skulle lage matematiske figurer på brettet ved hjelp av strikkene. Skulle deretter forklare hvordan bildet på brettet så ut, og den andre skulle prøve å lage et helt likt bilde.

5 Observasjon: TEGNING: Blandagruppe, tvillinger Bra samarbeid
Jentegruppe Dominerende, undertrykt Guttegruppe Utfyller hverandre GEOBRETT: Blandagruppe Lite villig til samarbeid Jentegruppe Dominerende og undertrykt Guttegruppe Bra samarbeid

6 Norsk: OPPGAVE: Alle skulle skrive følgende ned på lapper:
- En hovedperson - Handling/ problem - Hvor handlingen foregikk - Hjelpemiddel To og to skulle skrive en fortelling ut fra de fire lappene.

7 Observasjon: Blandagruppe Sjenerte, passive Jentegruppe
Bra samarbeid, trygge på hverandre, lik status. Guttegruppe Urolig, skeiv arbeidsfordeling

8 Oppsummering: Forskjellig samarbeid med forskjellige personer
Personer forandret seg etter oppgavene som ble gitt Elevens sosiale rolle kom fram i samarbeidet De ble påvirket av hverandres oppførsel

9 Noe vi kanskje kunne gjort annerledes?
Vi skulle hatt flere elever å sammenligne Vi skulle hatt større grupper Hver gruppe skulle ha jobbet sammen lenger og med flere forskjellige oppgaver

10 Så var vi alle enige om at vi hadde hatt et fint og lærerikt prosjekt!
Gruppe 5 takker for seg!


Laste ned ppt "Gruppe 5!! Anne Pernille Fagerdal Ane Hilde Gilberg Brit Eva Eidsmo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google