Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning astronomi Stjerneliv og stjernedød Cathrine W. Tellefsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning astronomi Stjerneliv og stjernedød Cathrine W. Tellefsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning astronomi Stjerneliv og stjernedød Cathrine W. Tellefsen

2 Litt kjernefysikk •Kjernespråket: –A=Z+N –Atomnummer, Z (= protontall) –Nuklide –Nukleon –Nukleontall, A –Atommasseenhet, u –Isotoper •Skrivemåter og regneeksempler

3 Krefter og energi i atomkjernen •Hvorfor sprenges ikke kjernen av de frastøtende kreftene mellom protonene? •To viktige vekselvirkninger: –elektrisk kraft (frastøtende) –sterk kjernekraft (tiltrekkende)

4 Bindingsenergi •Energi som må til for å frigjøre et nukleon fra kjernen •Total bindingsenergi: hvor mye energi må til for å frigjøre alle nukleonene •Gjennomsnittlig bindingsenergi per nukleon

5

6 Masse per nukleon E=mc 2

7 Hva er vanskeligst for elevene? •Masse per nukleon graf /bindingsenergi •Bruk av tabellen for å regne ut frigjort energi, spesielt når elektronregnskapet ikke går opp! •Vi ser på •FusjonssimuleringFusjonssimulering •Bevaring av energi (simulering)Bevaring av energi •Tre konkrete oppgaver fra ERGO (7.19, 7.126 og B-7.7)

8 Elevers forestillinger om stjerner •Er solen en stjerne? •Lever stjerner for alltid? •Er alle stjerner like langt unna? •Er alle stjerner like? •Er alle stjerner gulhvite? •Hvorfor lyser stjerner? •Stjerneskudd – er det stjerner som dør?

9 Stjerneliv •Hvorfor lyser stjerner? –Fusjonsprosesser i sentralområdene (ikke bruk ordet forbrenning!) •Livet på hovedserien –Hydrogen fusjonerer til helium. To dominerende prosesser •pp-kjeden •CNO-syklusen

10 Hvorfor lyser stjerner?

11 En stjerne varer ikke evig •Stjerners fødsel (kort prosess) –Veien inn mot hovedserien •Stjerners ”voksne liv” (langvarig og stabilt) –På hovedserien (ikke helt i ro, men nesten) –Hydrogen -> helium •Stjerners død (kort prosess) –Oppover i HR-diagrammet mot kjempestjerne –Nedover i HR-diagrammet mot hvit dverg

12 Stjerneutvikling Figur fra ERGO •Brune dverger? •Supernova –> hvit dverg?

13 Opprinnelig masse og restmasse •Opprinnelig masse er massen på hovedserien –Varierer pga stjernevind –Vanskelig utgangspunkt for å avgjøre sluttstadiet •Restmasse er massen rett før stjernen blir hvit dverg, nøytronstjerne eller svart hull –Helt avhengig av hvor mye masse stjernen kvitter seg med i sluttfasene av livet –Mer sikkert utgangspunkt for å avgjøre sluttstadiet

14 Skjebnesymfonien… •Eleven skal kunne –Beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner

15 Kaffepause! Etter pausen: Planetariske tåker, novaer, hvite dverger Supernovaer, pulsarer, nøytronstjerner Hypernovaer, gammaglimt, svarte hull

16 Fra middels stjerne til hvit dverg •De aller minste stjernene – vet ikke hva som skjer, universet er for ungt. •De nest minste: 1.10 % av opprinnelig masse har fusjonert til helium, for lite strålingstrykk, stjernen trekker seg sammen 2.Temperaturen øker til 100 millioner K, helium fusjonerer til karbon 3.Fusjonsprosessene brer seg utover, stjernen eser ut og blir en rød kjempe, hydrogen fusjonerer til helium i et skall lenger ut

17 Fra middels stjerne til hvit dverg 4.Skallet nærmer seg de ytre lagene av stjernen og det oppstår en voldsom solvind. Ytre del av hydrogenlaget blåses vekk. 5.Stjernen pulserer – Miravariabel. 6.Stjernen sender ut hydrogen og tyngre grunnstoffer. Sluttproduktet er en hvit dverg. 7.Energirik stråling fra hvit dverg treffer utsendt gass, fluorescens, planetarisk tåke! 8.AGB-stjerner: kilde til tyngre grunnstoff

18 Snurr film! •http://www.spacetelescope.org/videos/hst15_chapter04/http://www.spacetelescope.org/videos/hst15_chapter04/

19 Supernovaer og universets fyrtårn

20 Superkjemper, nøytronstjerner og pulsarer Betelgeuse er en rød superkjempe Pulsar i krabbetåken

21 Flere skall med fusjonsprosesser

22 Ekstrem fysikk •Kontorstoleksperimentet relatert til nordlys •Skalamodeller •Husk hovedlinjene – det er lett å miste fokus i alt det ”kule” •La elevene få glede seg, undre seg og bli motivert til å studere fysikk videre 

23 Hypernovaer, gammaglimt og svarte hull •Vela-satellittene •To typer gammaglimt 1.Lange; eksploderende hypernova 2.Korte; kollisjon mellom to nøytronstjerner eller en nøytronstjerne og et svart hull •Husk læreplanen! •Read and enjoy 

24 Rask oppsummering

25 Relativitetsteori og svarte hull •Generell relativitetsteori •Tidrom •Kritisk radius •Singularitet •Hendelseshorisont •Schwarzschildradius •Film!Film!


Laste ned ppt "Videreutdanning astronomi Stjerneliv og stjernedød Cathrine W. Tellefsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google