Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den historiske Jesus. Kilder  Hovedregel:  Eldre kilder har forrang framfor yngre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den historiske Jesus. Kilder  Hovedregel:  Eldre kilder har forrang framfor yngre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den historiske Jesus

2 Kilder  Hovedregel:  Eldre kilder har forrang framfor yngre

3 Kilder til Jesu liv  Det nye testamente ◦Paulusbrevene (50-60) ◦Evangeliene (70-90+)  Muligens deler av Tomasevangeliet

4 Kilder til Jesu liv  Brev fra ”apostolske fedre” med tolkninger av Jesus liv (90-150)  Omtaler hos jødiske og romerske historieskrivere (70-150): ◦TACITUS (Romersk historieskriver, 56- 120) ◦SUETONIUS (Romersk forfatter, 70-140) ◦JOSEFUS (Jødisk historieskriver 37-100)

5 ”Kilder” til Jesu liv  Andre ”evangelieskrifter”, 150-400 ◦Jakobs protevangelium ◦Tomas’ barndomsevangelium ◦Gnostiske evangelier, f eks Judasevangeliet og Nikodemusevangeliet

6 ”Kilder” til Jesu liv  Koranen – 600tallet

7 ”Kilder” til Jesu liv  Fromme Kristuslegender fra middelalderen  Romaner fra 1700tallet om ”Jesu liv”  Oppdiktede evangelier fra de siste 200 år

8 ”Kilder” til Jesu liv  Skrifter fra de siste 200 år, f eks ◦Essenerevangeliet (publisert 1937) – Jesus som vegetarianer og healer ◦ De tolv helliges evangelium (manuskript i Tibet, formidlet spiritistisk til Ouseley, engelsk spiritist) ◦Jesus i Østen-teorier:  Viktigst: Ahmad: Jesus overlevde korsfestelsen og kom til Kashmir

9 Jakten på den historiske Jesus

10 Opplysningstida – 1700tallet  Finne den historiske Jesus – fri seg/ham fra kirkens lære om Kristus  Hermann Samuel Reimarus (d. 1768): ◦ Jesus forsto seg som en politisk messiasskikkelse ◦Døde desillusjonert: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? ◦Disiplene stjal liket og proklamerte oppstandelsen

11 MTT 28,11 - MTT 28,15 Mens kvinnene ennå var på veien, kom noen av vaktene inn til byen og fortalte overprestene alt som var hendt. Overprestene og de eldste kom da sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De gav soldatene mange penger og sa: "Dere skal si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge." De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til denne dag.

12 David Friedrich Strauss (d. 1874)  Mesteparten av evangeliestoffet er ◦uhistorisk ◦består av mytisk stoff som er produsert av urkirken.  Strauss’ Jesus: ◦representerte de evige sannheter ◦forkynner en ren kultur- og humanitetsreligion.

13 (1850-1920): Den klassiske Jesu liv- forskningen  Optimisme: ◦Jesu liv KAN rekonstrueres på grunnlag av evangeliene

14 Den liberale teologis Jesus- bilde  Apologetisk interesse  Frisinnet og idealistisk Jesus-bilde  ”Levende Jesus”

15 Adolf von Harnack (1851— 1930)  Das Wesen des Christentums ◦Guds rikes komme ◦Gud som far og menneskesjelens uendelige verdi ◦Den bedre rettferdighet og kjærlighetsbudet

16 Albert Schweitzer (1875—1965)  Jesus en apokalyptisk botsforkynner  Kan ikke settes inn i vår tid – ”går forbi den for å vende tilbake til sin egen”  Kan ikke være grunnlag for en religion i dag  Etisk inspirator

17 1920-1950: Formhistorien  Rudolf Bultmann (1884—1976): ◦Avmytologisering ◦Det eksistensielle møte

18 Nyere tid  1950-1980: større optimisme – mulig å si noe historisk om Jesus

19 Etter 1980  Jesusforskning med spade og sosiologi/antropologi

20

21

22 Jøden Jesus  På hvilken måte var Jesus jøde?  Hvilken forståelse av jødedommen skal legges til grunn?

23 Tysk nasjonalisme  Schleiermacher – 1818: Jesus som lærer opptatt av nasjonens enhet  Strauss 1835/1864: Jesus som galileer i motsetning til det jødiske lederskapet i Jerusalem  Lagarde (f 1827): Jesus som galileer i motsetning til jødedommen  Chamberlain – bringer inn biologi

24 Hitler-Tyskland  Grundmann: ◦Jesu religion ikke jødisk ◦Jesus ikke jøde ”av blodet”

25 Jesus i jødisk nasjonalisme  Bakgrunn: Sionismen  Joseph Klausner 1922: ◦Jesus var fullt og helt jøde

26 Ernst Käsemann (1950-tallet)  Nytt liv i jakten på den historiske Jesus  Hva er ekte Jesusord?  Forskjellskriteriet: ◦Det som ikke kan avledes fra samtidig jødedom eller tidlig kristendom  Implisitt: negativt bilde av jødedommen/jødiske ledere

27 Martin Buber:  Jesus ”min bror”  To former for tro: ◦Hebraisk: Æmuna – Jesus ◦Gresk: Pistis (Paulus)

28 Et kunstnerisk uttrykk  Marc Chagall


Laste ned ppt "Den historiske Jesus. Kilder  Hovedregel:  Eldre kilder har forrang framfor yngre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google