Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva det skal handle om i dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva det skal handle om i dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva det skal handle om i dag
Litt praktisk. Om Fronter og e-post. Prosessmål og prosessevaluering Søking etter informasjon Kildehenvisninger Fremdriftsplan Hvordan tekster behandles i hjernen

2 Fronter Det har vært noe trøbbel med Fronter, er forhåpentligvis over
Alle må sjekke om de har fått kommentar til sin avtale Gi beskjed hvis dere ikke har fått , eventuelt send e-post Legg nye leveringer til meg i Innleveringer (ikke i gruppefilene, som dere kan bruke til å jobbe i på forhånd) Pass på å sjekke-post for å følge med

3 Prosessmål og prosessevaluering
Når dere skriver prosessmål, vær klar over at dere senere må forklare OM dere nådde disse målene, eventuelt hvorfor ikke, og om dere nådde noen mål dere ikke hadde tenkt dere Hvordan dere er fornøyd med innsatsen deres Dette kalles Prosessevaluering Husk å nevne Webpubliseringsarbeidet

4 Husk individuell prøve
Av praktiske grunner må denne holdes i øvingstime. Beskjed i forelesning 21.september og på e-post . Bestått/ikke bestått

5 Valg mellom tre ulike oppgaver
Om skjema Hvordan hjernen behandler tekster Om kontekst-og målanalyse

6 Informasjonsinnhenting
Internett, selvfølgelig få gjerne noen til å hjelpe med å søke i de store internasjonale databasene bruk flere søkeord samtidig Biblioteket

7 Biblioteket kan skaffe det meste av trykt stoff
CD-Sam - katalog for norske bibliotek. Bibliotekaren kjenner adressene til store utenlandske databaser Egen skjerm på biblioteket for søking. Bibliotekaren hjelper Kopier av artikler er gratis, hvis dere har data så de kan finnes Bibliotekaren har en liste over spesialbibliotek i Oslo-området

8 Viktig: skriv aldri av Alt stoff dere bruker, skal være fordøyd og tilpasset leseren dere har valgt, og dere skal skrive med deres egne ord Målet er ikke at dere skal vise hvor flinke dere er, men at leseren skal få det han/hun trenger Ikke nok at dere har stor teknisk viten, hvis det ikke kan tilpasses leseren og målet dere har. All avskrift gir automatisk dårligere karakter. Sitater skal stå i anførselstegn, og det skal fortelles hvor sitatet er hentet fra.

9 Kildehenvisninger Alle fakta skal ha en kilde
Alt stoff dere har brukt, skal være nevnt i kildehenvisningene i rapporten Oppgi forfatter, tittel, årstall for utgivelse, evt. forlag - for artikler: begynnelses- og sluttside Brosjyrer: oppgi ansvarlig utgiver, tittel, utgivelsesår Oppgi URL til stoff funnet på Internett Se Tipshefte

10 Fremdriftsplanen Kan utformes på ulike måter Som milepel-plan
beslutningspunkt-plan som Microsoft Project Som et enkelt Gantt-diagram

11 Gantt-diagrammet gir hjelp til å holde takten
klargjør hvordan/når noe bør være gjort klargjør hvor mye tid som er igjen klargjør hvem som har ansvar for hva Hjelper til å se hvilke arbeider som foregår parallelt

12 Hvordan hjernen mottar tekster
Ikke bare mottak av sanseinformasjon, men mottak av symboler

13 Symbolene Det som skiller mennesker fra dyr, er deres evne til å bruke SYMBOLER Ord og setninger er ikke gjenstander i seg selv, men symboler for noe annet Når vi leser en setning i en tekst, får vi MENING - men ulike personer kan gi ulik mening til en tekst

14 Les gjennom En kjøpmann hadde akkurat slukket lysene i butikken da en mann dukket opp og forlangte penger. Eieren åpnet kassaapparatet. Innholdet i kassa ble sopt ut, og mannen skyndte seg av gårde. En representant for politiet kom senere til.

15 Hvilke av disse utsagnene om teksten er korrekte?
Hendingen skjedde om kvelden Mannen hadde pistol Mannen forlangte penger Det var mange penger i kassa Ranet foregikk ved høylys dag Det ble ringt til politiet Eieren var en kvinne Mannen var forsvunnet da politiet kom

16 Ord kan symbolisere Fysiske gjenstander Abstrakte begreper Følelser
Tavle, sykkel Rådhuset, blomster Abstrakte begreper Databehandling, byggadministrasjon, konkurs Følelser Vennlighet, glede, sorg, sympati Situasjoner Krig, opprør, fest, kidnapping Noe som ikke eksisterer Troll, spøkelser, enhjørning

17 Ord eksisterer på flere nivåer
Noen nivåer omfatter de andre nivåene

18 TRÆR Løvtrær bartrær Eik, lind, rogn gran,furu, barlind
Eika på tunet juletreet vårt

19 Velg nivå etter behov Noen ganger er det best å være konkret og spesifikk Andre ganger er det viktig å være mer generell

20 Eksempel A 1 Kostnadene må ikke være prohibitive
Det må produseres nok vann til å forsyne et militært anlegg Vannkvaliteten må være høy

21 Eksempel A2 Kostnadene må ikke overstige 2 dollar pr. 1000 gallon
Anlegget må rense gallons vann pr. dag for å forsyne en base med 5000 innbyggere (AFM setter en standard på 150 gallons pr. person pr. dag) Det avsaltede drikkevannet må ikke inneholde mer enn 500 deler tørrstoff pr. million (den nasjonale sunnhetsstandarden for drikkevann)

22 Ord tolkes alltid litt forskjellig
Avgjørelser skal foregå demokratisk – hva er det? Det skal være flertallsvalg – hva betyr det? Når et parti lover ”så snart som mulig” – hva betyr det? Det er viktig å presisere og konkretisere de uttrykkene man bruker, spesielt i avtaler/juridiske sammenhenger

23 Mange ord og forestillinger er kontekstavhengige
Han var slått gul og blå Bilen kjørte med blå lys Hun hadde store, blå øyne Hevelsen var rød Han har en rød bil

24 Forestillinger er det samme som skjemaer
Lagrede kunnskapsstrukturer Hjelper til å forstå informasjon Hjelper med lagringen av kunnskap Hjelper med gjenfinning av kunnskap Sparer ord og tid Skjemaer for ulike mennesker er aldri helt like

25 Tekstbehandling i hjernen – nokså unøyaktig
Vi husker ikke teksten ordrett Vi husker forestillingene teksten vakte i oss Vi bruker skjemaer til å tolke teksten Meningen i helheten er viktigere for forståelsen enn detaljene

26 Hva står det her?

27 Proposisjoner – de bitene som en tekst lagrer i hjernen
Mikroproposisjoner- Den minste enhet om hvem man kan si at den er riktig eller gal

28 Den gale studenten sto på hodet i et nytt auditorium
Studenten var gal (studenten) sto på hodet (studenten) var i et auditorium Auditoriet var nytt

29 Mikro til makro Leseren tolker mikroproposisjonene ved hjelp av skjemaer og samler dem til MAKROproposisjoner etter hvert Sannsynligvis er det makroproposjonene som lagres Hvis leseren skal oppfatte og huske de riktige tingene, må det være best mulig sammenheng i teksten

30 Når mikro blir til makro, brukes REDUKSJONSREGLENE :
Viktige setninger endres lite Detaljer og gjentagelser strykes Ting blir sagt mer generelt (oppover på forestillingsstigen) Det konstrueres en ny mening på grunnlag av flere setninger (”konklusjon”)

31 Hva var setningen om studenten?

32 Eksempel. Finn en makroproposisjon her
Verden har store kullreserver, og de siste 20 årene har veksten i kullforbruket vært større enn veksten i oljeforbruket. Mye kull brukes til å lage elektrisk kraft. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren. Bruk av kull gir større utslipp av skadelige klimagasser enn både olje og gass. Den bidrar mest både til lokale og globale miljøproblemer.

33 En makroproposisjon? Verden har store kullreserver, og kullforbruket øker mer enn oljeforbruket.Kull brukes bl.a. til å lage elektrisk kraft. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren. Den gir utslipp av skadelige klimagasser og bidrar til miljøproblemer.

34 Enda mindre makropropoisjon
Verden har store kullreserver, og kull brukes blant annet til å lage strøm. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren.

35 Mål for en saktekst: at lesern sitter igjen med en makropropoisjon som faller sammen med forfatterens hensikt med teksten

36 Hvordan bygge opp riktig makrostruktur i mottaker:
Tilpasse teksten til mottaker , kontekst og hensikt Lede mottaker til de riktige skjemaene ved overskrifter, presis ordbruk og signaler om sammenheng Understreke hovedpunkter Fremheve viktige enkeltpunkter God sammenheng i teksten, så sammenhengen kan hjelpe mottaker med å forstå enkeltpunktene


Laste ned ppt "Hva det skal handle om i dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google