Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4. Det er ennå håp for Sakkeus !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4. Det er ennå håp for Sakkeus !"— Utskrift av presentasjonen:

1 4. Det er ennå håp for Sakkeus !
Harald Kaasa Hammer Knattholmen 4. Det er ennå håp for Sakkeus !

2 Tilbake til den rike mann
Det er håp for Sakkeus ! Den rike mann og Lasarus i Luk 16,19-25 Den rike mann gikk fortapt. Send Lasarus til mine brødre. Du fikk dine goder mens du levde!

3 Kjære venner: Jesu fortelling gir oss to blinkende faresignaler.
Det er håp for Sakkeus ! Kjære venner: Jesu fortelling gir oss to blinkende faresignaler. Vi må ta imot disse advarslene! Den ene er krevende og den andre er enklere å forholde seg til. To lamper som blinker i vår tid: Forlegenhet ved all tale om fortapelse, og tilbakegang i norsk misjon. Den rike mann liker ikke oppgjørets dag. Han har ingen ting å tjene på den.! For få tiår siden sendte Norge ut flest misjonærer. Nå er det Nigeria, verdens fattigste land!

4 å gå fortapt Muligheten for
Det er håp for Sakkeus ! Jeg kjenner motvilje mot å tale om fortapelsen! Men siden Jesus taler om fortapelsen, leter jeg etter å forstå hvordan han tenker. Budene er Guds ti fingre som holder kjærlighets-fullt om verden, og om hver den som tror på ham! Budene er Guds måte å styre denne verden på! Gud er vår FAR. Budene er kjærlighetens ti bud. Hver generasjon må rense Guds bud for menneskebud Men han er også som en svigerfar! Hvis jeg tar meg friheter mot datteren hans, da …

5 Derfor lanserer jeg i all beskjedenhet en ny religion! – .
Det er håp for Sakkeus ! Selv med noe tankehjelp, kjenner jeg fremdeles motvilje mot å tale om fortapelsen! Derfor lanserer jeg i all beskjedenhet en ny religion! – Fri for fortapelse! Kristendommen Haralds venner Kvalifikasjoner: Død på et kors, for alle, for oss. Ble fattig for å gjøre oss rike. Kvalifikasjoner: Takler rikdommen, ved å låne og bruke så mye, at avdragene gjør meg fattig. Budskap: … for at ingen skal gå fortapt, men ha evig liv. Budskap: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst PUNKTUM Myndighet: Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Myndighet: Ikke si det til noen! Velg i dag hvem dere vil tjene!

6 Jesus er verdens frelser, og den eneste som kan frelse verden, og den eneste som kan frelse deg!
Jeg sier dette for at du skal bli frelst! Det er håp for Sakkeus ! Jesus kan frelse den fattige Lasarus, mens den rike mann ser på. Jesus kan frelse den rike mann, mens den fattige Lasarus ser på! Ja, Jesus kan til og med frelse en overgriper, mens offeret ser på! Biskop Desmond Tutu og sannhetskommisjonen i Sør-Afrika: Sannheten skal frigjøre dere! I vår tid har vi fått en modell, som hjelper oss å begripe dette!

7 Mine tusen saker og Jesu hovedsak
Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med! Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn og tok meg ømt inn i din favn, vil gi meg makt å gå hvor du har sagt. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm! Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm! Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, å bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann til døden tro, tålmodig, sterk og fro! Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se når det mot livets aften går, når endt er lyst og ve: Guds rike står i stråleskrud, Krist hentet har sin dyre brud av alle stammer, fra hver egn, med hver sin strålekrans som tegn, i jubelkor de priser Herren stor. Det er håp for Sakkeus ! Mine tusen saker og Jesu hovedsak

8 La oss fokusere på Jesus og Sakkeus!
Kunne Gud frelse Sakkeus, da kan han frelse oss også! Det er håp for Sakkeus ! Sakkeus i Luk 19,1-10 Jesus fant ham i treet! Sakkeus, kom ned! Sakkeus tok imot Jesus i hjemmet sitt! Sakkeus gjorde noen grep! Menneskesønnen er kommet for å lete. Også han!

9 Som fellesskap tar vi noen grep!
Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2 Tim 1,7) Det er håp for Sakkeus ! Som fellesskap tar vi noen grep! Og det nytter… … selv om det er langt igjen. I 1960 vedtok FN at koloniene skulle få selvstendighet. I 1964 ble rasediskriminering forbudt i USA. I 1989 falt Berlinmuren. I 1991 ble Sovjetsamveldet oppløst, og den kalde krigen var over. I 1994 falt apartheid Sør-Afrika. Det har aldri vært så få kriger i verden som i vår tid. I 1997 ble kildesortering innført på Nøtterøy.

10 Jeg har ofte søkt, o Herre, mer velsignelse fra deg - søkte bare dine gaver, nå er du blitt alt for meg! Jesus, Jesus, du alene. Nå er du blitt alt for meg. Alt i himlen og på jorden har jeg, Frelser, nå i deg! Jeg har prøvd å gripe Jesus, nå har Jesus grepet meg. Jeg er trygg om stormen raser, han har ankret meg til seg. Ofte la jeg store planer under kamp og strid og bønn. Nå er jeg en del av planen til den Herre Krist, Guds Sønn Salmer97 nr 79 Det er håp for Sakkeus ! Sakkeus gjorde noen personlige grep. Han slapp Jesus inn i hjemmet sitt. ”Hvis du får fordele, har alle nok!” Vi kan også slippe Jesus inn i våre hjem. En motkultur i verden Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. (Rom 12,2) Gud elsker en glad giver Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9,7) Fordel gavene mellom menighet – misjon – nødhjelp – forening. La din hjertesak få størst del av gavene dine. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. (1 Tim 6,6)

11 Gud inviterer oss inn i sine planer
Gud inviterer oss inn i sine planer. Vi kan innvie vårt liv til hans planer ved et symbolsk offer. Det er håp for Sakkeus ! Rettferdighet Innvielse Velsignelse Søk til det stedet hvor Herren vil la sitt navn bo. Dit skal du bringe frivillige offer og tiende. Der skal dere holde måltid for Herren deres Guds åsyn og glede dere sammen med deres familier over all vinningen av deres arbeid, som Herren din Gud har velsignet deg med. (5 Mos 12,5-7) Å gi frivillige gaver (tiende) er å hente Guds velsignelse over de 90 % vi disponerer selv.

12 = hengivelse og forpliktelse
Mine kjære, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. 1 Joh 3,18 Det er håp for Sakkeus ! Kjærlighet = hengivelse og forpliktelse og fellesskap Gud er rik nok for alle som kaller på ham. Rom 10,12 Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. 1 Tim 2,4 Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere. Rom 15,7


Laste ned ppt "4. Det er ennå håp for Sakkeus !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google