Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semesteravgift Typer og fordeling TypeBeløp Agresso kontering Videre overføring og fordeling SIBU avgiftKr 6002992.1200 Overføres til SIBU 2.ganger pr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semesteravgift Typer og fordeling TypeBeløp Agresso kontering Videre overføring og fordeling SIBU avgiftKr 6002992.1200 Overføres til SIBU 2.ganger pr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Semesteravgift Typer og fordeling TypeBeløp Agresso kontering Videre overføring og fordeling SIBU avgiftKr 6002992.1200 Overføres til SIBU 2.ganger pr semester fordelt ifh studenter pr. studiested 1.Forhåndssum 1.3/1.9 (for 1000 stud pr sted) 2.Resten fordeles pr sted 15.4/15.10 Kopinor, www.kopinor.no Kr 130 3212.4000. 99 Overføres i en sum pr semester iht registrerte studenter i DBH pr hhv 15.10 og 15.03 (?) Undervisnings- materiell Kr 225 3212.4000. 99 Fordeles som inntekter pr. fakultet basert på student antall (?) SAIH valgfritt, bare vår semester Kr 202998.1200Overføres i mars/april til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

2 Semesteravgift Fordeling høst 2012, innkrevd via FS Ulike innbetalingsbeløp BeløpAntall Full semesteravgift Kr 955Ca 4100 Bare KOPINOR og Undervisningsmateriale er studenter som også studerer ved en annen institusjon, OFA student r mv Kr 355Ca 10 Bare SIBU avgift er konter, utvekslingsstudenter samt en del etter- og videreutdanning med annen kursavgift, der kursavgiften tas via Agresso g SIBU avgiften via FS Konter og utreisende utveksling100 Delvis betalings utdannelser som Master i utdanningsledelse 50 Etter og videreutdanning 350 Kr 600Ca 500 Dette er OPPGJORT, SENDTE og PURRET krav pr 20.10,. I tillegg ca 750 krav FRAFALT – totalt antall krav 5350) SUMSum ca 4600 FRITAK avgift dvs innkreves utenfor i FS som: Innreisende utveksling, Master SE deltid, MR kursene, EVU /oppdrags optometri, EVU oppdragskurs ved FLU og FØS Kr 0 ca 650

3 Semesteravgift – Betalt, studenten er ikke aktiv = mer inntekter for Hibu, eksempel •Studenter som betaler i starten av et semester, men som siden slutter uten å be om refusjon av avgiften •Utreisende studenter, betaler (full/bare SIBU) •Studenter i permisjon som likevel betaler avgift •«Surrehoder» som betaler dobbelt.

4 Semesteravgift Ikke betalt, studenten er aktiv = mer kostnader for Hibu, eksempel •Studenter som har registrert seg, men ikke betalt, og ikke blir terminert studieretten på •Ansatte med fritak •Innreisende studenter via våre partneravtaler (betaler ingen ordinær semesteravgift)

5 Semesteravgift kurs og oppdrag 4 alternative innkrevingsmodeller 1.Videreutdanning FHV, mv –Full semesteravgift via FS (SIBU, Kopinor, und.mat) –(resten av) kursavgift via Agresso 2.Master i utdanningsledelse FLU, annen viderutd. – SIBU avgift via FS –(resten av) kursavgift via Agresso 3.Master SE, deltid FTEK, tidligere FOKUS mv –Alt via Agresso 4.Fremtidig ny løsning? –Alt via FS


Laste ned ppt "Semesteravgift Typer og fordeling TypeBeløp Agresso kontering Videre overføring og fordeling SIBU avgiftKr 6002992.1200 Overføres til SIBU 2.ganger pr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google