Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdens Innblikk KOLOGRAF Leserinnlegg Utenriks Innenriks

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdens Innblikk KOLOGRAF Leserinnlegg Utenriks Innenriks"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdens Innblikk KOLOGRAF Leserinnlegg Utenriks Innenriks
NASA; BOTSWANAS REDNING?! Les hele saken BARNEDØDELIGHETEN I NORGE SANK MED MER ENN 70% PÅ 30 ÅR! Les hele saken FLYKTNINGSGUIDEN, RØDE KORS HJELPEORGANISASJON FOR FLYKTNINGER! Les hele saken VIL KINA BLI EN NASJON AV MENN? Les hele saken BEFOLKNINGS EKSPLOSJON FÅR KOSEKVENSER! Les hele saken PENSJONISTER FLYTTER TIL SPANIA FOR Å LEVE BILLIGERE! Les hele saken SKOLE FORBYR SLØR! Les hele saken INNVANDRERE I UTLANDET Les hele saken KOLOGRAF

2 Kolograf Ansvarlig redaktør: Line Maria da Silva
Administrerende direktør: Victor Mo Karlsen Typograf: Line Maria da Silva Journalister: Victor Mo Karlsen & Line Maria da Silva Adresse: Håkavikveien 45, 1391 Vollen Tlf: E-post: eller Tilbake til forsiden

3 Masa; Botswanas redning!?
Av: Line Maria da Silva 1,7 millioner mennesker bor i Botswana. 35% av befolkningen i Botswana er smittet av hiv og aids. Masa er en organisasjon som jobber med å lære bort kunnskap mot denne sterkt smittsomme sykdommen som har rammet Botswana hardt. Aids krise i Botswana Aids er en smittsom sykdom fremkalt av HIV viruset. Viruset angriper hvite blodlegemer, og rammer kroppens immunforsvar. Det tar mellom 5 og 12 år fra du blir smittet til selve sykdommen brytes ut. Man kan bli smittet av dette dødelige viruset ved seksuell kontakt med en person som er smittet, eller gjennom blodoverføring. Botswana, i Afrika, er en av de landene som er hardt rammet av HIV og aids epidemien. Det er omtrent 1,7 millioner mennesker i Botswana, 35% av befolkningen i aldersgruppen år, som er smittet av HIV og aids epidemien. Nær 36% av de gravide kvinnene er smittet og drøyt barn er foreldreløse. Hvis denne epidemien ikke stoppes og behandlingen blir brukt av alle de som trenger det, anslåes det at antallet foreldreløse barn vil øke mellom og innen Det vil si at 50% av alle barn mellom10 og 14 år vil være foreldreløse. Aids omfanget i Afrika 75% av verdens HIV smittede er å finne på det afrikanske kontinentet sør for Sahara. Mange av disse afrikanske landene har det felles at befolkningen består av fattige mennesker og i tillegg er disse ofte også analfabeter eller har begrenset skolegang. Folks manglende evne til å lese og skrive har gjort det vanskelig for myndighetene i disse landene å gjennomføre opplysnings kampanjer, som kan bidra til å forebygge HIV og aids. I tillegg utgjør det å være fattig en risiko for å få HIV og aids fordi fattigdommen gjør at folks helse og immunforsvaret er svekket, og man lettere er mottakelig for viruset. Afrikanernes seksvaner er derfor ikke alene årsaken til at Afrika er så hardt rammet av HIV,men selvsagt er ubeskyttet sex hovedårsaken til at viruset spres. Aidssmittede ber om hjelp! I Botswana har man siden 2002 hatt et prosjekt kalt Masa. Dette prosjektet går ut på å sørge for gratis antiretroviral behandling til alle som trenger det. Prosjektet er lokalisert på sek forskjellige større steder og forventes å økes med syv steder til i løpet av Sentrene skal gi aidsbehandling, dele ut kondomer, men den viktigste delen av Masa prosjektet går ut på å gi informasjon og kunnskap om HIV og aids epidemien. Regjeringen har vært nødt til å se utviklingen av epidemien og ta den på alvor. Statistikken, som viser forventet levealder, viser nettopp at myndighetene ikke har hatt noe annet valg enn å søke hjelp for å stoppe utviklingen av denne grusomme epidemien. I 1972 var forventet levealder i Botswana på omlag 70år. I 2003 er den 39 år. Masa prosjektet er Botswanas håp for å stoppe spredningen av viruset. Myndighetene har et godt utbygd offentlig helsesystem som fungerer godt, noe som vil bidra til at Masa prosjektet kan lykkes. (Tekst: afrika.no, caplex søk: kina, nasjonal forlkehelse institut) (Bilde: google.no) Tilbake til forsiden

4 Ønsker vi flyktninger i Norge?
Av: Line Maria da Silva Mitt inntrykk av flyktinger som kommer til Norge er at de får penger til mat, klær og et sted og bo av den norske stat, uten at de trenger å jobbe. I tillegg er noen av dem kriminelle og stjeler fra oss nordmenn. Bør vi akseptere det? Hvis vi skal ta inn flyktninger til Norge burde de i hvert fall ha en viss utdannelse og ikke ha et kriminelt rulleblad. Men vi kan vel ikke regne med at det er så mange mennesker fra Irak, Iran, Kosovo, Sierra Leone eller Somalia som har utdannelse?! Mange av de som kommer fra disse landene er analfabeter, som ikke kan lese eller skrive. Og i mange av disse Landene er det eller har det vært krig, og flere av disse menneskene har vel begått noe kriminelt?! Så hvis vi absolutt skal slippe inn flyktninger i Norge, burde vi ha et ordentlig og klart opplegg For de som kommer og skal bo her, isteden for at de bare sitter på asyl-mottak og ikke gjør noen verdens ting og tjener penger på det. Så hva skjer med disse flyktningene videre? I stedet for at de bare sitter på asyl-mottak, burde vi jo sette dem i gang med noe, hvis de skal få lov til å bo her og tjene penger. Jeg syntes at vi skal sette et krav til flyktninger som kommer til Norge, nemlig at de lærer seg norsk. At de begynner på skole, lærer seg norsk, får seg en utdannelse og skaffer seg en jobb må være målet for alle flyktningene som kommer hit! De som ikke står på og lærer seg norsk innen f.eks. et par år, må dessverre forlate landet. Hvem burde vi ta imot, gamle mennesker, voksne over 35 år, familier eller barn? De jeg mener vi burde prioritere først er små barn som da har et langt liv foran seg til å lære norsk, skaffe seg jobb, og som da har store muligheter til å bli integrert i det norske samfunn. Disse barna kan gå i norske barnehager, begynne på barneskole og lære seg norsk fra de er små og jobbe seg oppover. Vi kan ha bruk for flytninger i offentlig sektor. Det er stort behov for renholder, veiearbeidere, sykepleiere og hjelpepleiere, for å nevne noen. Men vi er avhengig at de lærer seg norsk. Hvis vi vil hjelpe flyktninger, må vi ha et ordentlig opplegg for de som kommer til Norge. Vi må lære dem å kjenne vår kultur og vårt språk. På denne måten kan vi kanskje klarer å hjelpe dem til å få et bedre liv, og kanskje vi også får et bedre liv og et bedre miljø! (Tekst: geografi boka) Tilbake til forsiden

5 Barnedødeligheten i Norge sank med mer enn 70% på 30 år!
Av: Line Maria da Silva Norge har i dag en lav barnedødelighet. Mens Sierra Leone er det landet i verden med høyest barnedødelighet. Årsaken til at forskjellene er så store kan være så enkel som kunnskap, eller lettere sagt, mangel på kunnskap. Barnedødelighet er når barn dør før de er fylt fem år. Det interaktive verdensatlaset, Globalis, har målt hvor stor barnedødelighet det er i de ulike landene i verden. Globalis sin statistikk viser at Norge er et av landene i verden som har lavest barnedødelighet. 4 av 1000 barn dør før de er fylt fem år i Norge. Ved å sammenlikne resultatet i statistikken ser man at Sierra Leone peker seg ut som det landet med høyest barnedødelighet i verden. 316 av 1000 barn i Sierra Leone dør før de har fylt fem år, det vil si at hvert tredje barn som blir født dør. Årsaker til at det er så stor barnedødelighet i Sierra Leone er sammensatt av flere elementer. Det er et stort antall av analfabeter, og de har ofte lite kunnskap om hygiene og smittesomme sykdommer. Det er også et stort problem at helsevesenet er dårlig utbygd og det er stor mangel på tekniske apparater i sykehusene. Det er interne konflikter i Sierra Leone og landet har ikke noen politisk ledelse som kan kontrollere og styre landet på en oversiktlig måte, og som ser hva landet tenger å forbedre. Hvis alle barn hadde hatt pliktig skolegang fra de var små og jevnlige helsekontroller, hadde sannsynligvis barnedødeligheten vært mindre. Befolkningens kunnskapsnivå om hygiene og smittsomme sykdommer, som det finnes mange av i Afrika, ville mest sannsynlig vært på et høyere nivå dersom befolkningen hadde fått opplæring fra de var små. Det samme gjelder kunnskap om ernæring. I 1970 var barnedødeligheten på 15‰ i Norge, den har sunket med 11‰ på 31 år. Det er en forbedring på over 70%. Årsaken til at barnedødeligheten har sunket så mye på disse årene, er blant annet at vi har fått mer kunnskap om medisiner mot forskjellige sykdommer. Barn i Norge blir vaksinert mot forskjellige dødelige og smittsomme sykdommer. Dette kan også være en av årsakene til at barnedødeligheten i Norge er lav. Barn dør sjelden av smittsomme eller arvelige sykdommer i Norge. De som er voksne og de som vokser opp i Norge i dag, har gjennom hele sin oppvekst fått kunnskap, gjennom skole, helsetjenesten og media, om hvordan man skal ta vare på seg selv for å unngå smittsomme og alvorlige sykdommer. Kanskje Sierra Leone, og andre land som har høy barnedødelighet, kan se på Norge og hva vi har gjort for å redusere barnedødeligheten med 70%? Man kan kanskje konkludere med at kunnskap og utdanning er viktige elementer også når det gjelder å redusere barnedødeligheten i verden i dag. (Tekst: globalis.no, mamma) (Bilde: google.no) Tilbake til forsiden

6 Vil Kina bli en nasjon av menn?
Av: Line Maria da Silva Vestlige medier har i mange år påstått at kineserne myrder sine jentebarn. Dette for å sikre familiene økonomisk.Det er ett barnsloven som har årsaken til at familiene dreper de jentebarna de får. For familiene blir straffet hvis de får mer enn ett barn per familie. En befolkningsøkning på 58% Kina har et innbyggertall på omlag 1,3 milliarder mennesker (2002). Kina er den staten hvor det bor flest mennesker. Mellom 1949 og 1976 økte befolkningen fra 540 millioner til 852 millioner mennesker (58%). Dette var i perioden da Mao Zedong styrte landet. Maos styre oppfordret folk til å få flere barn. Mao mente at Kina ville bli en supermakt dersom det fikk flere mennesker. Selv før Mao døde skjønte noen at noe måtte gjøres med den enorme folkeveksten. Kun ett barn per familie I 1979 ble det inngått en lov om at det bare var lov til å føde ett barn per familie. Dette var en stor suksess, og fødselsraten gikk kraftig ned. I begynnelsen av 1990-tallet var det samlede fruktbarhetstallet under reproduksjonsnivået, 2,1 barn per familie. En av grunnene til at Kina har oppnådd et så lavt fruktbarhetstall er at familien blir straffet hvis man får mer enn ett barn per familie. Straff Straffe reaksjonene for familier som får mer enn ett barn er flere. Foreldrene får bot, de blir trukket i lønn, i tillegg må de betale dobbelt så mye for en barnehageplass for barn nummer to og barnetrygden blir redusert. Mao Zedong hersket landet under den sterke befolkningsøkningen fra Boikott av ett barns loven Til tross for myndighetenes straffe reaksjoner ovenfor familier som får mer enn ett barn, har særlig bønnene tatt sjansen på å føde flere barn enn tillatt. Bakgrunnen for dette skyldes behovet for arbeidskraft i jordbruket og at man historisk har sett det som en trygghet å ha mange barn som kan forsørge familien når man blir gammel. Får å lure myndighetenes kontrollrutiner har bonde familier med mer en ett barn holdt overtallig barn i skjul og utenfor alle offentlige registrere. Disse barna er sannsynligvis blitt født hjemme, og holdes utenfor helsesjekker og det offentlig skole Systemet, -de holdes fullstendig i skjul! I vesten har det gått rykter om at ett barns reglen har ført til at jentebabyer blir satt ut i skogen for å dø, eller faktisk blir drept av sine egne foreldre, fordi foreldrene har fryktet at en stor medgift kunne føre til at familien ville gått til grunne rent økonomisk. Det viser seg nå at ryktene rundt dette temaet har vært sterkt overdrevet, men at guttebabyer har vært først ønsket. Men det er ennå ikke et stort overtall av menn i kina. (Tekst: geografi boka, google søk: kina) (Bilder: google.no) Tilbake til forsiden

7 Befolknings eksplosjon får konsekvenser!
Av: Victor Mo Karlsen Byene har vokst og vokst de siste årene… I de siste årene har befolkningen på jorden eksplodert, og det har ført til store byer. Alle har hørt om store byer som New York, Hong Kong, Tokyo osv. Disse byene er noen av verdens største og mest kjente byer. Det bor mange millioner mennesker i hver av disse byene. Byer har blitt merkevare og bedrifter og turister lokkes til byer som Barcelona, Milano, Berlin og Los Angeles. I de store byene som New York bor det flere mennesker enn i hele Norge. Det vil si at Norge har ganske små byer og mye terreng som ikke egner seg for store byer. Men mange av de store byene har også veldig mye kriminalitet, fattigdom og mange arbeidsledige. Bildet er tatt fra staten New York. New York er 128 401 km2 stort, og har et innbyggertall på ca. 19,0 millioner mennesker. Grunnen til at så mange flytter til byene er nok at de skal få bedre levevilkår og bo litt mer sentralt. Folk som bor på landet kan kanskje ha lang vei til butikker og kjøpesentre, mens i byer bor man nesten alltid i nærheten. De negative tingene med store byer kan ofte være at det er trangt om plassen, forurensing og dyrt å bo der. Men det ser ikke ut til å hindre folk i å flytte til storbyene. (Tekst: aftenposten.no, søk caplex: New York) (Bilde: Google.no) Tilbake til forsiden

8 Flyktningsguiden, Røde kors hjelpeorganisasjon for flyktinger!
Av: Victor Mo Karlsen Flyktninger er folk som har bevist sin evne til å ta ansvar for sitt eget liv, men må rømme til andre mer fredlige og ukjente land. Rettigheter Flyktninger har samme rettigheter og plikter som alle andre mennesker. Det vil si at de er 100% normale mennesker. Eneste forskjell er at disse menneskene har blitt jaget ut av sitt eget land, og inn i f.eks Norge. Disse menneskene er ikke asylsøkere. Asyl søkerne er de menneskene som har kommet hit av fri vilje. Mange mennesker vet ikke den forskjellen, og tror at alle svarte mennesker i Norge er asylsøkere som har kommet til Norge. Flyktningsguide Røde kors har startet ett prosjekt for flyktninger. Dette prosjektet heter Flyktningsguiden. Dette prosjektet skal hjelpe flyktningene, til å gli i ett med samfunnet. Med flyktningsguiden kan flyktningene lære mer om det Norske samfunnet. Med denne hjelpen får de mer info om aktiviteter og ting i nærmiljøet. Hvem, hva og hvor? De fleste flyktningene kommer når det er krig i landene de bor i, men noen kan kanskje ha blitt misbrukt eller andre ting. Noen flyktninger er desperate på å komme seg ut av landet de bor i. Dette kan føre til at de flykter ut av landet på illegale måter. Vi har sett mange eksempler på dette, fullstappa båter, konteinere fulle av folk osv. Båten Tampa var ett veldig godt eksempel på det. Lasteskipet Tampa fant en liten båt som holdt på å synke, og var fullstappet med mennesker som skulle flykte til Australia. Men de ble nektet avgang, og dette ble en stor sak over hele verden. (Tekst: aftenposten) (Bilde: google.no) Tilbake til forsiden

9 Pensjonister flytter til Spania for å leve biligere!
Av: Victor Mo Karlsen Nå flytter alle pensjonistene til Spania, for å leve billigere. Hva skjer i fremtiden? Blir Norge en billigere plass for pensjonister? Dette er spørsmål mange lurer på. Skatter og avgifter Nå er det alt for høye skatter og avgifter til at pensjonistene holder seg i Norge. Dette er jo grunnen til at alle pensjonistene flytter til Spania, men hva skjer hvis alle blir i Norge? Blir det overfullt og mer kø på sykehusene? Antaglivis blir det sånn. Derfor burde staten bygge ut eldresenter og senke skattene. Norge er ett av verdens rikeste land, og har helt klart råd til dette. Skandaler Risenega eldresenter hadde nylig en skandale da en av beboerne døde, og etterlatte seg en dagbok full av historier om hvordan hun hadde ligget i sengen i flere dager, og ikke fått vasket seg. Men dette er bare en av mange saker. Det er sikkert flere hundre saker som ikke kommer ut i media. Hva med de personene? Oss andre Hva med alle oss andre. Hva sier alle de små barna til at bestemor eller bestefar, ligger på et sykehjem og ikke har det noe godt. Hva skjer hvis alle gamle flytter ut av Norge og ned til ”billigere” land. Da vil det jo ta evigheter for barn å se besteforeldrene sine igjen. Det vil også kanskje skape dårligere kontakt mellom familien til de gamle. (Tekst: aftenposten) (Bilde: google.no) Tilbake til forsiden

10 Skoler forbyr slør! Tilbake til forsiden
Av: Victor Mo Karlsen I Frankriket er det nå blitt forbudt med slør på skolen. Men hva med Norge? Burde vi også kutte ut slør på skolen? Religionsfrihet Trues religionsfriheten på skolen, hvis man forbyr slør. Religionsfrihet er jo tross alt en menneskerettighet. Det er ett argument man kan bruke for å ha burka eller slør. Men hvorfor vil Islamske kvinner egentlig bruke burka eller slør? Islams mening Islamske kvinner mener at det står i koranen at kvinner skal dekke seg, etter puberteten. Dette er veldig viktig for dem. De har bare lov å vise sin skjønnhet når en mann i familien er tilstede. Dette gir dem trygghet og glede. Norsk mening Norge som kaller, slør for skaut har visst ingen respekt, mener noen islamske kvinner. Men i Norge burde man heller bare kle seg som man vil sier Nordmennene. Ikke som Koranen eller Bibelen sier. Tradisjon eller tvang? Dette er noe som burde være radisjon, men er det det når kvinner” nede i 5 års alderen må bruke slør. Jenter i 5 års alderen er ikke i stand til å skjønne at dette er en tradisjon. Det må derfor være en tvang å gå med slør. (Tekst: aftenposten) (Bilde: google.no ) Tilbake til forsiden

11 Innvandre i utlandet Tilbake til forsiden
Av: Victor Mo Karlsen Storbritannia sender de hjem, danskene nekter dem jobber. Hva er det neste som kommer til å skje med innvandrere? Danske jobber! Danskene vil ikke ansette innvandrere. Dette er resultatet av Ledernes Hovedorganisasjon sin undersøkelse. De fant ut at hver femte danske arbeidsgiver ikke vil ha innvandrere i jobb hos dem. Tony Blair og irakere Nå som USA tar over mye av makten i Irak, sender Blair over irakere, hjem igjen. Sandy Buchan, leder av organisasjonen Refugee Action mener at irakerne ikke er klare for å komme hjem. Han advarer også Blair-regjeringen. Blair vil ikke bare tvinge hjem. Han skal også prøve å oppmuntre rundt som allerede har bodd lenge i Storbritannia. Bilde er tatt av Tony Blair, Storbritanias statsminister. Frankrike og slør Frankriket forbyr slør på skolen. Det samme tenkte Norge på. Jenter med slør i Frankriket kan bli utvist av skolen hvis de har på slør. Er dette rasisme mot utvandrere? Rasisme Er alt dette rasisme? Hva sier menneskerettighetene om dette? Snart blir nok dette en stor diskusjon over hele verden…. (Tekst: aftenposten) (Bilde: google.no) Tilbake til forsiden


Laste ned ppt "Verdens Innblikk KOLOGRAF Leserinnlegg Utenriks Innenriks"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google