Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.02.10 © Åke Bjørke ICT supported Education and Internationalised Collaborative Learning by Åke Bjørke University of Agder Norway.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.02.10 © Åke Bjørke ICT supported Education and Internationalised Collaborative Learning by Åke Bjørke University of Agder Norway."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.02.10 © Åke Bjørke ICT supported Education and Internationalised Collaborative Learning by Åke Bjørke University of Agder Norway

2 01.02.10 © Åke Bjørke Den globaliserte verden krever •kreative, kritiske tenkere med evne til samarbeid, •evne til å kommunisere tverr-kulturelt ved bruk av IKT •innebygd motivasjon for dynamisk, livs- lang læring. •evne til å utføre og selv-administrere •informasjons-mestring; søke, vurdere, sortere

3 01.02.10 © Åke Bjørke Er teknologi alt som skal til? •Øker læring med teknologi?

4 01.02.10 © Åke Bjørke Helhetlig engasjement i læring •Læring er ikke en tilskuersport men krever deltakelse. •Kunnskap og innsikt er ikke noe en elev passivt absorberer, men noe en elev aktivt skaper. •Effektiv læring er derfor mer aktivitetsbasert enn materiale- og presentasjons-basert

5 01.02.10 © Åke Bjørke Informasjon er som vann •Informere studenter føles ofte som å helle vann på gåsa

6 01.02.10 © Åke Bjørke Informasjonsfragmenter DIKV- pyramiden Kan formidles Kognitive prosesser Læring

7 01.02.10 © Åke Bjørke Fronter – teknikk og pedagogikk •Teknikken læres raskt. Bare følg veiledningen •Så da? •Pedagogisk utfordring: –hvorfor skal vi jobbe i et diskusjonsforum? –hvordan jobbe der?

8 01.02.10 © Åke Bjørke Samarbeid •Folk flest lærer best i et samarbeidsmiljø. Samarbeid mellom studenter fremmer innlæring. Bygg læringsfellesskap!

9 01.02.10 © Åke Bjørke Variasjon som appellerer til alle læringsstiler •Mennesker lærer best når de har et rikt utvalg av læringsressurser som tillater dem å bruke alle sanser og å utøve sin foretrukne læringsstil. •Snarere enn å forestille seg et læringsprogram som ett måltid servert på fat, kan man benytte et resultat-drevet, elev-sentrert ’koldtbordsystem’ med et bibliotek av ulike læringsaktiviteter og læringsressurser.

10 01.02.10 © Åke Bjørke Kontekstuell læring •Aktivitet Fakta og ferdigheter som læres isolert er vanskelig å absorbere og ’fordamper’ raskt. Læring kommer når man gjør arbeidet selv, i en kontinuerlig prosess mest mulig forankret i den "virkelige verden". •Helhet Helst skal man ’bades’ i læringsmiljøet, med informasjon, konfrontasjon, tilbakemeldinger, refleksjon og evaluering. •Engasjement God læring engasjerer folk på mange nivåer samtidig (bevisst og ubevisst, mentalt og fysisk).

11 01.02.10 © Åke Bjørke Oppsummert: 1.engasjer og aktiviser de som skal lære 2.læring er ikke passiv lagring av informasjon, men aktiv bygging av kunnskap. 3.samarbeid forsterker læring fordi den enkelte må formulere selv for å delta 4.læring gjennom aktivitet er ofte bedre enn presentasjon-sentrert undervisning 5.et godt læringsmiljø gir tilgang til varierte læringsressurser, gjennomtenkte læringsaktiviteter, klare, realistiske målsettinger, definert læringsutbytte, og mulighet til samhandling med andre 6.IKT-verktøy og e-pedagogikk støtter aktiv læring

12 01.02.10 © Åke Bjørke

13 01.02.10 © Åke Bjørke Some pedagogical or learning tools, with varying learning retention, of which some may be more appropriate depending on the task VELIGOSH, E. (2004) Developing and delivering training on the Aarhus convention for civil society, European Commission http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/PublicAwareness/pdf/TMs_Eng_CS.pdf http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/PublicAwareness/pdf/TMs_Eng_CS.pdf

14 01.02.10 © Åke Bjørke Learner-centred online or blended environment

15 01.02.10 © Åke Bjørke •Nøye utforming av målbare, konkrete læringsmål og læringsutbytte: –Kunnskap, ferdigheter, holdninger og kompetanse •Organisere undervisning og læringsaktivitet som reflekterer ønskede læringsmål •Læringsutbytte knyttes til instruksjon •Oppmuntre til refleksjon gjennom asynkrone diskusjoner – for dypere forståelse og lik tilgang •Bygge utfordrende problembasert læring tilknyttet forskning og virkeligheten •Mappevurdering i tillegg til eksamen / thesis

16 01.02.10 © Åke Bjørke

17 01.02.10 © Åke Bjørke The Network process Team of professors and e- teaching experts collaborate in development of: •course descriptions, •study guides with defined learning outcomes, tasks and activities •time frames •calculations according to the ECTS •Learning resource ”library”

18 01.02.10 © Åke Bjørke MSc Development Management •23-26 students at MSc level •Two years ECTS fulltime studies: ca 40 hours of student work per week •The students are from 4 different African countries, Sri Lanka, Latin America and Norway •The education targets knowledge, skills and competence •The studies are in virtual, online rooms. Except F2F first three weeks. Then F2F in field four weeks in 2. semester. •Thesis guidance online

19 01.02.10 © Åke Bjørke... collaboration in CoPs need detailed planning and design

20 01.02.10 © Åke Bjørke Global online collaborative studies: Local groups or individuals - Working in online communities of practice Tanzania Uganda Norway Multicultural virtual collaboration

21 01.02.10 © Åke Bjørke Lavt frafall Centre for Development Studies, University of Agder, has applied a special pedagogy for online and / or blended study programmes. The pedagogy has been developed in association with UNU/GVU and been used in a postgraduate study programme called MSc in Development Management. This is a full time study programme where students are expected to put in approximately 40 hours of work per week. About half of the students are from four African countries and from Sri Lanka, while the rest are from Norway. The first cohort starting 2005, completed their MSc in spring 2007 with average or above average grades, reporting surprisingly high student cohesion and good learning outcomes. The dropout rate was below 10%. The second cohort, having just started their third semester, has no dropout so far •Professor Arne Olav Øyhus Director of Centre for Development Studies, University of Agder, Norway

22 01.02.10 © Åke Bjørke Utfordring til læreren •Overgang fra formidling av informasjon til oppbygging av individ- og gruppe- kunnskap •Finn rett balanse mellom å hjelpe for mye; og å la studentene erfare, finne ut og ta ansvar selv •Komme over det digitale gap •Overgang fra lærer-sentrert, synkron undervisning til læringssentrert, asynkron samarbeidslæring

23 01.02.10 © Åke Bjørke Utfordring for studentene •Dine med-studenter støtter deg. Dere er ikke konkurrenter •Ingen ”facit”. Du må finne og presentere argumenter på en overbevisende måte. •Verdsett andres mening. Lær å ’forhandle’ mening! •Kommuniser med dine medstudenter og med omverdenen •Informasjonsmestring •Teknologi •arbeide selvstendig •administrere gruppearbeid •Tverrkulturell kommunikasjon •gi tilbakemelding til medstudenter

24 01.02.10 © Åke Bjørke ’Hemmelige våpen’ i e-læring 1.Strukturert og detaljert studieveileder med klare krav, tidsrammer og læringsaktiviteter 2.Asynkron kommunikasjon med ’online threaded discussions and negotiation of meaning’ 3.Kontinuerlig, vennlig tilbakemelding fra andre deltakere og tutors 4.Spesialtrente tutors

25 01.02.10 © Åke Bjørke DM erfaring •Lavt frafall •Heltids studier på nett mulig med tilstrekkelig støtte til deltakerne •Inkludering og likestilling av alle, også minoriteter og kvinner •Studenter får rikelig erfaring i argumentasjon og å gi framstillinger ved reifikasjon av egen læring •Høy kvalitet på tutors avgjørende •’Blended solution’ med noe F2F viktig i lengre studier •Overraskende sosialt

26 01.02.10 © Åke Bjørke Statement 1 ET courses Kenyatta university, Nairobi •I was a student in E-Teaching 1 class that was offered in 2007. The knowledge I gained was excellent and has revolutionized e-Learning in my institution. I found myself practically applying the principles of pedagogy while at the same time engaging in absolute collaborative learning. I have shared my knowledge with members of teaching staff at my University, showing them how to organize students into small tutorial groups, organizing the course materials into topics and supplementing them with online resources... Speranza Ndege, Senior Lecturer at Kenyatta University, Nairobi, Kenya and the Director in charge of e-Learning at the University •http://gvu.unu.edu/docs/selected%20statements%2010.dochttp://gvu.unu.edu/docs/selected%20statements%2010.doc

27 01.02.10 © Åke Bjørke The collaborative and at least partly constructivist approach has been:..decisive for my motivation to go through with the study programme47.. not had any influence either way9..mainly been a waste of time, preventing me from really studying the material 0 Not answered2 Total56 Replies taken from questionnaire: (NB! Since the questionnaire has varied somewhat between the cohorts, the number of respondees can vary) Table 1: Student rating of study approaches

28 01.02.10 © Åke Bjørke The mandatory group work has been challenging and problematic because: Some group members seem not to understand how to collaborate. They have just been ‘free-riders’, not taking responsibility. They seem to just want to take advantage of the group, contributing little or nothing. 23 Some group members are very dominant and impatient, and do not want to collaborate on equal terms 9 Total32 Table 2: Main problems mentioned

29 01.02.10 © Åke Bjørke The mandatory group work has been rewarding because: You have gained experience in cross-cultural communication 21 You have gained experience in expressing your own thoughts 19 Total40 Table 3: Some positive factors mentioned

30 01.02.10 © Åke Bjørke Do you think that you have increased your ability to communicate efficiently cross-culturally during the study programme? Yes, very much so25 Yes, to some extent32 Uncertain10 No0 Total67 Table 4: Cross-cultural communication

31 01.02.10 © Åke Bjørke Do you think that this study programme has given equal opportunities to all admitted to the programme regardless of gender, nationality or race? Yes, very much so30 Yes, to some extent20 Uncertain7 No2 Total59 Table 5: Equal opportunities

32 01.02.10 © Åke Bjørke Distance Education on the Internet •Globalised: students from the whole world •Crosscultural communication •Collaborative, tutor guided peer interaction learning •Learner and learning focused •Specially trained ’e’-tutors

33 01.02.10 © Åke Bjørke Fokus på: Globalisert, multikulturell Livslang samarbeids- læring i internasjonale utdannings- netverk

34 01.02.10 © Åke Bjørke Takk for oppmerksom- heten! Åke


Laste ned ppt "01.02.10 © Åke Bjørke ICT supported Education and Internationalised Collaborative Learning by Åke Bjørke University of Agder Norway."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google