Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotballhallen for hele Salten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotballhallen for hele Salten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotballhallen for hele Salten
”Saltenhallen” Fotballhallen for hele Salten

2 Dagens agenda Informasjon vedrørende media
Hva vil en hall tilføre Fauske - mulighetsrommet Presentasjon av prosjektet fotballhall på Fauske Politiske signaler på prosjektet

3 Hva finnes rundt oss? Nordlandshallen (storhall)
Blåbyhallen (storhall), Sortland Mosjøhallen (70*50) Reipåhallen (60*40) Helgelandshallen (60*40), Sandnessjøen Hålogalandshallen (60*40), Harstad Våganhallen (60*40), Svolvær Lofothallen (60*40), Leknes Morildhallen (60*40), Myre Vesterålshallen (60*40), Melbu Hva kommer? Stålhallen (storhall), Mo Brønnøysundhallen (90*50) 2 storhaller er i drift i dag en tredje underveis

4 Hva betyr en hall på Fauske?
Idrettsrådet v/leder ”Masseidretten fotball sliter med dårlige fasiliteter, og må kjøre mye og langt for å trene på vinterstid. En storhall på Fauske ville virkelig ha hjulpet flere ungdommer til å stå lengre i idretten, og ikke minst ville frigi treningstid til de som ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere eller spille i seriesystem. En storhall vil kunne gi mye folkehelse, skape mye aktivitet og mange idrettslag ville kunne benytte seg av en slik hall, spesielt vinterstid” Dans Fauske: ”Vi arrangerer 2-3 større arrangementer i året der idrettshallen er litt for liten. Vi ønsker også i fremtiden å kunne arrangere flere store internasjonale mesterskap og World Cup'er på Fauske, og da er dagens idrettshall for liten” Fauske Næringsforum ”Fauske mangler i dag en stor arena for større arrangementer. Spesielt gjelder dette messer (for eksempel Saltenmessa) og større konserter” Fauna ”Fauna ser positivt på planene om en storhall på Fauske. En slik hall vil øke muligheten for større arrangement til Fauske. Dette vil igjen ha positive ringvirkninger for næringslivet samt frivillige lag og foreninger.” Scania ”Det har lenge vært en mangel at Fauske ikke har en arena hvor vi kan ha en bilmesse der biler og utstyr kan vises frem” Mons Petter ”Mons Petter-festivalen ser så absolutt viktigheten av å få en storhall på Fauske. I sammenhenger der et kulturhus er for lite kan en slik hall gi plass til aktiviteter der man er avhengig av god plass når det ikke er godt vær utendørs” Helgelandshallen - muligheter ”Uværet har tvunget Sandnessjøens store utendørs festkonsert til å trekke inn i Helgelandshallen” Fauske Sprint ”Fotballen på Fauske har ikke treningsmuligheter på normalt underlag 6-7 mnd i året. En fotballhall vil løfte fotballen på Fauske fra steinalderen til nåtiden – og kanskje litt inn i fremtiden”

5 Noen muligheter Konserter Messer av alle varianter Store konferanser
Fotballturneringer Korpstreff +++ Kun fantasien som begrenser mulighetene

6 Fotball En fotballhall vil selvfølgelig i hovedsak brukes til å spilles fotball i. Dette gjelder alle aldre og alle nivåer: For de minste Ungdomsfotball Seniorfotball For eldre (oldboys) Fritidsaktivitet (alle aldre)

7 Prosess til august 2011 11. april 2010 vedtok styret i Fauske Sprint at man skulle starte en ny utredning av hall

8 Visjon Saltenhallen skal bidra til å gi innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning i hele Salten bedre folkehelse, bedre fritidstilbud og oppvekstvilkår, samt gjøre lokale arbeidsgivere mer attraktive Saltenhallen skal gjennom positive aktiviteter og profil fremme våre samarbeidspartnere som tar lokalt samfunnsansvar Saltenhallen skal gi fotballen i Salten gode treningsvilkår året gjennom

9 Prosess til august 2011 Det ble etter Fauske Sprints vedtak opprettet en gruppe ledet av Øyvind Tvedt som har jobbet med følgende elementer: Er det andre idretter på Fauske som ønsker å være med i prosjektet? Hallstørrelse Plassering Finansieringsmuligheter Drift Eierskap

10 Prosess til august 2011 Basert på undersøkelser kom gruppa frem til følgende: Ingen andre idretter ønsker å binde seg til hallen, men flere uttaler seg positivt (Fauske Klatreklubb, Fauske Atletklubb, Dans Fauske, Friskhuset mini!!!) Fauske Sprints behov vil dekkes av en hall på ca 60m*70m. Gruppa mener likevel at man bør bygge en storhall hvis det lar seg finansiere, dette slik at hallen kan bli en Saltenhall Flere plasseringer er vurdert, men man kom frem til Farvikdalen. Hovedgrunnene er hallstørrelse, terreng og mulig gjennomføringstid Eierskap: Med tanke på synergier, investeringstilskudd, drift, dugnadsjobb, med mer, finner man det vanskelig å kombinere dette med at andre er sammen med Fauske Sprint på eiersiden Forutsetningen for det som nevnes ovenfor er at man får finansiert investeringene, og gjennom dette får et realistisk driftsbudsjett uten et ”profesjonelt salgsapparat”

11 Forslag og vedtak Gruppa har lagt frem følgende forslag for styret:
Det bygges en storhall Det anbefales å fullfinansiere hallen uten lån Styret i Fauske Sprint vedtok 21. august 2011 følgende: Fauske Sprint vedtar å bygge en stor fotballhall med forbehold om klargjort tomt med nødvendig infrastruktur, samt at man får en finansieringsløsning for investeringer som muliggjør en realistisk drift. Prosjektet igangsettes ikke før disse elementene er på plass.

12 Tekniske data på hall Halltype: Overtrykkshall
Ringmur: 133 x 85 m = 436 lm Fotballbane: ca 100 x 65 m Asfalt utenfor spilleflate: 72 x 111 m Tribune for 700 tilskuere. Høyde: 26 m Støy: innenfor støykrav Garderober og kontor Kantine

13 Dagens reguleringsplan
Gjelder området Farvikdalen Område A1 er avsatt til ”Fotballhall med tilhørende parkering” Fotballhall av type Yeadon kan føres opp med maks mønehøyde 26 meter over terrenget, som ved hallen skal ha en kotehøyde på 23,5 meter Område A1 er på ca 30 daa BYA (samlet bebygd areal) skal ikke overstige 40 % av området ( kvm). Parkeringsplasser kommer i tillegg. Maksimalt kan hallen være ca 140 m x 85 m = kvm.

14 Hovedelementer i hallinvesteringen
Duk: ,9 mnok Ringmur: 4,5 mnok Gressmatte: 2,0 mnok Garderober: 1,6 mnok Tribune: 0,5 mnok Andre installasjonen: 1,9 mnok Uforutsett: 1,6 mnok Sum: 22,0 mnok

15 Finansiering Egenkapital 0,1 mnok Tippemidler 3,5 mnok
”Investeringstilskudd” 18,4 mnok Lånekapital ,0 mnok Sum finansiering 22,0 mnok

16 Driftsbudsjett Driftsinntekter kr 1 400 000
Timepris hel time: Nordlandshallen: kr 2.040 Stålhallen: kr 2.000 Blåbyhallen: kr 1.430 Saltenhallen: Dagtid: kr 1.000 Kveldstid: kr 600 Driftsinntekter kr Dagtid (0,5 mnok) Kveldstid (0,5 mnok) Arrangement (0,1 mnok) Kafe/reklame++ (0,3 mnok) Driftskostnader kr Personalkost (0,6 mnok) Strøm (0,3 mnok) Vedlikehold (0,1 mnok) Varekost (0,1 mnok) Annet (0,2 mnok) Driftsresultat kr Rentekostnader kr Resultat før skatt kr

17 Målsetning Skape næringsaktivitet til Fauske. Eksempler kan være:
3+ store ikke-idrettslige arrangementer i året (konserter, messer, Saltendagene) 3+ store idrettsaktiviteter i året (miniputteturnering, bedriftsturnering, eliteturnering, a-lagsturnering, dans, etc) Gi kommunen positiv omtale, noe som vil være et pluss når familier skal velge bosted Tilby skoler og andre offentlige aktører et alternativt vintertilbud Tilby fotballag i hele Salten et komplett treningstilbud og selvfølgelig dekke Fauske Sprints eget treningsbehov

18 Fremtidig prosess Fauske Sprint har ingen mulighet til å gjennomføre prosjektet alene, og er av en klar oppfatning at fotballhallen ikke kan realiseres uten et økonomisk bidrag fra både Fauske kommune og næringslivet. Fauske Sprint planlegger å starte jobben med finansieringen i september, med mål om at klubbens forutsetninger for det positive vedtaket er på plass før utgangen av 2011

19 Politiske utfordringer
Fauske Sprint kommer til å utfordre kommunen til å bidra med: Klargjøring av tomt (og infrastruktur) I tillegg et investeringstilskudd på minimum 5 mnok Årlig dagtidsleie av hall på minimum 0,4 mnok (det er beregnet total dagtidsleie på ca 0,5 mnok)


Laste ned ppt "Fotballhallen for hele Salten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google