Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte Sesongen 2011-2012 27 oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte Sesongen 2011-2012 27 oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte Sesongen 2011-2012 27 oktober 2011

2 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Trøsken IL – langrenn og orientering. - etablert i 1945, pr 23.10.11 ca. 530 medlemmer • Organisering – Hovedstyre – Orienteringsgruppe – Langrennsgruppe – Hyttestyre ( drift og vedlikehold av hytte) – Løypegruppe ( drift og vedlikehold av løypeanlegg og maskiner)

3 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte – sesongen 2011 - 2012 • Medlemsskap - Voksen (fra 20 år): kr 375,- pr år - Barn: kr 200,- pr år - Familie: kr 750,- pr år Innmelding gjøres på eget skjema – se hjemmesiden, www.trosken.com.www.trosken.com Innmeldingskjema sendes på email: ski@trosken.com/ leveres styre i langrennsgruppa, se innmeldingsskjema vedrørende betaling.ski@trosken.com/ Innmelding og betaling etter 1.nov inneværende år gjelder også for neste kalenderår. Langrennsgruppa innhenter navn og øvrig kontaktinformasjon vedrørende utøvere/foreldre, men må ikke forveksles med innmelding i klubben.

4 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Hvor mange medlemmer/foreldre har langrennsgruppa?  175 v/Idrettsreg (pr jan-11) • Utøvere/aktive barn og ungdom: (pr april-11)  Årskull 1995-1998 : 23 hvorav 7 jenter/16 gutter  Årskull 1999-2001 : 18 hvorav 6 jenter/12 gutter  Årskull 2002-2004 : 37 hvorav 11 jenter/26 gutter • Hovedtrenere: 5

5 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Treningsgrupper  Minste gruppe – 2002 mod og yngre • Hovedansvar/trener : Vebjørn Dahl Rismyhr + hjelp av foreldre • Trening torsdager kl 18.00-19.00  Mellom gruppe – 2001 og 2000 mod • Hovedansvar/trenere : Sturla Korsæth og Pål Nilsen • Trening tirsdager/torsdager: kl 18.00-20.00 + evt etter avtale  Eldste gruppe – 1999 mod og eldre • Hovedansvar/trener : Erland Ensrud, samt Aud Inger Nytrøen og Sturla Korsæth • Treninger tirsdager/torsdager: kl 18.00-ca 20.00 + evt etter avtale, se for øvrig treningsplan på hjemmesiden. Gi beskjed/send SMS til trener dersom utøver ikke kommer på trening.  FØLG MED på hjemmesiden hver uke angående trening

6 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte – sesongen 2011-2012 • Trøsken IL – handlingsplan  Ønsker å skape glede og entusiasme til å gå på ski. Ønsker å dekke bredde og topp. Klubbkvelden hver torsdag er en viktig del av det sosiale • Annet  Frem til 14 år ( klasse 14 år ) ingen individuelle treningsplaner. Trenerne gir tilbakemelding til utøverne  Vi mener det går fint å kombinere langrenn med andre idretter  Styre og trenere evaluerer sesongen (gjerne i april/mai) før neste sesong planlegges  Styre og trenere syns det er viktig at utøvere og foreldre gir oss tilbakemeldinger (både «ros og ris»)  Langrennsgruppa bidrar/hjelper med smøring av ski til nye medlemmer  Notat på hjemmesiden ”Gode råd om smøring av ski”  Notat på hjemmesiden ”Gode råd om ski og staver”  Trøsken IL har godt samarbeid med Nordli Sport – se klubbtilbud  FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN VÅR www.trosken.com

7 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Dugnader  Kioskvakt hver torsdag(klubbkveld) + lørdager og søndager i sesongen • Klubbkveld - Sosialt og hyggelig for barn og voksne • Kiosk lørdag/søndag -> VIKTIG inntektskilde for klubben • Se egen vaktliste som sendes ut fra hyttestyre, samt info i Trøsken Posten om hvilke oppgaver kioskvakt har osv.  Våre kretsrenn og øvrige arrangementer • Kioskvakt, løypevakter, parkering, hjelp v/start/mål osv.  Snøproduksjon • Løypegruppa orienterer om dette senere  Øvrige inntektskilder: Grasrotandelen og Kunstsnøens venner

8 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Økonomiske retningslinjer / dekning av utgifter  Se eget skriv  Dette blir vurdert og besluttet hvert år med bakgrunn i idrettslaget’s økonomiske situasjon  Ved invitasjoner i forbindelse med for eksempel samlinger o.l skal styre informere om hva som dekkes av utøver/klubb

9 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte – sesongen 2011-2012 • Renn  Terminliste for Østfold Skikrets legges ut på vår hjemmeside.  Terminliste finnes på Skiforbundet.no  Klasser begynner på 8 år, men yngre løpere kan også være med  Langrennsgruppa håper mange av våre utøvere ønsker å være med på kretsrenn i Østfold, og utøverne må også gjerne gå renn utenfor krets.  Se hjemmesiden: notat ”Nyttig informasjon om å gå renn” utarbeidet av trenerne våre  Påmelding til renn gjøres via MinIdrett.no. Her må du ha brukernavn/passord som du får tilsendt når du melder deg inn i Trøsken. Dersom du ikke har dette, snakk med oss i styre.  Opptil 12 år 2km, 13 og 14 år 3 km, 15 og 16 år 5 km  Full premiering t.o.m 14 år, 15 og 16 år 50% premiering, f.o.m 17 år 1/3 premiering ( Trøsken premierer alltid 1,2 og 3 plass)

10 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte – sesongen 2011 - 2012 • Skilisens (Lisensperiode gjelder fra 1. oktober 2011 til 31. september 2012). SESONGLISENS:  Sesonglisensen er en medlemsordning for løpere med medlemskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund eller i Skiforeningen.  F.o.m fylte 13 år må utøver løse skilisens. Opptil 13 år gjelder barneidrettsforsikringen som Norges Idrettsforbund betaler.  Skilisens må utøver ha for å starte i renn.  Skilisens forsikrer deg under trening (også egentrening) og konkurranser, se forsikringsdekninger og priser på Skiforbundet.no  Det er klubben som skal registrere nye utøvere som skal ha skilisens. NB! Når du skal løse skilisens for første gang, må du derfor ta kontakt med klubben din for registrering.  Løpere som løste lisens forrige sesong, får automatisk tilsendt giroblankett. For sesongen 2011-2012 vil hovedforfall for sesonglisensen være 1. oktober.  Kvittering for betalt lisens finnes på www.minidrett.no.www.minidrett.no ENGANGSLISENS:  Engangslisens skiller på alder, ikke på gren. Det blir en sats for løpere 13 – 25 år, pris kr 50,-. For løpere som er 26 år og eldre koster lisensen kr 120,-. Det er for løpere i trimklasser med og uten tidtaking innført engangslisens på kr 50,-.  Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør.

11 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Års hjulet 2011-2012  Se egen oversikt  Årshjulet er styret’s arbeidsdokumenter for hva langrennsgruppa har av arrangementer og øvrig styrearbeid.  Årshjul finnes på oppslagstavla og hvor vi også har hengt opp skjema hvor foreldre kan sette seg opp på hvilke arrangement de kan hjelpe med. Viktig hjelp for styre når arrangørlister skal utarbeides.

12 Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte - sesongen 2011-2012 • Samlinger – renn m.m  Treningssamlinger (snøsamlinger og barmarksamlinger)  Familietur til Hornsjø 25-27 november  Ungdomsbirken  Følg gjerne med på Østfold Skikrets ’s hjemmeside • Informasjon  Gjennomført kostholdskveld  Trener 1 kurs pågår (Trøsken arr i samarbeid m/kretsen) Instruktører: Erland Ensrud og Sturla Korsæth. 5 stk fra Trøsken som deltar.  Basar fredag 28 okt  Voksentrening


Laste ned ppt "Trøsken IL langrennsgruppa Foreldremøte Sesongen 2011-2012 27 oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google