Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferansen ”Løft i lag” 3. og 4. juni – 2013 Blir brukeren kasteball, eller bedres vår vei i systemet? • Brukerutvalgsrepresentant, Tonelise.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferansen ”Løft i lag” 3. og 4. juni – 2013 Blir brukeren kasteball, eller bedres vår vei i systemet? • Brukerutvalgsrepresentant, Tonelise."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingskonferansen ”Løft i lag” 3. og 4. juni – 2013 Blir brukeren kasteball, eller bedres vår vei i systemet? • Brukerutvalgsrepresentant, Tonelise Holm Nordlandssykehuset. Det er IKKE Umulig – Det er mulig!!!

2 Litt om meg Hvorfor jeg er så engasjert  0-9 år Ei lita prinsesse ”uten” erta.  9-16 årseksuelt misbrukt  12 årba om hjelp, mista trua på voksne  12-17 år ivaretatt av rusmisbrukerne i nærmiljøet  9- 38 åreksisterte  38 -> lever

3  Bror tok livet sitt  Misbruker tatt på fersken med barnebarn og fikk dom, tok sitt eget liv  Stebror tok livet sitt  IKKE NOE SOM SKULLE SNAKKES OM  Takla ikke alle løgnene  Tre år med isolasjon, (2 år med behandling)  Tre år med hard jobbing for å få en bedre hverdag  Kunne spart 5 av 6 år, med rett hjelp til rett tid JEG ER HELDIG!!!

4  TUNG DEPRESJON,SOSIALANGST, PANIKKANGST, ANGST FOR ANGSTEN, BULIMI, NARKOLEPSI, TRAUMER, INNE I EN SORG PROSESS, SELVSKADING, FEILERNÆRT.  Fastlegen : gjentagende depresjon  Ikke syk nok, ikke frisk nok  NATURLIGE REAKSJONER

5 ”TONELISE HOLM VIL ALDRI KUNNE KOMME UT I ARBEID IGJEN.”  Organisasjonsarbeid  Kurs og opplæring  Selvhjelpsgrupper (2), igangsetter  Kursleder  Fylkeskontakt for verdensdagen for psykisk helse  (7 år)  Prosessleder venn1  Kommunalt råd, Brukerutvalg Fylkes Nav, Brukerutvalget Nlsh  + + + +

6 Nav ansattes om mennesker med rusproblematikk og/eller psykiske lidelser jan/feb 2008 Vilje viser vei, Nordland  UberegneligeUansvarlige  SkremmendeTiltaksløse  Rotete økonomi Sinte  Trenger mye søvnOvermedisinerte  Lite interessertUtålmodige  Dårlig tannhelseVanskelig å få tak i dem  Møter ikke opp (brev/telefon)  Klarer ikke hverdagenSier lite  Dårlige foreldreUnnviker blikk  Vil ingentingDårlig fysisk form  Bruker rusmidlerVanskelige  UærligeDårlig bolig  UforståeligeLite samarbeids villige  Blir bare borte uten å gi beskjed  Tar ikke imot tilbud

7  BRUKERMEDVIRKNING ER GRUNNLAGET FOR EN BEDRINGSPROSESS. DET Å BLI MØTT MED RESPEKT FOR EGNE MENINGER, DET Å BLI TRODD PÅ, Å FÅ HJELP TIL Å LA ORDENE FÅ KRAFT OG BETYDNING OG IKKE MINST DET Å FÅ HJELP TIL Å TA TILBAKE ANSVARET I EGET LIV, ER SÅ UENDELIG VIKTIG FOR SELVRESPEKTEN OG DERVED FOR BEDRINGSPROSESSEN

8 ER BRUKERMEDVIRKNING VIKTIG? JA!!!  ERFARINGSBASERT KUNNSKAP ER LIKE VIKTIG SOM FAGKUNNSKAP. DET ER VIKTIG AT KUNNSKAPEN BLIR LIKESTILT.  TRYGGHET FOR BRUKEREN OG FAGPERSONEN  FOR AT BRUKEREN SKAL BLI SETT OG HØRT  BEDRE TJENESTE OG STØRRE EFFEKTIVITET.  DET Å HA BESTEMMELSE I EGETL LIV HANDLER BÅDE OM ETIKK OG VERDIGRUNNLAG.  BEDRE OG MER MÅLRETTEDE TJENESTER. DEN SOM HAR SKOEN PÅ. VET HVOR DEN TRYKKER.  SAMME FORSTÅELSE MÅ SIKRES, DA FØRST HAR EN BLITT HØRT.  EN FORUTSETNING FOR Å KUNNE BYGGE OPP SELVTILLITT OG SELVRESPEKT ER AT MAN BLIR SETT OG HØRT. GOD KOMMUNIKASJON OG AKTIV LYTTING.  VIKTIG Å FÅ HJELP TIL SELVHJELP.  MAN MÅ HA INFORMASJON FOR Å KUNNE FORETA VALG.

9 Samhandling  Mitt første kurs i 2008, derfor vanskelig å forholde seg til kommentarer som ” dette kom brått på"  Vært med på en del prosjektgrupper de siste årene  Innen sykehuset og kommune – sykehus  For noen flotte arenaer!!  Kommunikasjon, samme retning, samarbeid, forståelse, oppklarer misforståelser, tryggere på hverandre  Flere brukerrepresentanter !!

10  Når er vi på rett plass??  Når vi ikke er syke nok eller friske nok?  Kommunene har ikke tilbudene, kompetansen  Satser på somatiken for der blir de ”økonomisk straffa”  Økning på spesialisthelsetjenesten, (re innleggelser), unødvendige innleggelser, går ut over dem som trenger spesialisthelsetjenesten  Klare linjer!! sier kommunene at de mangler  Lavterskeltilbud, forebygging, helsesøstre  Kommunene bør samarbeide mye mer med organisasjonene  Ikke nytt!!! Vær i forkant!! (2008)  Brukerutvalg i hvert lokalsykehus/DPS/kommune  Personlig engasjement fra behandler skal ikke være avgjørende for om bruker får sin rettighet  Sparer penger  Øremerkede midler igjen  Hjem fra sykehus med en ”enkel” IP. Bolig, nettverk,oppfølging,økonomi

11  Bedre kartlegging av behov og resurser  IKT kommune – sykehus – fastlege  LMS brukes mer  Ambulante rehabiliteringsteam brukes bedre av kommunene  Valg til høsten og ikke ett parti eller politikerjeg stoler på  Ambulante akutt team, færre innleggelser

12  Fritt sykehus valg  Flytte til annen kommune  Mye motstand pga uvitenhet  På papiret er det en fantastisk ting, nå er det opptil oss alle å få det til å fungere  Gode løsninger når man samles med forkjelene i god kompetanse og får klarhet i ting, jobber alle mot samme målet. Gjøre dette oftere.  Felles for oss alle både politikere, ansatte og brukerorganisasjonene Vi skal gjøre det beste for mennesket fra før det er født til etter det er død… (student jus studiet i mai)

13 27. mai 2013 (Sist endret 27. mai 2013) Tonje Rock Løwer Dette er innledningen til den politiske uttalelsen som Landsstyret i Mental Helse vedtok i helgen. Et Landsstyremøte som hadde stort engasjement og mange gode politiske diskusjoner. Samhandlingsreformen og status på det psykiske helsetilbudet både lokalt og i spesialisthelsetjenesten var et viktig tema. Dette er den vedtatte politiske uttalelsen fra Landsstyret:

14 I en overgangsfase må det settes av øremerkede midler til kommunene slik at det kan bygges opp tilstrekkelige og kvalitetsmessig gode lokale tilbud. I tillegg må psykisk helse inkluderes i finansieringsordningen til samhandlingsreformen snarest. Mental Helse mener vi nå har nådd en smertegrense av det psykiske helsetilbudet. Nå må de som trenger hjelp få hjelp til rett tid og på rett plass, akkurat slik samhandlingsreformen har som mål. Landsstyret i Mental Helse 26. mai 2013 Hensikten med opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i 2008, var å ta igjen et stort gap mellom psykisk og somatisk helse. Statistikk viser derimot at opptrappingsplanen ble til nedtrapping allerede fra 2009. Smertegrensen er nådd Mental Helse ser med stor uro på nedbyggingen av psykiske helsetilbud i spesialisthelsetjenesten, samtidig som det ikke bygges opp nye lokale tilbud i kommunene. Dette er i strid med målsettingen i samhandlingsreformen som er flere og bedre tilbud lokalt der pasienten bor, og en bedre spesialisthelsetjeneste for de som trenger det.

15


Laste ned ppt "Samhandlingskonferansen ”Løft i lag” 3. og 4. juni – 2013 Blir brukeren kasteball, eller bedres vår vei i systemet? • Brukerutvalgsrepresentant, Tonelise."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google