Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IFE fotokurs for nybegynner 12 februar 2014 Mikael Rosenqvist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IFE fotokurs for nybegynner 12 februar 2014 Mikael Rosenqvist"— Utskrift av presentasjonen:

1 IFE fotokurs for nybegynner 12 februar 2014 Mikael Rosenqvist mikael.rosenqvist@hrp.no mikael.rosenqvist@hrp.no

2 Agenda • Grunnleggende foto teknikk – Eksponering – Lukkertid – Blenderåpning – ISO-verdi – Summering • Prøve noe annet en auto på kamerat – Blender prioritet – Lukker prioritet – Manuell • Praktisk oppgave • Hva skal jeg gjøre for å …? • Objektiv – Brennvidde og effektiv brennvidde • Tips

3 Lys Kamera Objektiv Motiv Blender Sensor / Film Lukker

4 Eksponering • I normal fallet forsøker vi få en “korrekt” eksponering av bilde, ikke for lys (overeksponert) og ikke for mørk (undereksponert). • Det er tre funksjoner i kamerat som justerer hvor mørk/lys et bilde vil bli. – Lukkertid (hvor lenge sensoren blir eksponert for lys) – Blenderåpning (hvor mye lys som objektive slipper igjennom påvirker også fokusdybde) – ISO (lysfølsomhet av sensoren).

5 Eksponerings verdi • EV, stopp, eng. exposure value • En økning med 1 EV er det samme som og doble mengden lys. • Minskning med 1 EV er en halvering av mengden lys.

6 EV skala • Det finnes en skala som indikerer hvis bilde er på vei og bli for lys/mørk. • Denne skala visas i søkeren eller på skjermen bak kamerat. Da den peker på 0 så er eksponeringen korrekt - 2   1   0   1   2 +

7 Eksempel på eksponering Undereksponert, -2 EVOvereksponert, +2EV - 2   1   0   1   2 +

8 Lukkertid • Eng. Shutter speed, sv. Slutartid • Bestemmer hvor lang tid sensoren i kamerat skal eksponeres for lys • En fordobling i lukkertid = +1 EV, på samme måte er en halvering i lukkertid = -1 EV • Lukkertid kan vara fra 1/8000 s opp til flere minutter. 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s og 1/60 s er vanlige lukkertider vid normalt fotografi på dagen. • Kort lukkertid – Brukes for å fryse bevegelser f.eks. fugler, barn, rennende vann – Minsker risiko for at rystelser gjør bilde uskarp – Ikke alltid mulig, er det litt lys må man øke lukkertiden • Lang lukkertid – Brukes for å slippe in mer lys – Bilde har risiko for å bli uskarp vid bevegelse, om ikke stativ brukes – Kreative effekter

9 Eksempel på kort og lang lukkertid

10 Blenderåpning • Også f-nummer, eng. Aperture, sv. Bländare • Regulerer åpningen og dermed lysemengden som slippes in, samt dybdeskarphet (fokusdybde, eng. depth of field, sv. skärpedjup) • Skalaen for blenderåpning er lite vanskelig. f/2.8 til f/4 motsvarer et blendertrinn (= -1 EV, halvering av mengden lys). For var helt blendertrinn er det en faktor √2 ≈ 1,4. Så neste hele blendertrinn etter f/4 er f/5.6 (4 * 1,4 = 5,6) osv. • Stor blenderåpning (lav verdi, f.eks. f/2.8) – Slipper in mye lys – Lager bakgrunnen uskarp (=kort dybdeskarphet) – Største blenderåpningen er ikke alltid superskarp, kan lønne seg og bruke mindre blenderåpning enn maks for å få litt skarpere bilde. • Liten blenderåpning (høy verdi, f.eks. f/8) – Slipper in mindre lys – Gjør at mer blir skarpt (=større dybdeskarphet) – For liten blenderåpning kan føre til dårligere bildekvalitet (på grunn av diffraksjon)

11 Eksempel på blenderåpning

12 Eksempel på dybdeskarphet

13 ISO-verdi • Lysfølsomhet, sv. ljuskänslighet • ISO-verdi er et mål på hvor mye det tilgjengelige lyset vil bli forsterket opp i kamera (sensoren). Jo høyre ISO desto mer støy blir det i bildet. • En fordobling i ISO-verdi motsvarer +1 EV • Forsøk og holde ISO-verdi så lav som mulig for og minske mengden støy. Minste verdi varierer fra kamera til kamera, normalt ISO 100 eller ISO 200. • Vid dårlig lys (kveld, natt, innomhus) kan det man få øke ISO for at bilde blir for mørk ellers • OBS: På filmkamera er det ikke mulig og justere ISO da man vil, det er type av film som avgjør. På film ble ISO tidligere kalt ASA.

14 ISO test

15 Summering • For å forandre en bildes eksponering slik at den blir et stopp lysere (+1 EV) finnes det forskjellige måter og gjøre det på. – Doble lukkertiden f.eks. fra 1/250s til 1/125s – Åpne opp blenderåpningen med et stopp f.eks. fra f/8 til f/5.6 – Doble ISO-verdi f.eks. fra ISO 200 til ISO 400 • Hvar og en av disse innstilningene gjør at bilden vil bli et stop lysere. Så ikke bruke alle samtidig hvis du ikke vil ha bilden tre stop lysere (+3 EV). • Det finnes ennå en måte og gjøre dette på hvis du bruker eksponeringskompensering (eng. exposure compensation). På noe kamera modeller fungerer dette bare hvis du bruker noe annen modus en Auto. Med eksponeringskompensering vil kamerat selv avgjøre en måte for å gjøre bilden lysere (i dette eksempel).

16 LukketidBlenderåpningISO 1/8f/2.86400 1/15f/43200 1/30f/5.61600 1/60f/8800 1/125f/11400 1/250f/16200 1/500f/22100

17 LukketidBlenderåpningISO 1/8f/2.86400 1/15f/43200 1/30f/5.61600 1/60f/8800 1/125f/11400 1/250f/16200 1/500f/22100

18 LukketidBlenderåpningISO 1/8f/2.86400 1/15f/43200 1/30f/5.61600 1/60f/8800 1/125f/11400 1/250f/16200 1/500f/22100

19 LukketidBlenderåpningISO 1/8f/2.86400 1/15f/43200 1/30f/5.61600 1/60f/8800 1/125f/11400 1/250f/16200 1/500f/22100

20 LukketidBlenderåpningISO 1/8f/2.86400 1/15f/43200 1/30f/5.61600 1/60f/8800 1/125f/11400 1/250f/16200 1/500f/22100

21 Forskjellige modus CanonNikon Auto Andre automatiske modus, macro, portrett etc. Program modus delvis kontroll av lukkertid og blenderåpning PP Aperature priority (Blender prioritet)AvA Shutter priority (Lukker prioritet)TvS ManualMM

22 Blender prioritet • Eng. aperature priority, også Av eller A • I denne modus bestemmer du selv hvilken blender du vil bruke (for og kontrollere dybdeskarphet) og kamera velger en lukkertid for å få en ok eksponering. • ISO kan ente vare et fast verdi f.eks. ISO 100 eller Auto. • Denne modus er greit og bruke da du ikke bryr deg om lukkertid. Ente lys forhold er stabile (lyst nok for og ikke bruke lange lukkertider) eller kamera er på stativ.

23 Lukker prioritet • Eng. Shutter priority, også Tv eller S • I denne modus bestemmer du hvilken lukkertid du vil bruke og kamera justerer blenderåpning. • ISO kan ente vare et fast verdi f.eks. ISO 100 eller Auto. • Denne modus kan brukes vid f.eks. fotografering av fugler som flyger. Da er det viktig å få fuglene skarpe og de krever korte lukketider.

24 Manuell • Eng. manual, M • I denne modus bestemmer du selv over alt (lukkertid, blenderåpning, ISO). Så det er ikke kameras feil viss det blir en for lys/mørk bilde 

25 Praktiske oppgaver!

26 Hva skal du gjøre for å få mer ting skarpt i bilde?

27 Hva skal du gjøre for å få til ”fløyelseffekten” i vannet? (Få vannet og se ”mykt” ut)

28 Hva skal du gjøre for å få en bedre eksponering på tomten?

29 Hva skal du gjøre for å unngå at bilde blir uskarp?

30 Objektiv • Eier du en speilreflekskamera går det sannsynlig og bytte objektiv på kamerat. Det finnes også speilløsekameraer som går og bytte objektiv på. • Andre kameraer går det ikke og bytte objektiv på, de er oftest mye mer kompakte og lettere og ta med. • På objektivene finnes en angivelse i mm det er hva man kaller for brennvidde alt. fokallengde (eng. focal length). Er det et zoom-objektiv er et spenn angitt f.eks. 18-55mm. Det finnes også faste objektiv som ikke har noe zoom funksjonalitet. • De finns også en angivelse på lysstyrke for objektivet. Er det zoom-optikk er det ofte angitt to verdier f.eks. f/3.5-5.6 Med dette menes at vid en brennvidde på 18mm er blenderåpningen maksimalt f/3.5 og vid 55mm er den f/5.6 Det finnes også objektiver som har fast blenderåpning over hele zoom spanne.

31 Brennvidde på objektiv • Brennvidde påvirker hvor stor synsvinkel (eng. angle of view, sv. betraktningsvinkel) er, målinger i grader. Med synsvinkel menes hvor mye av en scene som et objektiv representere. • Kort brennvidde – Stor synsvinkel • Lang brennvidde – Liten synsvinkel

32

33 Effektiv brennvidde • Den effektive brennvidde er også beroende hvor stor sensoren er på kamerat. Om ikke annet anges er brennvidde på objektiv basert på en sensor som er ca. 35mm, dette er det som vanligvis kalles fullformat (eng. full-frame). Det kommer seg av at vanlige filmkameraer bruker film som er 35mm. • Men det er langt fra alle digitalkameraer som har en sensor som er så stor. Ofte brukes en mindre sensor og man sier då at kamerat har en viss cropfaktor. De klarer bare av og representere et utsnitt (en mindre synsvinkel) av den bilde som en fullformat klarer vid samme brennvidde. • Det finnes mange forskjellige størrelser på sensorer. Jeg vill bara gi noe eksempler for DSLR kameraer som ikke er fullformat (disse kameraer kalles ofte for APS-C). For Canon er det en cropfaktor på 1.6 og for Nikon er det 1.5 • Så hvis du har ett objektiv som er 50mm og bruker det på en fullformat kamera så tilsvarer det 50mm. Hvis du bruker det til en Canon cropkamera blir den effektive brennvidde 50mm*1.6 = 80mm og på samme måte for en Nikon blir det 50mm*1.5 = 75mm

34

35 Litt mer om objektiv • Nå vet vi at det finnes kameraer som er fullformat og cropformat. • Nå det gjelder DSLR kameraer har produsentene tilvirket noe objektiv spesielt for APS-C kameraer (cropformat). Disse objektivene passer ikke på en fullformat kamera. – For Canon hetter disse objektivene noe med EF-S – For Nikon hetter disse objektivene noe med DX • Ofte er disse spesial objektiv billigere en tilsvarende fullformat objektiv. Men hvis du i fremtiden planlegger og kjøpe en fullformat kamera kan det være verd og fundere en gang til innen du kjøper et objektiv.

36 Ta mange bilder • Endre innstilningen på kamera til å ta flere bilder etter hverandre å du holder ned utløserknappen, ”bildeserie” (eng. continuous shooting, sv. Seriebildtagning). • Det er ”gratis” å ta bilder med digitalkamera, så tar du mange bilder på en ting så øker du sjansen at du skal få en bilde du er fornøyd med. Personen du fotograferer kanskje blunder nå du tar bilden men hvis du tar flere etter hverandre så får du trolig en bilde då øyene er åpne. TIPS

37 Tommelfingerregel for lukketid • For å minske risiko at bilde blir uskarp på grunn av for lang lukketid så bør man ikke ha lengre lukketid enn 1/brennvidde på objektive man fotograferer med. • Bruker du et 50 mm objektiv bør altså ikke lukketiden vare lengre enn 1/50 s • Dette gjelder selvfølgelig ikke om kamerat er på stativ, eller hvis man bruker objektiv med noe form av bildestabilisering. TIPS

38 Støv på sensoren • Hvis du har en kamera hvor du kan bytte objektiv så kan(vil) det også komme in støv på sensoren. • En enkel måte og sjekke hvis du har støv på sensoren er på stille in kamerat på blenderprioritet, så høy F-verdi som objektivet klarer (f.eks. f/16), fokus til manuell og vri til uendeligheten ∞, etter det tar du en bilde på en blå himmel og der etter sjekker du etter små prikker og annet støv. • For å minska risikoen å få støv på sensoren da du bytter objektiv, hold kamerat med åpningen nedover. Støv beveger seg sjelden oppover  TIPS

39 Hvorfor bruke UV-filter? • Det finnes mange forskjellige meninger hvis man skal eller ikke skal bruke UV-filter på sine objektiver. – Noe sier at det vil gjøre bildekvalitet dårligere, ettersom du har en ekstra glas bit foran objektive. – Andre sier at det vil beskytte objektive fra skader hvis det drar i bakken. • Det jeg er mest redd for er at jeg kommer å rispe objektive når jeg rengjør det. Ettersom det lett kommer støv, fingeravtrykk og annet på objektive. Jeg risper mye heller et filter for noe hundrekroner en objektive for flere tusenkroner. • Hvis du har en kamera og objektiv som er klassifisert som vannbeskyddet, da krever de ofte at du også bruker et UV-filter for ellers kan vann trenge in den veien. • Kjøp filter av god kvalitet for og minske risikoen med å få dårligere bildekvalitet. Noe merker som gjør filter av god kvalitet er B+W, Kenko, Hoya. TIPS

40 Hvor tar jeg bedre bilder? • Fotografere mer, det er ende måten og lære seg og ta bedre bilder. Var ikke redd for å prøve ting. • Tenk på komposisjon. Her finnes mye og lære. • Lys! Å ”se” og ”forstå” lys er viktig ettersom det er lys vi fanger med kamerat. TIPS

41 Linker • http://www.fotoinspiration.se/fotoinspiration/extern/fotokurs.htm (svensk, mye bra informasjon) http://www.fotoinspiration.se/fotoinspiration/extern/fotokurs.htm • http://www.kamerasimulator.se/ (svensk, prøve ting i nettleseren) http://www.kamerasimulator.se/ • http://www.canonoutsideofauto.ca/ (engelsk, lik den over men litt bedre) http://www.canonoutsideofauto.ca/ • http://vimeo.com/41174743 (engelsk, bra video som sammenfatter de grunnleggende tingen) http://vimeo.com/41174743 • http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/28/beginner-photography-mistakes-and-how-to- avoid-them-take-control-of-your-dslr/ (engelsk, bra informasjon) http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/28/beginner-photography-mistakes-and-how-to- avoid-them-take-control-of-your-dslr/ • http://wiki.diskusjon.no/index.php/Fotowiki (blandet informasjon) http://wiki.diskusjon.no/index.php/Fotowiki • http://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/camera_settings/shooting_modes.do (engelsk, mer om modus fra Canon) http://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/camera_settings/shooting_modes.do

42 Bonus for de teknikkinteressert • James May (fra TopGear) forklarer hvor en digitalkamera fungerer • http://www.youtube.com/watch?v=Ic0czeUJr GE http://www.youtube.com/watch?v=Ic0czeUJr GE

43

44 Bild referanser • Lukkertid: http://morganfrowd.blogspot.no/2012/10/shutter-speed-fast-vs-slow.htmlhttp://morganfrowd.blogspot.no/2012/10/shutter-speed-fast-vs-slow.html • Blenderåpning 1: By KoeppiK (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons • Blenderåpning 2: By Papy77 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons • Dybdeskarphet: http://www.yugatech.com/photography/exposure-101-working-with-light/http://www.yugatech.com/photography/exposure-101-working-with-light/ • ISO test: http://img.photobucket.com/albums/v521/Skywalkr/Guide/http://img.photobucket.com/albums/v521/Skywalkr/Guide/ • Modus Canon 550D: By NJM2010 (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons • Modus Nikon 3100D: http://digitalphotographydaily.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/D3100_Modedial_Auto.jpghttp://digitalphotographydaily.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/D3100_Modedial_Auto.jpg • Eksponering?: http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1750197&seqNum=2http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1750197&seqNum=2 • Uskarp?: http://nikon.com/about/technology/life/imaging/stabilization/img/pic_02.jpghttp://nikon.com/about/technology/life/imaging/stabilization/img/pic_02.jpg • Brennvidde 1: http://www.digitalcameraworld.com/2012/09/07/what-is-focal-length-definition-comparison-every-question-answered/3/http://www.digitalcameraworld.com/2012/09/07/what-is-focal-length-definition-comparison-every-question-answered/3/ • Crop 1: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crop_Factor.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Crop_Factor.JPG • Crop 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Sensor_sizes_overlaid_inside.svg/1000px- Sensor_sizes_overlaid_inside.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Sensor_sizes_overlaid_inside.svg/1000px- Sensor_sizes_overlaid_inside.svg.png • Crop 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Full-frame_vs_APS-C.svg/1000px-Full-frame_vs_APS-C.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Full-frame_vs_APS-C.svg/1000px-Full-frame_vs_APS-C.svg.png • Mange bilder: http://wiredimpact.com/blog/continuous-shooting-for-better-photos/http://wiredimpact.com/blog/continuous-shooting-for-better-photos/ • Eksponeringstrekant: http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/16/exposure-triangle-cheat-sheet-understanding-aperture-shutter-speed-and- iso/http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/16/exposure-triangle-cheat-sheet-understanding-aperture-shutter-speed-and- iso/


Laste ned ppt "IFE fotokurs for nybegynner 12 februar 2014 Mikael Rosenqvist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google