Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim). Troen på den Siste Dagen/Dommedagen Muslimen tror at det kommer til å bli en Siste Time som fører til slutten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim). Troen på den Siste Dagen/Dommedagen Muslimen tror at det kommer til å bli en Siste Time som fører til slutten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

2 Troen på den Siste Dagen/Dommedagen Muslimen tror at det kommer til å bli en Siste Time som fører til slutten på dette jordiske livet, og at det vil bli en Siste Dag hvoretter det blir ingen andre dager. Da starter det neste livet. Begrepet "Siste Dagen" refererer til hendelsene i det hinsidige, da Allah Den Allmektige, vil gjenopplive alle skapninger, samle dem foran Ham og kalle dem alle til regnskap. Da vil Han belønne de troende med evig lykke i Paradis, og ugjerningsmennene med skammelig straff i Helvete.

3 Timen har tegn og forløpere. Som f.eks. Al-Masih Ad- Dajjal (den falske Messias), Gog og Magog (Ya’jooj og Ma’jooj), nedstigningen av Isa (Jesus) ( عليه السلام ), Dyret, stigningen av solen fra vest, osv. Og deretter vil Basunen vil bli blåst en gang, noe som vil føre til den store terroren og tilintetgjørelsen, og enda en gang for oppstandelsen og innsamling foran Herren av all verdener. Deretter vil registreringer bli utstedt, og noen vil få sine registreringer med høyre hånd, og noen andre med deres venstre hånd.

4 Deretter Vekten som vil veie folks gjerninger (Al-Mizan) skal settes opp og Oppgjøret vil starte. Det ender med at de forutbestemt for Paradiset går inn i det, og de ​​forutbestemt for Helvete går inn i det. Denne troen oppstår fra tekstlige, induktive og logiske bevis som følger:

5 «Alt på jorden forgår, men Herrens åsyn består, med makt og ære.» 55:26-27 Og: De som er vantro, påstår at de aldri skal gjenoppvekkes. Si: «Jo, så sannelig, ved Herren! Dere skal gjenoppvekkes! Og så vil dere bli fortalt hva dere bedrev. Dette er lett for Allah.» 64:7

6 Og: «Tror ikke disse at de blir gjenoppvekket til en svær dag, den dag da menneskene skal stå frem for all verdens Herre?» 83:4-6 Og: (Og slik) at du kan advare mot samlingens dag, hvorom ingen tvil hersker. En del vil gå til Paradisets have, og en del til Ilden! 42:7

7 Og: Venter de vel at englene skal komme til dem? Eller at Herren skal komme? Eller et av Herrens tegn? Den dag da et av Herrens tegn inntreffer, da nytter det ingen å tro som ikke har trodd før, eller ikke har gjort noe godt i sin tro. 6:158 Og: Når ordet inntreffer overfor dem, vil Vi la stå frem av jorden et dyr som vil tale til dem, at menneskene ikke hadde tiltro til Vårt ord. 27:82

8 Og: Når det støtes ett støt i basunen, og jorden og fjellene løftes opp og pulveriseres med ett slag! På denne dag inntreffer hendelsen. Himmelen går i stykker, for denne dag er den skjør. Englene står ved kanten, og åtte bærer Herrens trone over seg. På denne dag blir dere ført frem, og intet hos dere er skjult.

9 Hva ham angår, som får sin regnskapsbok i høyre hånd, han vil si: «Ta og les min regnskapsbok! Jeg trodde at jeg skulle møte mitt regnskap.» Han vil gå til et behagelig liv i en opphøyet have med dens frukter nær for hånden. «Spis og drikk og la det smake, for det dere utrettet i dagene som er gått.»

10 Hva ham angår, som får sin regnskapsbok i venstre hånd, han vil si: «Å, hadde jeg bare ikke fått min regnskapsbok! Hadde jeg bare ikke visst hvordan mitt regnskap står! Hadde det bare vært slutten! Min rikdom hjelper meg ikke, min makt er borte fra meg.»

11 «Ta ham, og legg ham i lenker og stek ham så i helvete! Legg ham så i en sytti alens kjede! Han trodde ikke på Allah, den Veldige! Han talte ikke for å gi den fattige mat. 69:13-34

12 2. Uttalelsene til Allahs Sendebud ( ﷺ ): "Timen ikke vil skje før disse ti tegn skjer: skred i øst; skred i vest; skred i den arabiske halvøya, røyken; Dajjal og udyret; Gog og Magog (Ya’jooj og Ma’jooj); den stigende solen fra vest; ilden som kommer ut av fra det fjerneste stedet i 'Aden, som vil tvinge folk til å evakuere; nedstigningen av Isa, sønn av Maryam. "(Muslim)

13 Og: "Dajjal vil dukke opp i min nasjon (blant mine tilhengere) og vil opphold seg for førti. Allah vil sende Isa, sønn av Maryam ( عليه السلام ) i utseendet til 'Urwah bin Masud, han vil jage ham og drepe ham. Deretter vil folk leve i syv år uten fiendtlighet mellom dem. Deretter vil Allah sende en kald vind fra retning av Syria og ingen i hvis hjerte er en atoms vekt av godt eller tro vil forbli, bortsett fra at det tar bort hans sjel, selv om han tok seg til midten av et fjell, den vil jage ham og ta bort hans sjel.

14 Bare de verste av mennesker vil forbli i live, de vil verken påby hva som er rett eller fordømme det som er galt. Shaytan vil vise seg til dem og si: "Er det ikke fordelaktig for dere å svare (meg)?" De vil si: "Hva befaler du oss til?" Han skal byde dem avgudsdyrkelse. På det tidspunktet vil de leve luksuriøse liv. Deretter vil Basunen vil bli blåst, ingen vil høre det uten at han lytter oppmerksomt til det. Den første mannen til å høre det er en mann som vil fikser vannbeholderen til hans kameler. Mannen vil besvime og det vil alle andre mennesker (også).

15 Deretter vil lett regn fra himmelen falle ned, derved likene av mennesker vil spire. Deretter vil Basunen bli blåst igjen, og se! Samtlige vil bli stående og ser. Da vil det bli sagt: 'O mennesker! Kom raskt foran Herren din, og stopp dem, slik at de blir avhørt. Da vil det bli sagt: 'Sortere ut de rettmessige beboerne av Brannen. Det vil bli spurt: "Hvor mange? Det vil bli sagt: 'ni hundre og nittini av ett tusen.' Sådan er dagen som vil gjøre barn gråhåret og dagen når Skinnebenet vil bli avdekket." (Muslim)

16 Og: "O mennesker! Dere vil bli samlet foran deres Herre, barbeint, naken, og uomskårne. Den første som skal kles vil bli Ibrahim ( عليه السلام ). Noen av mine tilhengere vil bli tatt til venstre. Jeg vil si: 'Herre! Dette er mine følgesvenner! Allah vil si: «Du vet ikke hva de oppfant (i religion) etter deg."

17 Og: Jeg skal være herre (eller lederen) av sønnene til Adam på dommedagen og jeg skryter ikke. I hånden min vil være et banner av lovprisning, og jeg skryter ikke. Det vil ikke være noen profet den dagen, Adam eller noen andre, uten at han vil være under banneret mitt. Jeg er den første hvis jorden vil bli splittet åpen for og jeg skryter ikke.” al- Tirmidhi.

18 3. Troen til millioner av profeter, budbringere, kloke, kunnskapsrike og rettskafne tjenere av Allah på den siste Dag, og deres overbevisning og visshet i alt som ble fortalt om det.

19 Rasjonelle bevis 1) Allah har evnen til å fornye / gjenskape alle skapninger etter deres død, siden å gjenskape dem er på ingen måte vanskeligere enn å skape dem. Logikken avviser ikke ideene om oppstandelse og belønning. Logikken benekter bare det som er umulig, for eksempel overenskomst to motsetninger eller to selvmotsigelser. Men dette er åpenbart ikke tilfelle med ideen om oppstandelse og ansvarliggjøring.

20 2) På grunn av Allahs åpenbare visdom i alt som har med Hans skapninger å gjøre, og grunnet konkurransen på alle områder og nivåer av liv, er det lite sannsynlig at skapningene ikke blir gjenoppreist etter døden, etter å ha endt dette korte jordiske liv. Dette må gjøres for å gjengjelde dem for deres gode og onde gjerninger.

21 3) Velsignelsene og vanskelighetene i dette jordiske liv alene vitner om eksistensen av et annet liv i en annen sfære full av rettferdighet, godhet, fullkommenhet, lykke og lidelser - alt større og mer omfattende. For dette livet med dens lykke og motgang vil ikke ligne på det livet (akhira) bortsett fra like mye som et bilde av et palass ligner på et fantastisk palass i virkeligheten, eller sammenligningen mellom en flott hage og et lite blad.


Laste ned ppt "Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim). Troen på den Siste Dagen/Dommedagen Muslimen tror at det kommer til å bli en Siste Time som fører til slutten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google