Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Open Source -til velsignelse og/eller forbannelse!?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Open Source -til velsignelse og/eller forbannelse!?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Open Source -til velsignelse og/eller forbannelse!?

2 Bård Stranheim Dagli Gleder • 15 år i Hydro • 7 år i Gatsoft • 1 år i Gaiaware bs@iktgrenland.no

3 IKT Grenland ”Åpen, blid og skapende”

4

5 The RAD Ajax Framework For ASP.NET • Gaia Ajax is an Open Source RAD Ajax Framework for ASP.NET that eases the development of dynamic web applications. Gaia abstracts away JavaScript and allows you to write everything in.NET managed code like C# and VB.NET. • Gaia Ajax is available under Dual Licensing – GPL & Commercial license

6 Kunder

7 Åpenhet = risiko • Sikkerhetsnettet = lisenser, avtaler

8 Tunga rett i munn MITBSDGPLLGPLAGPLCreative Commons PrisesXXXXX(X) Brukes fritt (endres, inngå i kommersielle) X1X1 XX2X2 X Låst til samme lisensXX(X) Kan lukkesXXX3X3 X Oppgi kilde/eierXXX Kan modifiseresX4X4 X4X4 X4X4 X4X4 X 1 Ikke reklame X 2 Hvis ikke-distribusjon X 3 Ikke neste ledd X 4 Må publiseres tilbake

9 Åpenhet = tillit I • Selv åpenhet om feil og mangler!

10 Åpenhet = primærbehov • ”Jag trivs best i öppna landskap”

11 Åpenhet = kvalitet • Vi vil se hvordan det er laget, ikke bare hvordan det virker I

12 Åpenhet = læring • Tør du vise fram koden din, får du gode råd I

13 Åpenhet = innovasjon • Innovasjon forutsetter at noe uventet inntreffer • Det vil overraske deg hvem som bidrar

14 Takk for meg! • og det vil ikke overraske meg om du har funnet feil og mangler i presentasjonen min. Det er jeg glad for! -hvis du vil dele dem med meg: bs@iktgrenland.no Skype: baard.stranheim tel: 908 85 035 bs@iktgrenland.no

15 Architecture Diagram Gaia Ajax Core AjaxManager, Ajax Building Blocks, ResponseFilters, Attributes, State Managers ASP.NET 2.0.NET Framework 2.0 and higher. Works in most environments including SharePoint, EpiServer, DotNetNuke, Umbraco, etc... Aspects Draggable, Resizable, Key, Droppable, Hoverable Effects Hide, Show, Move, Shake, Appear, BlindDown Utils XhtmlTextWriter, TagFactory, CssUtils Advanced Controls TreeView, Window, TabControl, Calendar, Accordion Basic Controls Label, Linkbutton, Image, Checkbox I

16 Architecture • Most controls are inherited from the built-in ASP.NET controls, except when – The base control is poorly implemented – It doesn’t make sense to create the control • (ie. Validators) • Ajax is built directly into the controls • Serializes method calls to client side objects instead of re-rendered markup. Keeping state on the client. • Advanced controls are built on top of the basic building blocks – Dogfooding base controls increases product quality

17

18 Key Point $G('ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder1_ContentPlaceHolder1_Label1').setForeColor('006400,255').setText('50'); Gaia serializes method calls to the client instead of innerHTML

19 Seamless integration

20 Advanced controls are built using the base controls

21 High code quality and consistency Create enterprise applications purely in managed code. No javascript is needed.

22 Compatibility

23 A suite of 30+ controls for ASP.NET

24 IGoogle Sample

25 VS.NET 2005 and 2008 Integration

26 Best practice DOM/CSS • All extended controls are written using best practice DOM/CSS. • Custom XhtmlTextWriter ensures 100% valid markup

27 TreeView DOM

28 TreeView CSS

29 Source and Documentation • Source code included • Fully documented

30 Debugging • Server is extremly easy to debug directly in Visual Studio.NET • Client can sometimes be harder to debug and firebug is a must. – Read XHR responses and requests – DOM inspection – Javascript debugging • What usually goes wrong? – Control not in Controlcollection – Control doesn’t have ID – ReRendering Abuse – Aspects collision

31

32 Firebug The best client debugger available

33 Join the Community Visit http://gaiaware.nethttp://gaiaware.net Community | Documentation | Tutorials | Blogs | Forum | Samples

34 Create highly interactive Web Apps This application was created in a few hours with less than 200 lines of code

35 Extending Gaia • Inheritance – GaiaControl, GaiaWebControl • Composition – Autocompleter, DateTimePicker, Accordion • Container Composition – Window, ExtendedPanel • Custom Extension w/ javascript file – Calendar, InPlaceEdit, Toolbar

36 Inheritance • Inherit from any control that implements IAjaxControl

37 Composition

38 Container Composition • Inherit from HybridPanelBase • Add composite controls to CompositionControls collection

39 Custom Extensions • Easily create custom extension controls – Attach.js files that will be dynamically included – Map Server To Client methods and viceversa – Managed XhtmlTextWriter for ensured xhtml

40 Include scripts and initialize control

41 Send properties from server to client

42 Calling methods from client

43 Familar concepts

44 TabControl

45 Window

46 TreeView

47 AutoCompleter

48 ASP.NET GridView Ajaxified

49 Toolbar/Menu

50 Accordion w/ExtendedPanels

51 Transparent Development


Laste ned ppt "Open Source -til velsignelse og/eller forbannelse!?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google