Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studier i utlandet 2010-2011 Infomøte onsdag 8. oktober 2009 Delstudier i utlandet, som del av norsk grad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studier i utlandet 2010-2011 Infomøte onsdag 8. oktober 2009 Delstudier i utlandet, som del av norsk grad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studier i utlandet 2010-2011 Infomøte onsdag 8. oktober 2009 Delstudier i utlandet, som del av norsk grad

2 2 Hvorfor ta deler av studiet i utlandet? • Faglige hensyn • nye valgfag og fordypninger som ikke tilbys i Grimstad • internasjonal dimensjon i studiet • Noe nytt og spennende • ny, ukjent verden for de fleste • mulighet for nye venner fra hele verden • Karieremuligheter og egenutvikling • takler utfordringer • har gode språkkunnskaper utover ”skolenivå” • har kulturforståelse og evner å samarbeide • har vist handlekraft og ”stå på” evne

3 3 Delstudier går ut på • Du tar deler av ditt norske studie i utlandet • Studiested og fagplan godkjennes av UiA • Fagene blir integrert i din norsk Bachelor- eller Mastergrad • Utenlandsfinansiering i Lånekassen • Bekreftelse på utenlandsstudiene vedlegges vitnemålet

4 4 Hvordan velge universitet – hva er viktig • samarbeidsavtale med UiA • (free mover” utveksling bare med en veldig god begrunnelse) • valg av studieland - språkferdigheter og motivasjon for å lære et nytt språk • relevante studieretninger, fagplaner og aktuelle fag • gode studieforhold og godt studentmiljø

5 5 Informasjon på web Universitetenes hjemmesider • Gradsoppbyggingen (MSc, Meng, BSc), forskjellige studieretninger, ulike programmer og fagprofiler, valgfagsmuligheter og annen faglig info • hva det koster å studere (tuition fees) • språkkrav (testkrav), krav til forkunnskaper for å ta spesifikke fag • Semesterplaner og moduloppbygging, hvilke fag starter i det aktuelle semesteret • studentbolig, studentaktiviteter, tilbud til studentene

6 6 Når kan du reise på utveksling • Bachelor – hovedregel: • 3. studieår, du kan være ute i 1 eller 2 semester, dvs i ditt 5 og/eller 6 semester. • Master: • 5. og siste studieår, dvs i 9. og/eller 10. semester • Forutsetninger for å kunne ta Master oppgaven ute i 10. semester • utenlandsk lærested må skaffe relevant hovedveileder • tittel/innhold/omfang være avklart skriftlig før semesterstart • Masteroppgaven skal presenteres/bedømmes både ute og hjemme, hjemmekarakteren teller på vitnemålet

7 7 Learning Agreement – godkjenning av fagkrets • Beskrivelse av fagretninger og de enkelte fag på universitetets hjemmeside • List opp relevante fag, sett opp forslag til fagkrets (Learning Agreement), også liste med reservefag • Skal tilsvare 30/60 sp, må være på rett nivå og ikke overlappe • Studiekoordinator Geir Kløkstad i stud adm og din faglige veileder gir deg hjelp og råd i valg av fag og din faglige veileder skal godkjenne fagkretsen (Learning Agreement) • Tips/råd: Det blir alltid endringer i fagkretsen når du kommer ut, derfor reservefag og hold god kontakt med veileder og Int. kontor under utlandsoppholdet – alle endringer skal godkjennes

8 8 Lånekassen – satser for delstudier i utlandet (gjelder for 2009/2010) • Basisstøtte kr. 8 760 per mnd. /kr. 43 800 per semester (5 mnd) • Reisetillegg, en t/r reise under 6 mnd. og to t/r reiser for over 6 mnd. • Gis som 70% stipend og 30 % lån • Skolepengestøtte fra Lånekassen inntil kr. 54 975 per semester • Første sats skolepengestøtte er kr. 28 110 • 70% stipend kr. 19 677 per semester • 30 % lån kr. 8 433 per semester • Støtte utover dette gis som lån inntil kr. 26 865 per semester • Språkstipend • For delstudier på et annet språk enn engelsk (ikke engelsktalende land), språkstipend på kr. 16 130 Minimum 4 uker/ minst 15 timer pr. uke. Avsluttet før semesterstart

9 9 Skolepenger (Tuition fees) • Tuition fees er det du betaler for å studere ved utenlandsk universitetet. Alle universiteter i Storbritannia, Australia, USA, Canada har skolepenger. • I Norge og en del andre land er undervisningen gratis, men i nesten alle engelsktalende land betaler du tuition fees for undervisningen • USA og Storbritannia har høye fees, Canada noe lavere fees • NB! I USA partnere med Instate fees : University of Minnesota • Australia og New Zealand lavere fees • Tyskland har normalt ikke skolepenger (ennå) • Frankrike, Italia og Spania litt forskjellig praksis mht. skolepenger, sjekk hvert universitet

10 10 Registrering og søknad om studieplass Studiemuligheter på UiA hjemmesider • Du kan sjekke utvekslingsmuligheter på UiAs hjemmesider under studentutveksling • NB! Listen av universiteter er en A – Å liste, og mange alternativer er uaktuelle for mange studieretninger Registrering • Alle som skal reise ut må registrere seg som utvekslingsstudent på våre hjemmesider. NB! Dette er kun et registreringsskjema for internt bruk på Internasjonalt kontor og ikke en søknad om studieplass ute. • Registreringsskjemaet blir lagt ut 2-3 måneder før søknadsfristen for studier i utlandet • Litt forskjellig registrerings – og søknadssystem i Grimstad, men mye er likt

11 11 All registrering skjer via Fronter – STUDENTER PÅ VEI UT Rom i fronter: 1. Viktig info 2. Godkjenning 3. Søknader per land – info om delstudier for forskjellige land/universiteter 4. Lånekassen 5. Studentkontrakt 6. Erasmus

12 12 Søknad om studieplass – husk på • Hvert universitet har eget søknadsskjema, finnes på universitetets hjemmeside eller på Fronter • Online-søknad eller pr. email/post • Fagkrets / Learning Agreement – sjekk universitetenes krav om forkunnskaper (pre-requisites) for å kunne ta fagene du ønsker • Sjekk krav om språkkunnskaper. Krav om TOEFL eller IELTS test? Eller karakteren 4 fra VGS • Sjekk når og hvordan du søker om studentbolig • Normalt sendes søknaden via Internasjonalt kontor • Les nøye gjennom søknadsprosedyren fra universitetene

13 13 Noen universiteter krever dokumentasjon på språkferdigheter • IELTS – test (International English Language Testing Service) • http://www.ielts.org/ http://www.ielts.org/ • Toefl – test (Test of English as a Foreign Language) • http://www.ets.org http://www.ets.org • Engelsk fra videregående, og lignende.

14 En typisk søknad inneholder følgende • Ferdig utfylt søknadsskjema • Omsøkt fagkrets, enten listet opp i søknadsskjemaet eller som vedlegg i form av Learning Agreement • Karakterutskrift (Transcript of Records) på engelsk for beståtte eksamener • Oversikt og beskrivelse fag, nåværende semester • Kopi språktest, ev bekreftet vitnemål fra VGS som dokumenterer engelskkunnskaper 14

15 Tilbud om studieplass og bekreftelse på at du tar plassen • Du får svar gjerne innen 2-3 uker – les tilbudet nøye • Sjekk fagkrets og andre betingelser (f.eks krav om språktest) • Bekrefte at du tar studieplassen – ev. betale ”acceptance fee” • Hvis studielandet krever studentvisum, får du tilsendt dokumenter for å søke visum • På universiteter med skolepenger må tilbudet hvor skolepengebeløpet fremgår vedlegges lånesøknad til Lånekassen • Studentbolig 15

16 16 Godkjenning av oppholdet/ karakterutskrifter • du er ansvarlig for at utenlandsk universitet oversender originale og signerte karakterutskrifter (Transcript of Records) til Int.kontor • du får godkjent alle fag som er forhåndsgodkjent av din veileder/studiekoordinator

17 17 Delstudier i Europa Erasmus programmet: • Studentutveksling i Europa • Erasmus samarbeidsavtale mellom UiA og utenlandsk universitet • Utveksling 1 eller 2 semester, min 3 mnd, max 12 mnd. • Karakterer og fagplan gjennom ECTS (European Credit Transfer System) • Erasmus stipend i tillegg til Lånekassen

18 Aktuelle universiteter i Europa med Erasmus avtale Irland • Waterford Institute of Technology, Waterford Tyskland • Technishe Universität Dresden • Technische Universität München • Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn • Humbolt – Universität zu Berlin • Johannes Gutenberg Universität Mainz • Fachhochschule Stralsund • Fachhochschule Kiel • Fachhochschule Schmalkalden • Fachhochschule Münster 18

19 Østerrike • Fachhochschule Vorarlberg i Dornbirn • Johannes Keppler Universität Linz • Fachhochschule Oberösterreich i Hageberg, Steyr og Wels Sveits • Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften i Wintherthur (ZHAW) • Ecole d’Ingeniere et de Gastion du Canton de Vaud (Heig-VD) Frankrike • EPF Ecole D’Ingenieurs, Paris • Université de Bretagne Sud, Lorient i Bretagne 19

20 Spania • Universidad de Navarra, San Sebastian • Universidad Politechnica de Valencia, Valencia England • Birmingham City University Business School • Study abroad muligheter m/ tuition fees Danmark • Aalborg Universitet • Danmark Tekniske Universitet, København • Nordex nettverk med danske teknikum 20

21 Polen • AGH University of Science and Technology i Krakow • Cracow University of Economics, Krakow Italia • Universita degli studi di Genova 21

22 Aktuelle universiteter i USA og Australia USA • University of Minnesota (U of M), Minneapolis/Twin Cities • Kansas University (KU), Lawrence (fly) • Michigan Technological University (Michigan Tech), Houghton nord i Michigan • The University of Pittsburgh, Pittsburgh Australia • University of New South Wales (UNSW), Sidney • Queensland University of Technology (QUT), Brisbane 22

23 23 Kina • Beijing University of Post and Telecommunication (BUPT) i Beijing • Masteroppgave MSc IKT • PhD studenter på prosjekt

24 24 Aktuelle websider: • http://www.fulbright.no/ http://www.fulbright.no/ • http://www.norway.org/education/ http://www.norway.org/education/ • http://www.lanekassen.no/ http://www.lanekassen.no/ • http://www.study-abroad.dk/ http://www.study-abroad.dk/ • http://www.ansa.no/ http://www.ansa.no/ • http://www.canada.no/ http://www.canada.no/

25 25 Delstudenter - faglig kontaktpersoner i Grimstad • B. Økonomi og administrasjon: Jorunn Bruflodt • Master IKT: Ole-Christoffer Granmo og Stein Bergsmark • Master Ind.Øk:Bo Terje Kalsaas • Master MekatronikkKjell Gunnar Robbersmyr • Bachelor Datateknikk: Morgan Konnestad • Bachelor Multimedieteknologi og –designMorgan Konnestad • Bachelor Elektro:Øyvin Simonsen • Bachelor Maskin/Fly:Paul Arentzen • Bachelor Byggdesign:Paul Svennevig • Bachelor Mekatronikk:Jan Henriksen • Bachelor Energiteknikk:Henrik Kofoed Nielsen


Laste ned ppt "Studier i utlandet 2010-2011 Infomøte onsdag 8. oktober 2009 Delstudier i utlandet, som del av norsk grad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google