Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEN KATOLSKE KYRKJA Oppbygging Hovudtrekk. Katolsk tyder «for alle mennesker» Spredd over hele verden, spes. Latin-Amerika og Nord- Amerika. Ca halvparten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEN KATOLSKE KYRKJA Oppbygging Hovudtrekk. Katolsk tyder «for alle mennesker» Spredd over hele verden, spes. Latin-Amerika og Nord- Amerika. Ca halvparten."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEN KATOLSKE KYRKJA Oppbygging Hovudtrekk

2 Katolsk tyder «for alle mennesker» Spredd over hele verden, spes. Latin-Amerika og Nord- Amerika. Ca halvparten av alle som er kristne er katolikker

3 Felles for alle katolikker Bibelen + tru på den treeinige Gud Stram oppbygging av kyrkja (biskopar, pave) De sju sakramenta (heilage handlingar) Messe (katolsk gudsteneste) Helgenar og jomfru Maria er viktige Munker og nonner

4 Oppbygginga av den katolske kyrkja Klare reglar! Ledarane har stor makt (Pave, biskop – lev i sølibat) Paven (Roma) utpeker kardinalar (viktige biskopar) Utpeker og biskopane Biskop peker ut prestane (berre menn)

5 Oppbygging Paven Biskop i Roma. Sjef! Alltid rett! Kardinalar «Ledarbiskop» Biskopar Ledar for område (apostel) Prestar (Berre menn)

6 1900-t: fornyelse av den katolske kirken Alle skulle få være med å bestemme Messene på morsmål, ikkje latin Vanlige folk skulle få lese Bibelen Fokus på menneskerettighetar og rettferd Samtalar med andre religionar, respekt Open haldning til andre kristne

7 Pave Frans Jorge Mario Bergoglio f. 17. desember 1936 Buenos Aires i Argentina Valt til pave 13. mars 2013 Den 266. paven. Tok namnet Frans etter helgenen Frans av Assisi

8 DEI SJU SAKRAMENTA - Møte med Jesus Kristus, ta imot Guds nåde - Kan bare skje i kyrkjene, prest og biskop er dermed viktige!

9 Dei sju sakramenta 1. Dåpen 2. Konfirmasjon, ferming 3. Nattverd, eukaristien 4. Skriftemål, forsoningssakramentet 5. Ekteskapet 6. Presteinnviinga, ordinasjonen 7. Salvinga av sjuke

10 1. Dåpen Spedbarn Vatn og korsteikn Innvia til eit liv som kristen

11 2. Konfirmasjon (ferming) Ferming = «styrke, feste» 12 år Bekrefta dåpen Undervisning i kyrkja si lære Styrke frå den heilage ande ved salving (olje på panna)

12 3. Nattverd (eukaristi) Eukaristi = «takksemd, takkebønn» Det mest heilage sakramentet Gjentar det som skjedde da Jesus døde for menneskenes skyld. (det siste måltidet) Presten leser om den første nattverden – brød og vin blir til Jesu lekam og blod Bare katolikkar kan delta

13 4. Skriftemålet (forsoningssakramentet) Vedkjenne synd for prest (teieplikt) Presten formidlar Guds tilgjeving Minst ein gang i året Sette ord på det gale ein har gjort, legge det bak seg.

14 5. Ekteskapet To msk lover seg til kvarandre = eit teikn på Guds kjærleik til verden Han har skapt. Skilsmisse – vanlegvis ikkje godtatt

15 6. Presteinnviinga (ordinasjon) Biskopane innvier nye prester Handspålegging og bøn Presten kan da leie gudstenester og nattverd

16 7. Salving av sjuke Salving = olje på panna Katolsk prest: salving og bønn for sjuke. Gi styrke og trøyst


Laste ned ppt "DEN KATOLSKE KYRKJA Oppbygging Hovudtrekk. Katolsk tyder «for alle mennesker» Spredd over hele verden, spes. Latin-Amerika og Nord- Amerika. Ca halvparten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google