Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 3. klasse Høsten 2015.  Vi har hatt en fin oppstart  20 elever i klassen.  Ivrige og arbeidsomme elever.  Større klasserom og bedre plass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 3. klasse Høsten 2015.  Vi har hatt en fin oppstart  20 elever i klassen.  Ivrige og arbeidsomme elever.  Større klasserom og bedre plass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 3. klasse Høsten 2015

2  Vi har hatt en fin oppstart  20 elever i klassen.  Ivrige og arbeidsomme elever.  Større klasserom og bedre plass.  Fortsatt 2 kontaktlærere på trinnet, men ikke alltid to lærere i timene. Oppstarten i 3. klasse

3 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 1. 08.30- 09.15 NorskMatematikkSamfunnsfag Norsk 2. 09.15- 10.00 NorskMatematikkSamfunnsfagNorsk 3. 10.15- 11.10 Engelsk/K&H MatematikkNaturfagK&H 4. 11.35- 12.20 MatematikkKRLEMusikkMatematikkNorsk 5. 12.30- 13.15 GymNorskGymKRLE Timeplan

4  Ukeplan deles ut hver mandag og settes i egen perm. Her settes også uketest.  Ukeplanen legges også ut på skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/todda http://www.minskole.no/todda  Hver torsdag skal foreldre/foresatte gå gjennom ukemålene på ukeplanen sammen med elevene. Kryss av og signèr for at dette er gjort. Signèr også uketest. Ukeplan

5  http://www.minskole.no/todda http://www.minskole.no/todda  Velg «Seksjon» «klasse 3»  Her legger vi ut ukeplaner, årsplaner, informasjon, nettlenker og bilder.  Man kan abonnere på nyheter fra «Min skole». «Meny» «Abonnèr på nyheter». Hjemmesiden til 3. trinn

6  Leksehjelp er et tilbud til de elevene som trenger hjelp til å gjøre lekser. Leksehjelp varer 30 minutter. Det er skriftlig påmelding til leksehjelp.  For 3. trinn er det leksehjelp onsdag kl. 12.25–12.55 og torsdag kl. 13.20– 13.50.  Lekser må følges opp, selv om elevene har vært på leksehjelp. NB! Lesing må gjøres hjemme. Leksehjelp

7  Vi har fokus på klassereglene våre: -Gi arbeidsro -Rekke opp hånda -Høre på de voksnes beskjeder -Være en venn -Ikke avbryte når andre snakker -Vente på tur  Vi har også felles skoleregler som gjelder for hele skolen. Disse reglene finner dere på:http://www.minskole.no/todda Skole- og klasseregler

8  To hovedbøker i norsk (8 t. pr. uke): Bøkene skal fremme lese- og skriveglede og styrke lese- og skrivekompetanse. Språkbok: Tekstkunnskap, grammatikk, ordkunnskap og rettskriving. Lesebok: Leseopplevelser (kortere og lengre lesetekster) Norskfaget

9  Gode lesekunnskaper er viktig for å tilegne seg kunnskap og finne inspirasjon i læring.  Leseteknikk - Noen trekker sammen lyder; l-e-s-e-b-o-k. - Noen deler opp i stavelser; le-se-bok. - Noen gjenkjenner småord; - jeg, er, vi - Noen kjenner igjen sammensatte lyder (kj, bl, gr) - Noen leser og avkoder hele ord (ordgjenkjenning). Lesing

10  Leseforståelse Når man mestrer leseteknikken, kommer forståelsen for det man leser. Hva leste du nå? Eleven kan gjenfortelle.  Lesehastighet Når leseteknikken er funksjonell, vil lesefarten øke. Gjentatt lesing øver opp hurtighet.  Leseflyt Når eleven leser uanstrengt (riktig trykk, tonefall), sier man at eleven har god leseflyt.. Lesing

11  Matematikkfaget (5,33 t. pr uke)  Tall og algebra: - Tall opp til 1000 - Sifrenes verdi - kunne telle forover og bakover med 1, 2, 5, 10, 50 og 100 av gangen - 2, 3, 4, 5, 6 og 10 gangen - Forstå hva = betyr (dvs likhet mellom to uttrykk) Regning

12  Geometri - Gjenkjenne de vanligte geometriske formene - Kjenne igjen rett, spiss og stump vinkel - Bruke speilsymmetri - Lage og beskrive enkle mønstre  Måling - Analog og digital klokke (enkle klokkeslett) - Norske sedler og mynter opp til 1000 kr. - Måle og sammenligne størrelser knyttet til lengde, vekt, areal og volum Regning

13  Statistikk og sannsynlighet - Samle og sortere - Lage og lese av søylediagram og tabeller  Gangetabell må øves på. Så noe pugging blir det dette året Regning

14  Fravær og sykdom Dersom eleven ikke kommer på skolen, må det gis beskjed om dette på tlf. nr. 380 06050.  Kontaktlærer kan gi permisjon 1 dag. Ved søknad om permisjon for 2 dager eller mer, skal det brukes et eget elektronisk skjema dere finner på skolens hjemmeside. Informasjon

15  Skolesaker Zeppelin lesebok og språkbok skal ha bokbind og navnes. Elevene må ha pennal med viskelær og spisset blyant.  Mat og drikke Vi oppfordrer alle til å ha ei sunn matpakke Søtsaker, kaker og kjeks kan ikke tas med som niste. Skolemelk bestilles på https://www.skolemelk.no https://www.skolemelk.no Informasjon

16  Gymsko og skiftetøy Ekstra skift kan henges på knaggen i gangen eller ligge i egen pose i sekken. Alle må ha med gymsko til gymtimen på mandag og torsdag.  Svømmeopplæring Til våren har 3. trinn svømmeopplæring (10 ganger) i Aquarama. Informasjon

17  Valg av representanter til FAU FAU


Laste ned ppt "Foreldremøte 3. klasse Høsten 2015.  Vi har hatt en fin oppstart  20 elever i klassen.  Ivrige og arbeidsomme elever.  Større klasserom og bedre plass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google