Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den ortodokse kyrkja. Fakta  Ortodoks tyder å halde seg til den rette trua/læra eller å halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud  AUSTKYRKJA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den ortodokse kyrkja. Fakta  Ortodoks tyder å halde seg til den rette trua/læra eller å halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud  AUSTKYRKJA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den ortodokse kyrkja

2 Fakta  Ortodoks tyder å halde seg til den rette trua/læra eller å halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud  AUSTKYRKJA  Mest utbreidd i Russland, den austlege delen av Europa og i Midtausten (Hellas, Romania, Bulgaria, Serbia)  Armenia, Syria, Egypt, Etiopia og Eritrea

3 Aust og Vest  Kva land høyrer til Vest-Europa og Aust- Europa?  Vart landet kristna av utsendingar frå Roma eller Konstantinopel?  Romersk-katolsk  Gresk-ortodoks  Endeleg splitting av vestkyrkja og austkyrkja i 1054 – har hatt mykje å seie for europeisk historie  http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/665 796 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/665 796

4 Meir fakta  240 mill. tilhengjarar  Dei austsamiske folkegruppene er ortodokse (Russland, Finland, Noreg)  Patriark – mannleg overhovud i familien  Patriarkat – området som ein patriark leier  Inga felles leiing på toppen – ingen Pave  Fire gamle patriarkat (oldtida) – Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria (sjå kartet s. 45)

5  Nokre nasjonale kyrkjer blir leidd av ein patriark – t.d. Patriarken av Moskva / Beograd  Biskop: leier verksemda i kyrkja  Prestar/diakonar  Berre menn som kan ha slike stillingar  Gifte menn kan bli prestar, men er du ugift når du blir prest, kan du ikkje gifte deg etterpå

6 Kloster, munkar og nonner  Klosteret spelar ei viktig rolle  Ikkje delt inn i ordenar som det katolske  Alle kloster følgjer dei same reglane  http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/fann- kloster-p%C3%A5-finn-no-1.379402 http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/fann- kloster-p%C3%A5-finn-no-1.379402

7 Å vere ortodoks kristen 1: GUD VART MENNESKE FOR AT MENNESKET SKULLE BLI GUDDOMMELEG  kjerna i den ortodokse kristendommen  Gud vart til menneske gjennom Jesus. Jesus gjorde at det guddommelege sameinte seg med verda. Mennesket har same moglegheita til å bli ein del av denne guddommelege og evige verda, og å bli sameinte med Gud  Heilagt mysterium som tanken ikkje kan forstå

8 2: KRISTUS HAR GITT MENNESKA SIGER OVER DØDEN  Jesu oppstode – spesielt viktig  Påska er såleis den viktigaste høgtida  Folkefest, familiefest  7-vekers fastetid FØR påske  Hellas: grille lam

9 3: HELGENANE KAN HJELPE DEI TRUANDE  Helgenar spelar ei viktig rolle  Ikon: heilagt bilete  Helgenane kan hjelpe med store og små problem i livet, og verne mot vonde makter  Pilegrimsreiser til helgenfestar

10 Jomfru Maria og gudsteneste  særstilling  «himmeldronning» og «gudeføderske»  Gudstenesta: blir kalla liturgien  Skal tale til alle sansane: vakre bilete, røykjelse, levande lys, song  Historia om frelsa til mennesket som blir dramatisert – varer 2-3 timar  Sjå s. 50 for forklaring/inndeling av kyrkjerommet

11  Dei 7 sakramenta – dei same som i den katolske kyrkja  Dåp og nattverd dei viktigaste  Heilage bilete  Ikon  «ein heim utan ikon er ikkje betre enn eit skur for husdyr»


Laste ned ppt "Den ortodokse kyrkja. Fakta  Ortodoks tyder å halde seg til den rette trua/læra eller å halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud  AUSTKYRKJA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google