Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er egentlig en menighet -og hva er vår oppgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er egentlig en menighet -og hva er vår oppgave."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Hva er egentlig en menighet -og hva er vår oppgave

4 Jesus -hva kjennetegner han -hva er hans posisjon i dag

5

6 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Galaterne 5:22

7

8 ”Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte Han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige og hvor veldig Hans kraft er hos oss som tror. Efeserne 1: 15-23.

9 ”Med denne veldige makt og styrke reiste Han Kristus opp fra de døde og satte Han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden men også i den kommende. Alt la Han under hans føtter, og Ham hodet over alle ting har han gitt til kirken som er Kristi legeme, som er fylt av ham som fyller alt i alle!” Efeserne 1: 15-23.

10 Filipperne 2:7-8 ”Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.”

11 Menigheten -hvem er de -hva gjør de

12 ”… og Ham hodet over alle ting har han gitt til kirken som er Kristi legeme,..”

13 Matteus 25:40 ”sannelig jeg sier dere; Det dere gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere mot meg!”

14 2. kor 5:15-20. “Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til….

15 2. kor 5:15-20. … Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!”

16


Laste ned ppt "Hva er egentlig en menighet -og hva er vår oppgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google