Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAMILIEGUDSTJENESTE XXX kirke, 6. mars 2011. 1.Milde Jesus, dine hender La du kjærlig på de små, Og du sa til dine venner at til deg skal barna gå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAMILIEGUDSTJENESTE XXX kirke, 6. mars 2011. 1.Milde Jesus, dine hender La du kjærlig på de små, Og du sa til dine venner at til deg skal barna gå."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAMILIEGUDSTJENESTE XXX kirke, 6. mars 2011

2

3 1.Milde Jesus, dine hender La du kjærlig på de små, Og du sa til dine venner at til deg skal barna gå. Selv du ble til Herrens tempel engang båret av din mor. La meg minnes ditt eksempel når jeg hører dine ord.

4 2.Du til dåpen lot meg kalle da jeg var en liten knopp. Skal jeg visne, skal jeg falle? Hjelp meg du og vokse opp! Hjelp meg du å tidlig lære og å elske Herrens ord, Slik at jeg blant dine kjære kan få knele ved ditt bord!

5 3. Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er, Farer truer oss på ferden, men jeg vet at du er nær. Trygt skal dine hender bære meg og søsken, far og mor. La oss evig sammen være vi som var det her på jord!

6

7 DÅPSSALME 1 Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Ingen på jorden er himmelen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.

8 2 Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Ingen på jorden er himmelen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.

9

10 FORSAKELSEN OG TROEN (Alle reiser seg og sier sammen:) Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

11 Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

12 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen

13

14 ETTER FØRSTE DÅP: 3 Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet Ingen på jorden er himmelen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.

15

16 ETTER ANDRE DÅP: 4 Det skjer et under i dåpen, Her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike Skjønt det er minst på jord. Ingen på jorden er himmelen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.

17

18 ETTER TREDJE DÅP 5 Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Ingen på jorden er himmelen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.

19

20 Alle: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

21

22 LESNING Prest: La oss høre Herrens ord! (Alle reiser seg) Alle: Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja!

23 Luk 18,31-43: Han tok de tolv til side og sa til dem: "Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. 32 Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, 33 og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp." 34 Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. 35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget.

24 36 Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37 De svarte ham: "Jesus fra Nasaret kommer forbi." 38 Da ropte han: "Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!" 39 De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: "Du Davids sønn, forbarm deg over meg!"

25 Alle synger: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

26 Luk 18, 40-43 leses: Jesus stanset og ba at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: 41 "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Han svarte: "Herre, la meg få synet igjen!" 42 Jesus sa til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg." 43 Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

27

28 Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria. Halleluja, halleluja Lova Gud, lova Gud, lova Gud i det høgste! Lova Gud, lova Gud! Halleluja, halleluja

29

30 O Jesus åpne du mitt øye, Så jeg kan se hvor rik jeg er Jeg har en fader i det høye som fader-omhu for meg bær, som fader-omhu for meg bær. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg, som himlens hvelving strekker seg.

31 Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, En arv som Jesus til meg vant, En arv som Jesus til meg vant

32

33 KUNNGJØRINGER Onsdag 9. mars kl 18: Fastegudstjeneste i Sem kirke Søndag 13. mars: Høymesse kl 11 i Sem kirke Årsfest kl 18 på Sem menighetshus Velkommen til Magnus Bergar, Thomas Lundsør og Sebastian Hjortenberg Undem! Velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten!

34

35 Salme under forbønn: Noen gråter, Gud –vær dem nær (3x) O Gud, vær dem nær

36

37 Noen lider, Gud -vær dem nær (3x) O Gud, vær dem nær

38

39 Noen roper, Gud –vær dem nær(3x) O Gud, vær dem nær

40

41 Noen ber til deg, vær dem nær (3x) O Gud, vær dem nær

42

43 Vær oss nær, o Gud, -vær oss nær (3x) O Gud, vær oss nær

44

45 Dagens offer: Vi gir våre gave på alteret. I dag til: Sem menighets barne- og Ungdomsarbeid.

46

47 Cantai ao Senhor, um cantico novo, Cantai ao Senhor um cantico novo Cantai ao Senhor um cantico novo Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor

48 Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom, syng for vår Gud

49 Kom dans for vår Gud og blås i trompetar ! Kom dans for vår Gud og blås i trompetar ! Kom dans for vår Gud og blås i trompetar! Kom, dans for vår Gud, kom dans for vår Gud!

50 Ver stille for Gud, og åpne ditt hjarte, ver stille for Gud og åpne ditt hjarte, ver stille for Gud og åpne ditt hjarte ver stille for Gud, ver stille for Gud.

51 Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom,syng for vår Gud ein ny song for Herren Kom, syng for vår Gud, kom syng for vår Gud

52

53 VELSIGNELSEN Prest: La oss pris Herren! Alle: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja. (Prest lyser velsignelsen) Alle: Amen. Amen. Amen

54 3X3 KLOKKESLAG

55

56 VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE MED FASTELAVENSBOLLER!


Laste ned ppt "FAMILIEGUDSTJENESTE XXX kirke, 6. mars 2011. 1.Milde Jesus, dine hender La du kjærlig på de små, Og du sa til dine venner at til deg skal barna gå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google