Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreleser: Petter Hagen Mandag: 13.10.08. Rammeplanen Under punkt 3.5 Etikk, religion og filosofi står det: ”(…) Barnehagen skal reflektere og respektere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreleser: Petter Hagen Mandag: 13.10.08. Rammeplanen Under punkt 3.5 Etikk, religion og filosofi står det: ”(…) Barnehagen skal reflektere og respektere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreleser: Petter Hagen Mandag: 13.10.08

2 Rammeplanen Under punkt 3.5 Etikk, religion og filosofi står det: ”(…) Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven”

3 Buddhisme i Norge Statistikk fra SSBSSB

4 Buddhismen på kartet Buddhismen – en verdensreligion 350 millioner tilhengere Stiftet av Buddha 400 f.Kr. i Nord India. I Norge er det ca. 20 000 buddhister, 60 % av disse kommer fra Vietnam, de første kom til Norge i 1975 (Vietnamkrigens slutt).

5 Buddhisttempler i Norge Flere! Et ligger på Lørenskog (1999), et thailandsk buddhist - og kultursenter på Sørum, og Wat Buddha Midnattssol i Holmestrand.Lørenskogbuddhist - og kultursenter Holmestrand

6 Buddha: (år 560.fKr.) En historisk person Betyr oppvåket, og er en ærestittel som ble gitt den indiske prinsen Siddhattha Gotama. Giftet seg som 16 åring Vokste opp i gode og beskyttede kår

7 Buddha: (år 560.fKr.) Etter hvert som han fikk se mer og mer av ”verden” utenfor pallaset, fikk han se eksempler på alderdom, sykdom og død (de tre tegn). Livet medførte altså lidelse Vakte utilfredshet (Dukkha) hos ham, forsøkte derfor å finne fred

8 Buddha: (år 560.fKr.) Et fjerde tegn viste en gammel mann uten andre eiendeler enn sine egne klær, mannen så ut som han hadde funnet fred For Siddharta var egentlig ikke utilfredsheten først og fremst forbunnet med sykdom og alderdom, men den uendelige rekken av gjenfødsler (reinkarnasjoner) som alle mennesker var fanget i. Forlot rikdom og familie i jakten på veien ut av reinkarnasjonens fangenskap. Levde 6 år som asket (askese= selvplaging, sult etc)

9 Buddha: (år 560.fKr.)  Askesen var en blindvei, søkte en middelvei mellom luksus og fattigdom  Som 35 åring, under meditasjon under et fikustre fikk han tre innsikter.

10 Buddha: (år 560.fKr.) Han så alle sine tidligere liv/tilværelser Fikk innsikt i levende veseners fødsel og død Vissheten om at han var kvitt uvitenhet og grådighet da han innså de fire edle sannheter.

11 Kjernen i Buddhas lære (dharma) De fire edle sannheter: sannheten om utilfredsheten virkelighetsoppfatning (A) sannheten om utilfredshetens opphav sannheten om utilfredshetens opphør hvordan frelse forstås (B) sannheten om den åttedelte vei

12 Buddha: (år 560.fKr.) Han ble da oppvåknet (en Buddha) Behøvde ikke gjenfødes mer, kom til nirvana, det endelige målet, Nirvana er den absolutte, overpersonlige eksistens hvor det ikke lenger blir noen gjenfødsler. Fortsatte å meditere, utviklet læren (dharma) som skulle gjøre det mulig for andre å nå den samme frigjørende innsikten.

13 Virkelighetsoppfattning Utilfredshet kan ikke løses fra livet selv Skyldes ikke bare smerte, sykdom og død, men forandring og forgjengelighet i seg selv Utilfredsheten kommer fra begjæret, livstørsten Lysten til å eie, og oppleve ting, binder mennesket til lidelsen Begjæret dreier seg om leve ut sine drifter, og grådighet

14 Virkelighetsoppfattning Den grådige vet ikke at grådighet fører til utilfredshet, dannes hat mot andre mennesker Legg merke til: det er ikke snakk om noen Gud. Buddhismen er ofte blitt kalt en ateistisk religion At det kan finnes en eller flere guder blir ikke avvist, men de kan ikke hjelpe mennesket, for gudene er også underlagt gjenfødselens lov

15 Frelse i buddhismen 1. Som i hinduismen som mål å frigjøre mennesket fra sjelevandringen. 2. Tilværelsens sum er lidelse fordi alt er forgjengelig. 3. Sjelevandringens drivkraft er livstørsten som skaper karma. 4. Målet er utslokking av livstørsten, nirvana.

16 To sentrale retninger Theravada-buddhismen: har en streng og krevende frelseslære. Bare mannlige munker kan oppnå frelse, enkeltvis, gjennom livslang meditasjon og fullkommen kropps- og sinnskontroll. I mahayana- buddhismen: legges det stor vekt på fellesskapets frelsende kraft. En uendelighet av helgener og buddha-skikkelser tilbyr mennesker sin hjelp slik at de kan nå den fullkomne meditasjon som fører til nirvana.

17 Den åttedelte veien: (veien til frelse) Rett forståelse Rett vilje a) Rett innsikt Rett tale Rett handling b) Rett moral Rett levemåte Rett anstrengelse Rett oppmerksomhet c) Rett meditasjon Rett konsentrasjon

18 Menneske uten selv? Brøt med Hinduismens lære om atman, (menneskets innerste vesen, sjel) Buddha lanserte læren om an - atman, (ikke sjel) Det eksisterer ingen personlig sjel i mennesket Alt er i stadig forandring, dette gjelder kropp, tanker, følelser og opplevelser Ikke mulig å snakke om et uforanderlig personlig selv i mennesket

19 Karma Betyr handling Brukes også om konsekvenser som handlinger får i dette eller neste liv Som en sår skal en høste Gode handlinger = god frukt Dårlige handlinger = dårlig frukt Vi straffes av våre gjerninger

20 Karma Er man sunn, sterk, nyter man fruktene av gode gjerninger i dette eller tidligere liv Ulykke, nyter konsekvensene av dårlige handlinger gjort i fortiden Dårlig karma et resultat av at livstørsten har styrt handlingene

21 Høytider Vesak – knyttes til Buddhas fødsel, oppvåkning og død. Også for å markere at alle kan oppnå frigjøring ved å praktisere dharma. Bønn, tekst og preken Feires i april/mai (lokale buddhistforening) Mye glede som markeres med blomster, lys og buddhastatuer

22 Sikhisme Ca.2500 shiker i Norge, mange fra India. Stiftet i India på 15oo-tallet av guru Nanak. Guru betyr den endelige og sanne Røtter i hinduismen (reinkarnasjon, karma) og påvirket av islams monoteisme

23 Sikhisme Det religiøse livet handler om å forenes med Gud som oppfattes som èn, evig, allmektig og allvitende. Guds nådeshandling er nødvendig fordi mennesket er fylt av begjær, egoisme og uvitenhet. Å bli frelst vil si å bli frigjort fra gjenfødsel og oppnå evig lykkesalighet.

24 Sikhisme Sikhenes gudshus er Gurdwara. Et forsamlingshus med Adigranth (sikhenes hellige bok). Menn og kvinner deltar sammen i gudstjenesten som består av lesing og sang.

25 Religiøse fester - kultur Feiringen av Nanaks og Gobin Singhs (den 10. og siste menneskelige Guru) fødselsdager. Prosesjoner og høytlesning fra Adigranth Ikke alkohol og tobakk Ingen absolutte matforskrifter Mange feirer den norske juletradisjonen Klipper ikke håret, har det i turban


Laste ned ppt "Foreleser: Petter Hagen Mandag: 13.10.08. Rammeplanen Under punkt 3.5 Etikk, religion og filosofi står det: ”(…) Barnehagen skal reflektere og respektere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google