Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale mellom klubbene Åsa/Hof fotball, Flisa AIL og Flisa fotball Informasjonsmøte om samarbeid. Bjørkheim, søndag 19. januar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale mellom klubbene Åsa/Hof fotball, Flisa AIL og Flisa fotball Informasjonsmøte om samarbeid. Bjørkheim, søndag 19. januar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale mellom klubbene Åsa/Hof fotball, Flisa AIL og Flisa fotball Informasjonsmøte om samarbeid. Bjørkheim, søndag 19. januar 2014

2 FORMÅL: Flisa fotball, Åsa/Hof og Flisa AIL ønsker å gi et så godt sportslig fotballtilbud som mulig i kommunen, og inngår derfor et forpliktende samarbeid fra G/J 11 og opp til og med seniornivå. Klubbene skal hver og en bidra til at vi beholder flest mulig spillere lengst mulig. Dette skal vi få til gjennom å gi et bedre tilpasset tilbud til flere, med fokus på hvor mye utøverne ønsker å trene. Målet er å skape et positivt og trygt trenings- og idrettsmiljø som sikrer god rekruttering av fotballspillere i kommunen og hvor alle føler at de blir sett, ivaretatt og stimulert til utvikling uansett ambisjoner. Gjennom dette skal vi utvikle talenter som kan løfte seniorfotballen i kommunen og ikke minst kunne utvikle spillere som kan gå videre til klubber høyere i divisjonene når de er 20 år.

3 Økt fotballfaglig kvalitet Klubbene skal utdanne og ha kvalifiserte trenere på alle nivå. For å ivareta kommunikasjonen mellom lagene tilsettes en trenerkoordinator med overordnet ansvar for å gjennomføre månedlige - 8-10 - trenersamlinger i året. Trenerkoordinatoren skal legge opplegg for frivillige helgetreninger som er åpne for alle aldersgrupper og dra inn øvrige trenere i gjennomføringen av disse samlingene. Koordinatoren skal være med å avgjøre hvilke spillere som skal sendes på samlinger i regi av IØFK, og generelt være en støttespiller for trenere i klubbene.

4 AVTALEPERIODE: Flisa fotball, Åsa/Hof og Flisa AIL er enige om et fotballsamarbeid i perioden: 1. januar 2014 – 31. desember 2018 - for sesongene 2014-2015-2016-2017-2018. Femårs-avtale fordi: Vi ønsker å skape forutsigbarhet og gjøre det enklere å planlegge. Vi skal bruke energien på å gi et godt fotballtilbud, ikke diskutere om laget skal spille her eller der kommende sesong.

5 LAG OMFATTET AV SAMARBEIDET: LagnivåLagnavnAdministreres av Senior 1Flisa fotball Senior 2Åsa/Hof/Flisa fotball 2/ Flisa AILHof Junior G19Flisa fotball/ Åsa/Hof/ Flisa AILFlisa fotball Gutt 1 G16Flisa AIL/Åsa/Hof/ /Flisa fotballFlisa AIL Gutt 2 G16Flisa AIL/Åsa/Hof/ /Flisa fotballFlisa AIL Jenter 1 J16Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Smågutt 1 G14 (11’er)Åsa/Hof/Flisa AILHof (Åsa/Hof) Smågutt 2 G14 (11’er)Åsa/Hof/Flisa AILHof (Åsa/Hof) Småjente J14 (11’er)Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Smågutt 1 G13 (7’er)Åsa/Hof/Flisa AILHof (Åsa/Hof) Smågutt 2 G13 (7’er)Åsa/Hof/Flisa AILHof (Åsa/Hof) Småjente J13 (7’er)Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillegutt G12 – 1Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillegutt G12 – 2Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillejente J12Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillegutt G11 – 1Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillegutt G11 – 2Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillegutt G11 – 3Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL Lillejente J11Flisa AIL/Åsa/HofFlisa AIL

6 FORUTSETNINGER FOR LAGENE: Senior 1 – Flisa fotball Flisa fotball har økonomisk og sportslig ansvar for dette laget i sin helhet. Senior 2 – Hof/Flisa fotball/Flisa AIL Hof (Åsa/Hof fotball) har økonomisk og sportslig ansvar for laget. Flisa fotball og Flisa AIL skal til sammen stille minst fire spillere til kamper, og laget er rekruttlag for Senior 1. Seniorspillere og juniorspillere tilhørende Flisa fotball og Flisa AIL skal få matchtrening her.

7 G19 - Junior – Flisa fotball/Hof/Flisa AIL Det forutsettes at laget trener sammen to ganger per uke pluss kamp i sesong. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene med sine respektive A-lag. Flisa fotball og Hof forplikter seg til å legge til rette for dette. Juniorlaget spiller i Flisa fotball sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Juniorlaget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til juniorlag fordeles utfra en fast fordeling på 20 prosent fra Flisa Fotball og Åsa/Hof, 10 prosent fra Flisa AIL, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver klubb.

8 G16-1 - Gutt 1 – Flisa AIL/Åsa/Hof/Flisa fotball Det forutsettes at laget gjennom året har fem økter (derav én egentrening) i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med juniorlaget, i helt spesielle tilfeller sine respektive A-lag. Flisa fotball, og Hof forplikter seg til å legge til rette for dette. Gutt 16 1-laget spiller i Flisa AIL sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til GUTT 1 fordeles utfra en fast fordeling på 20 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, 5 prosent fra Flisa fotball, de resterende 55 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G16-2 Gutt 2 – Flisa AIL/Åsa/Hof/Flisa fotball Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med Gutt 1. Gutt 2-laget spiller i Flisa AIL sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til GUTT 2 fordeles utfra en fast fordeling på 20 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, 5 prosent fra Flisa fotball, de resterende 55 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

9 G14 Smågutt 1 – Åsa/Hof/Flisa AIL (siste års smågutt, 11’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har fem økter (derav én egentrening) i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med Gutt 2 og/eller Gutt 1. Smågutt-laget spiller i Åsa/Hof fotball sine drakter og har hjemmekamper i Hof. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅGUTT fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Åsa/Hof fotball og Flisa AIL, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G14 Smågutt 2 – Åsa/Hof/Flisa AIL (siste års smågutt, 11’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med Smågutt 1. Smågutt-laget spiller i Åsa/Hof fotball sine drakter og har hjemmekamper i Hof. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅGUTT fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Åsa/Hof fotball og Flisa AIL, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

10 G13 - 1 Smågutter – Åsa/Hof/Flisa AIL (først års smågutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G14. Smågutte-laget spiller i Åsa/Hof sine drakter og har hjemmekamper i Sundenga. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅGUTTER 1 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G13 - 2 Smågutter –Åsa/Hof/Flisa AIL (først års smågutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G13-1 og G14. Smågutte-laget spiller i Åsa/Hof sine drakter og har hjemmekamper Sundenga. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅGUTTER 2 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

11 G12 - 1 Lillegutter – Flisa AIL/Åsa/Hof (siste års lillegutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G13. Lillegutt-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEGUTTER 1 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G12 - 2 Lillegutter – Flisa AIL/Åsa/Hof (siste års lillegutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G13. Lillegutt-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEGUTTER 2 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

12 G11 - 1 Lillegutter – Flisa AIL/Åsa/Hof/ (første års lillegutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G12. Lillegutter-laget spiller i Flisa AIL sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEGUTTER G11 1 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G11 - 2 Lillegutter – Flisa AIL/Åsa/Hof/ (første års lillegutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G12. Lillegutter-laget spiller i Flisa AIL sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEGUTTER G11 2 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. G11 - 3 Lillegutter – Flisa AIL/Åsa/Hof/ (første års lillegutter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med G12. Lillegutter-laget spiller i Flisa AIL sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEGUTTER G11 3 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

13 Jentene J16 Jenter – Flisa AIL/Åsa/Hof Det forutsettes at laget gjennom året har 4 økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene sammen med G16. Jenter spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til JENTER 1 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

14 J14 Småjenter – Flisa AIL/Åsa/Hof (siste års småjente, 11’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med Jenter 16. Småjente-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅJENTER fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. J13 - Småjenter – Flisa AIL/Åsa/Hof (første års småjenter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med J14. Småjente-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til SMÅJENTER fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

15 J12 - Lillejenter – Flisa AIL/Åsa/Hof (siste års lillejenter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med J14. Lillejente-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEJENTER fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene. J11 - Lillejenter – Flisa AIL/Åsa/Hof/ (første års lillejenter, 7’er-fotball) Det forutsettes at laget gjennom året har tre økter i uka. Utover dette skal spillere som trenger og ønsker ekstra utfordringer trene og spille kamper med J12. Lillejenter-laget spiller i Flisa sine drakter og har hjemmekamper på Flisa. Laget skal ha svarte overtrekksdrakter. Kostnadsfordeling: Alle kostnader til LILLEJENTER J11 fordeles utfra en fast fordeling på 25 prosent fra Flisa AIL og Åsa/Hof fotball, de resterende 50 prosentene fordeles etter antall spillere fra hver av klubbene.

16 FORUTSETNINGER FOR SAMARBEID: Sportslig: Samarbeidslagene for G/J11, G/J12, G/J13, G/J14 og G/J16 skal følge Norges fotballforbunds retningslinjer for utviklingsarbeid, og drives med forankring i de sportslige planene til Flisa AIL og Åsa/Hof IL. Det skal i løpet av 2014 utarbeides en egen detaljert sportslig plan for fotballutvikling i Åsnes. Dette arbeidet ledes av trenerkoordinator, i samarbeid med klubbene. Samarbeid og møtehyppighet: De samarbeidende lag skal utpeke to personer hver som er ansvarlig for oppfølging av samarbeidslagene, og som stiller på statusmøte minst to ganger årlig. En gang i april/mai, en gang i august/september. Til disse møtene skal også trenerkoordinator inviteres. Dette for å kunne gi status og være oppdatert, samt gjøre justeringer ift budsjett og evaluere planen. Flisa AIL har ansvar for å innkalle til møtene, som går på rundgang i klubbhusene.

17 Økonomi: Administrerende klubb fakturerer de samarbeidende klubber hvert år i oktober, første gang 1. november 2014. Utgiftsfordelingen i henhold til fordelingsnøkkel skal følge fakturaen sammen med et sesongregnskap og det understrekes at budsjettene er rammer, og alle klubber er forpliktet til å holde kostnadene så lave som mulig og fakturere etter reelle kostnader, ikke budsjett. Budsjett for hvert lag vurderes av de samarbeidende klubber hver høst (se punkt om samarbeid og møtehyppighet under), og justerer disse ved behov. De samarbeidende klubber bes også i fellesskap om å se på muligheten til å selge felles sponsoravtaler på de svarte overtrekksdraktene som benyttes av lillegutt/jente-, smågutt/jente-, gutte/jente- og juniorlag. Disse må ikke være i konflikt med klubbenes øvrige sponsorer, og må godkjennes av klubbene. Alle spillere i gruppen må behandles likt, og sponses laget med penger, skal alle spillerne nyte godt av dette. Stillingen som trenerkoordinator faktureres av Flisa AIL første kvartal hvert år, første gang 2014. Baneleie: Samarbeidslagene betaler kr. 10,- per spiller per økt, både trening og kamp. Det tas utgangspunkt i antall spillere i stallen, og dette beregnes både vår og høst, og antall økter per bane. Dette gjelder både på Sundenga og på Flisa. Beregningsgrunnlaget er antall spillere i vårsesongen og høstsesongen. Faktureres sammen med øvrige kostnader for lagene 1. november.

18 Aktivitetsgebyr, medlemskap og dugnad: Spilleren/foreldrene skal betale aktivitetsgebyr og medlemskap i den klubben de tilhører. Klubbene samordner aktivitetsgebyrene slik disse blir like, og ikke et argument for å bytte klubb. Spiller/foreldre skal kun utføre klubbdugnad for den klubben de tilhører. Er det dugnad/inntektsbringende tiltak som tilfaller ett spesifikt lag til f.eks. lagskasse til turnering etc. skal spillere/foreldre stille uavhengig av klubbtilhørighet. Det skal oppnevnes en foreldrekontakt som representerer hver av klubbene i de tilfeller det er mulig.

19 Oppsigelse av avtale: Samarbeidsavtalen kan kun sies opp dersom en av partene misligholder avtalen. Selv om en av klubbene i en sesong ikke har noen registrerte spillere i aldersgruppen, skal laget være et samarbeidslag administrert av klubben som har ansvaret i henhold til denne avtale. Flisa, 15. januar 2014 ………………………….………………………………………………………… Tore Huuse ØwreØyvind DamhaugPeter Hansen Flisa AIL, leder yngresFlisa fotball, lederÅsa/Hof fotball


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale mellom klubbene Åsa/Hof fotball, Flisa AIL og Flisa fotball Informasjonsmøte om samarbeid. Bjørkheim, søndag 19. januar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google