Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering 2010 – Plan 2011 G2000. 2010-sesongen går mot slutten og det er på tide med en oppsummering og å se fremover mot neste sesong: Varierende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering 2010 – Plan 2011 G2000. 2010-sesongen går mot slutten og det er på tide med en oppsummering og å se fremover mot neste sesong: Varierende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering 2010 – Plan 2011 G2000

2 2010-sesongen går mot slutten og det er på tide med en oppsummering og å se fremover mot neste sesong: Varierende resultater og ikke utvikling som ønsket, verken individuelt eller som lag. Neste år er det 7er-fotball med nye og større utfordringer. Stallen består nå av 15 spillere pluss noen hospitanter fra 2001 og 2002. Hva blir opplegget for neste år? Nye og klarere retningslinjer fra klubben Trenerteam Antall lag og kriterier for inndeling av lag Antall treninger og evt. hospitering Vintertrening

3 Treningsoppmøte Vi trener lite Halvparten av laget har 12 økter/timer eller færre i hele 2010. Mange økter med bare 2-5 spillere. Svært vanskelig å planlegge økter da det er lite forutsigbarhet mht. oppmøte. Enkelte spillere trener mange økter i tillegg; akademi, hospitering på andre lag. Totalt sett var det ingen økning i lagtrening for 2000-guttene fra ifjor Vi var det alderstrinnet med færrest deltakere på klubbfelles vintertrening sist vinter

4 Årets sesong En ganske varierende sesong resultatmessig Serielagene har slitt en del. MG10-1 har også gått på flere store tap hvor de har sluppet inn 13-20 mål. Litt bedring på høsten. I cupene har vi klart oss noe bedre. Vi har spilt mange kamper Positivt: Flere kan stå i mål. Enkelte spillere har hatt fin utvikling, spesielt i høst. Noe bedring i lagspillet. 7-8 spillere har fått hospitere på G99/G98. Gøy med overnattingscup i Trosvik (Fredrikstad). Har klart oss bra de gangene vi har spilt 7er. Har tidvis vist meget godt spill. Utfordringer: Lite treningsoppmøte og manglende basisteknikk gjør at det vanskelig å prioritere utvikling av lagspill. Vi har mange spillere som sliter med å forholde seg til side- og dødlinjer; vi har problemer med å holde ballen i spill. Mange gode øvelser blir for vanskelige å gjennomføre, f.eks. ulike varianter med spill/ballbesittelse innenfor en avgrenset firkant. Stort ferdighetsmessig sprik i gruppen. Mye tull og tøys på treninger – lite fokus. Ikke et tilstrekkelig tilbud til de beste.

5 Klubben tar grep I 2010 ble det påbegynt et arbeid med en sportsplan for fotballgruppen. Poenget med planarbeidet har vært å 1.avklare og tydeliggjøre hva Try fotball skal være og tilby, og 2.å standardisere fotballgruppens tilbud slik at det ikke er kun opp til trenere på det enkelte alderstrinn å definere et opplegg. Sportsplanen (som snart vil publiseres) fastslår: At Try, pga. begrensede rammebetingelser, skal fokusere på barnefotball (tom. 12 år). At mestring er hovedmålet da det bidrar til å avdekke fotballglede, interesse og evt. ambisjoner. At vi skal utvikle spillere på alle nivåer; det spesifiseres at det også skal gjelde de beste. Spilleren er i sentrum. Alle skal få et tilbud og tilbudet skal tilpasses ferdighetsnivå gjennom differensiering på trening og hospitering på et høyere nivå (i tillegg til deltakelse på eget lag) for de til enhver tid beste spillerne. Det stilles krav til spillerne; ingen skal tillates å ødelegge en trening eller kamp. Det skal rulleres på serielagene – man skal ikke ha faste lag slik vi hadde i år.

6 Neste sesong Dagens situasjon: Neste sesong spilles det 7er- fotball Ca 15 spillere pt. + evt. hospitanter Uavklart trener- /lagledersituasjon. Tor H kjører inntil videre ad hoc- treninger i gymsal i helgene (99 er også invitert). Serielag må meldes på ila. januar. Trenere, opplegg og en spilleroversikt må på plass før den tid. Hva må inngå i et opplegg: Treninger: Mange lag trener fast gjennom vinteren. BMIL (som vi slo i treningskamp i høst) har ca. 20 spillere på trening ute to ganger i uken vinteren gjennom. Laget bør ha en trening i uken i vinter og to til sommeren. Turneringer: Det arrangeres flere cuper ila. vinteren. Dette er god trening foran sesongen. (2003-laget skal delta i fire turneringer!). Under sesongen skal det deltas i minst 2-3 turneringer. Frist for påmelding til Norway cup (31.7-6.8) er 15. april (kan den bli fulltegnet tidligere?). Seriespill: Det skal være maks 12 spillere pr. serielag og maks 10 spillere pr. kamp. Forpliktelse: For å gi trenerne en viss grad av forutsigbarhet så må spillerne avklare hvor mye de har tenkt å delta på trening og kamper og prioritere ihh. Dette bør selvfølgelig skje etter at man har fått skissert et opplegg for sesongen.

7 Neste sesong – alternative løsninger 1.Komplett trenerteam: Det beste er om man får på plass et komplett trener-/laglederteam som kan sikre et fullstendig og godt sportslig tilbud der 2000-gruppen består som en selvstendig gruppe (men med samarbeid med 01- og 99-årgangene). 2.Samarbeidsløsning: Et mer utstrakt trenings- og kampsamarbeid med 01- og 99-årgangene (detter er skissert for respektive trenere og de er positive, men ikke noe er ”banket”). De beste 00-spillerne rullerer på 99-lag og trener én gang i uken med 99 (gitt at 99 har kapasitet). Merk at de spillerne det gjelder også må spille på et 2000-lag (kanskje annenhver uke på 00 og 99). Sette opp ett eller to serielag i 2000 bestående av 2000-spillere og de beste fra 2001. Én av 00-treningene kjøres sammen med de beste fra 01. Hvis 00 har problemer med å stille trenere så kan kanskje en trener fra 01 kjøre disse treningene (dette er ikke avklart med 01!). Tor H kan muligens bidra noe, gitt at Truls (fra 2002) fremdeles er god nok til å spille der Selv om vi ”lener oss” på 01 og 99 så må 00-foreldre selvfølgelig bidra på de lag der deres sønner spiller ihht. retningslinjene for respektive lag. Det kan gjelde som lagleder, dommer, stille med frukt på kamp, dugnad, hjelp under f.eks. Norway cup osv.

8 Neste steg 1.Avklare trenersituasjonen – må skje tidlig i januar. Om det er noen andre enn Lorenzo og Tor B som kan tenke seg å være trener/lagleder så er det bare å gi beskjed. 2.Trenere/lagledere skisserer til medio januar et mulig opplegg slik at spillere/foreldre har noe å forholde seg til 3.Spillere/foreldre tar stilling til opplegget og gir rask tilbakemelding* 4.Trenerteamet melder på lag til seriespill innen 31. januar *Om det er noen spillere/foreldre som allerede nå er klar på hva man vil gjøre til neste sesong så gi beskjed


Laste ned ppt "Oppsummering 2010 – Plan 2011 G2000. 2010-sesongen går mot slutten og det er på tide med en oppsummering og å se fremover mot neste sesong: Varierende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google