Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For å skape et positivt skolemiljø og motarbeide mobbing vektlegger vi: - overgangen barnehage/skole, bl.a. med jevnlige besøk siste år før skolestart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For å skape et positivt skolemiljø og motarbeide mobbing vektlegger vi: - overgangen barnehage/skole, bl.a. med jevnlige besøk siste år før skolestart."— Utskrift av presentasjonen:

1 For å skape et positivt skolemiljø og motarbeide mobbing vektlegger vi: - overgangen barnehage/skole, bl.a. med jevnlige besøk siste år før skolestart - foreldrekontakt allerede før 6-åringen begynner på skolen - elevsamtaler, individuelle og i klasser - elevråd - samarbeid hjem/skole - et nært samarbeid med SFO - at personalet ved skolen er markerte og tydelige voksne – elevene er våre, ikke mine og dine - miljøskapende tiltak -samarbeid på tvers av klassetrinn -inspeksjonsrutiner -kontrakt mot mobbing -tidlig inngripen i konflikter -dialogbasert konflikthåndtering HØGÅS SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ORD OG HANDLINGER

2 Ingen skal tåle….. I denne folderen presenterer Høgås skole sin plan mot mobbing. Sammen med foreldre og elever må skolen ta ansvar for å stoppe mobbing. Dette er en viktig jobb som krever et nært samarbeid. Vi vil at Høgås skole skal være en ”mobbefri” sone, men vi er oppmerksomme på at problemet kan være til stede – og må derfor ha en handlingsplan. Velkommen til samarbeid! Rektor Jorunn Hegna Hva er mobbing? …gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing” (Utdanningsdirektoratet: Arbeid mot mobbing, Oslo 2011) Mobbing kan skje på mange måter: - ved fysiske overgrep (vold) - ved utestenging med ord eller kroppen - ved å si ekle ting - ved å gjøre grimaser - mobbing kan skje i og utenfor skoletida, i timer, friminutt og på sosiale medier. - mobbere bruker sms, mms, mobilkamera, e-post, blogger og hjemmesider som sine midler. - mobbing skjer mest der voksne ikke er tilstede. - ikke all krangling er mobbing. Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing, krenkende ord og handlinger? Kontaktlærer/rektor sjekker forholdene umiddelbart. Informasjonen dokumenteres og legges i elevmappen. Kontaktlærer tar kontakt med foresatte til den det er grunn til å tro blir mobba og den antatte mobber. Eventuelt gjennomføres et møte med barn og foresatte. Avtaler gjøres og følges opp – av kontaktlærer, rektor og foresatte. Rektor må fatte enkeltvedtak ved alle henstillinger om tiltak. Den ansatte som får en henvendelse må melde fra til rektor via Kvalitetslosen.

3

4 HØGÅS SKOLE DatoKlasseUnderskrift foresatte Jeg vet hva som menes med mobbing og hva som vil skje hvis jeg mobber. Jeg vil si ifra dersom jeg vet om noen som blir mobba. KONTRAKT


Laste ned ppt "For å skape et positivt skolemiljø og motarbeide mobbing vektlegger vi: - overgangen barnehage/skole, bl.a. med jevnlige besøk siste år før skolestart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google