Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Föreläsning 13 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Inläsning från fil Skriva till fil StringTokenizer Sortering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Föreläsning 13 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Inläsning från fil Skriva till fil StringTokenizer Sortering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Föreläsning 13 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Inläsning från fil Skriva till fil StringTokenizer Sortering

2 SimpleTextFileReader // Öppna fil för läsning SimpleTextFileReader in = new SimpleTextFileReader( ” infil.txt ” ); String str; // Läs in alla rader och skriv ut på skärmen while ((str = in.readLine())!= null) { System.out.println(str); } in.close();

3 L ä sning fr å n fil till java objekt Exempel: Vi har en fil d ä r st å r information om n å gra familjer. mamma, pappa och alla deras barn. Filen kan se s å h ä r ut: V å rt program ska l ä sa in filen Till en ArrayList (eller array) som Family objekter. Dahlin Anders Rita David Mosavat Vahid Azi Pettersson Pelle Cathrine Johan Sara …osv

4 … forts ä ttning Filens riktiga inneh å ll egentligen ä r: Vi ser ´\n´ som en radbyte. Varje g å ng metoden readLine() anropas f ö r filen ovan s å returneras en text mellan tv å ’ \n ’ Dahlin\nAnders\nRita\nDavid\n\nMosavat\nVahid\nAzi\n\nPettersson\nPelle\nCathrine\nJohan\nSara\n…

5 StringTokenizer I f ö reg å ende example hade vi ” \n ” som m ä rkerade n ä sta person och n ä sta familj Hur g ö r man d å om filen inte inneh å ller ” \n ” f ö r att markera n ä sta person, anta att filen ser s å h ä r ut: Hur ser den egentliga formaten av filen? Dahlin@Anders@Rita@David Mosavat@Vahid@Azi Pettersson@Pelle@Chathrine@Johan@S ara …osv

6 SimpleTextFileWriter // Öpnna fil för utskrift SimpleTextFileWriter out = new SimpleTextFileWriter ( ” utfil.txt ” ); out.println( ” Detta skrivs p å filen! ” ); System.out.println( ” Detta p å sk ä rmen ” ); // Stäng filen out.close();

7 S ö kning F ö r att s ö ka efter ett element i en vektor (array) s å kan man anv ä nda sig av en slinga som kontrollerar varje element i vektorn. public class S ö k{ public static void main(String[] args){ int[] iarr={12,11,13,7,6,8,5}; for(int i=0;i<iarr.length;i++){ if(iarr[i]== 5){ System.out.println( ” finns i plats ” +i); return; } System.out.println( ” finns inte ” ); }

8 Sortering Anta att vi vill sortera en array av tal s å att den st ö rsta kommer f ö rst: Skriv ett program som l ä ser in ett antal tal och skriver ut de sorterade. Tips : anv ä nd tv å slingor i varandra

9 Sortering public class Sort{ public static void main(String[] args){ Scanner tgb=new Scanner(System.in); int[] iarr=new int [10]; for(int i=0;i<iarr.length-1;i++){ System.out.print(”Mata in ett tal:”); iarr[i]=tgb.nextInt(); } for(int i=0;i<iarr.length-1;i++){ for(int j=i+1;j<iarr.length;j++){ if(iarr[i]<iarr[j]){ int tmp=iarr[i]; iarr[i]=iarr[j]; iarr[j]=tmp; } for(int k=0;k<iarr.length;k++) System.out.println(iarr[k]); }


Laste ned ppt "Föreläsning 13 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Inläsning från fil Skriva till fil StringTokenizer Sortering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google