Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiendomregister 11-12 mars 2002 Arne Maus. import java.util.*; import inf101.*; /* Klasse med main() som starter hele programmet */ class EiendomsregisterMain.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiendomregister 11-12 mars 2002 Arne Maus. import java.util.*; import inf101.*; /* Klasse med main() som starter hele programmet */ class EiendomsregisterMain."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiendomregister 11-12 mars 2002 Arne Maus

2 import java.util.*; import inf101.*; /* Klasse med main() som starter hele programmet */ class EiendomsregisterMain { public static void main (String [] args) { new Eiendomsregister(); } } // end class EiendomsregisterMain /* Kontroll og utsyn */ class Eiendomsregister { Register reg; Eiendomsregister() { reg = new Register(); /* Her er det bl.a. en løkke for innlesning og håndtering av ordre fra brukeren. Du trenger ikke lage denne. */ } } // end class Eiendomsregister

3 class Register { Register() { lesHjørnerFraFil(); lesEiendommerFraFil(); } HashMap alleEiendommer = new HashMap(); // key = gnr, elem = HashMap HashMap alleHjørner = new HashMap(); //key = navn, elem = Hjorne // Et par hjelpemetoder void settInnEiendom(Eiendom e) { HashMap ht = (HashMap) alleEiendommer.get(e.fåGnr()); if (ht==null) { ht = new HashMap(); alleEiendommer.put(e.fåGnr(),e); } ht.put(e.fåBnr(), e); }

4 Eiendom finnEiendom(String gnr, String bnr) { HashMap ht = (HashMap) alleEiendommer.get(gnr); if (ht!=null && ht.containsKey(bnr)) return (Eiendom) ht.get(bnr); else return null; } void lesEiendommerFraFil() { String navn, adr, fnr, gnr, bnr; Eiendom eiendom; Person p; int ant,j=0; Inn fin = new Inn("Eiendommer.dat"); navn = fin.inStringLn();

5 while (!navn.equals("ZZZ")) {adr = fin.inStringLn();fnr = fin.inStringLn();p = new Person(navn, adr, fnr);gnr = fin.inString();bnr=fin.inString();ant = fin.inInt();eiendom = new Eiendom(gnr, bnr, p, ant);settInnEiendom(eiendom);while (j < ant) {j = fin.inInt();eiendom.settHjørne(j-1, (Hjorne) alleHjørner.get(fin.inString()));}navn = fin.inString();}}while (!navn.equals("ZZZ")) {adr = fin.inStringLn();fnr = fin.inStringLn();p = new Person(navn, adr, fnr);gnr = fin.inString();bnr=fin.inString();ant = fin.inInt();eiendom = new Eiendom(gnr, bnr, p, ant);settInnEiendom(eiendom);while (j < ant) {j = fin.inInt();eiendom.settHjørne(j-1, (Hjorne) alleHjørner.get(fin.inString()));}navn = fin.inString();}} while (!navn.equals("ZZZ")) { adr = fin.inStringLn(); fnr = fin.inStringLn(); p = new Person(navn, adr, fnr); gnr = fin.inString(); bnr=fin.inString(); ant = fin.inInt(); eiendom = new Eiendom(gnr, bnr, p, ant); settInnEiendom(eiendom); while (j < ant) { j = fin.inInt(); eiendom.settHjørne (j-1, (Hjorne) alleHjørner.get(fin.inString())); } navn = fin.inString(); }

6 void lesHjørnerFraFil() { String linje; Hjorne hjørne; Inn fin = new Inn("Hjorner.dat"); while (! fin.lastItem()) { hjørne = new Hjorne(fin.inString()); hjørne.settLengdegrad(fin.inDouble()); hjørne.settBreddegrad(fin.inDouble()); alleHjørner.put(hjørne.fåNavn(), hjørne); } void skrivEiendom(String gnr, String bnr) { Eiendom e = finnEiendom(gnr, bnr); if (e != null) e.skrivTilSkjerm(); else System.out.println("Eiendommen med gnr "+gnr+ " og bnr " + bnr + "\ner ikke registrert."); }


Laste ned ppt "Eiendomregister 11-12 mars 2002 Arne Maus. import java.util.*; import inf101.*; /* Klasse med main() som starter hele programmet */ class EiendomsregisterMain."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google