Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT"— Utskrift av presentasjonen:

1 ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT

2 Arbeidet med å samorganisere NVHs og UMBs administrasjon er organisert i eget prosjekt (OPAD 2014) for å sikre god koordinering, resultatoppnåelse og medvirking fra alle sentrale aktører

3 OPAD - Opplæring, ansvarskart
OPAD Delleveranse 2 – Ansvars- og oppgavefordeling (frist: 15. november 2012) Arbeidsgruppene skal gi innspill til ansvars- og oppgavedeling på det administrative området på de ulike nivåene i det nye universitetet

4 Hvor er vi? sep okt nov des jan feb mar apr
OPAD - Opplæring, ansvarskart Hvor er vi? sep okt nov des jan feb mar apr Styrings- og ledelsesmodell Vedtak styringsreglement Konkretisering – 1 drøfting Endelig vedtak Organisering av det administrative apparatet 1. drøfting Endelig vedtak Innspill til 1. drøfting For å sikre god samordning flyttes ansvaret for arbeidsgruppene  S 3.15 og S 3.16 til sekretariatet.  4

5 OPAD - Opplæring, ansvarskart
Hva vet vi i dag? FS 48/12: Den relative andelen av administrative årsverk bør ikke øke. - Universitetsadministrasjonen har et samlet overordnet ansvar for å sikre stabsressurser og kompetanse til samtlige styringsnivåer. Det skal vektlegges å effektivisere det administrative apparatet og unngå doble oppgaver og funksjoner. - Antall staber, utvalg og øvrige fora søkes redusert ift det samlede nivå i UMB og NVH. - Det etableres en fullmaktsmatrise som tydeliggjør roller og ansvar Signaler fra FS-36/12: Det opprettes ikke egne administrasjoner for de vedtatte fakultetene

6 OPAD - Opplæring, ansvarskart
Gruppeoppgave: Hvilke ønsker har gruppen for det fremtidige administrative apparatet ved NMBU? På området/områdene gruppen representerer: Hvordan kan det administrative apparatet effektiviseres slik at vi bla. unngår doble oppgaver og funksjoner? Hvordan kan vi skape robuste administrative funksjoner? Hvilke administrative oppgaver bør utføres nær brukerne og hvilke oppgaver krever ikke nærhet til brukerne? Vi blir ikke flere Ikke egne fakultetsadm NB: Skriftlig og elektronisk innlevering av hovedpunktene

7 OPAD - Opplæring, ansvarskart
Møterommet Rosenhage Kommunikasjon Tonje Grave Birgitte Bye Studie og SEVU Vigdis Johansen Ole-Jørgen Torp Cathrine Strømø Bodil Norderval Einar Amundsen Melanie Etchell Drift og eiendom Torun Wirstad Trond Lyngsaas Kjersti Sørli Rimer Kjetil Oftebro Terje Holsen Forskning og bibliotek Ragnhild Solheim Colin Murphy Elin Kubberød Ågot Aakra Gina Clausen Geir Arne Rosvoll Anne Cathrine Munthe Personal og lønn Jan Olav Aarflot Ingeborg Hauge Høyland Lena Marie Kjøbli Heidi Saunes Torborg Storaas Turid V. Myklebust Line Bø Jeremiassen IT Geir Tutturen Margreth Reme Jostein Taksdal Lars Øimoen Bernhard Krogh Riiser Lars Vemund Solerød Gjermund Holden Henrik Wessert Arkiv Laila Smed Hans Gran Christian Meuche Følgende kan velge gruppe: Siri Margrethe Løksa Dennis Lund ? Kurt Johansen Parat Birger Kruse Elin Pålerud Parat Kai Tilley Knut Moksnes Paul Stray Finn-Hugo Markussen Økonomi Hans Christian Sundby Jan Olav Aasbø Jan Aldal Gunnstein Systad


Laste ned ppt "ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google