Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring og pressearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring og pressearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring og pressearbeid
Modul 1 Introduksjon Ønsk velkommen til deltakerne og begynn med å gjennomgå målene for kurset. Kunnskapsmål Etter gjennomføring av kurset skal deltakerne: Forstå hvordan foreningens profil kan brukes som grunnlag for markedsføring Kjenne elementene som inngår i en markedsføringsplan, og være i stand til å sette opp en slik for egen forening Være i stand til å skrive en god pressemelding Forstå hvordan man kan best gå frem for å få en sak publisert i presse og media. Holdningsmål Økt motivasjon for å arbeide med foreningens markedsføring og pressearbeid Høyere bevissthet om og kjennskap til andre studentforeninger og frivillige ved UiO Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 1

2 Presentasjonsrunde Navn og studiebakgrunn Kort om din forening
Kort om din rolle i foreningen Presentasjon av kursholder: Din studiebakgrunn, organisasjonserfaring og faglige bakgrunn for å holde dette kurset. Gjennomfør deretter en presentasjonsrunde rundt bordet. Fortell deltakerne at vi bruker maks 1 minutt pr presentasjon. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 1

3 Tegneleken! Denne øvelsen skal både fungere som en ice-breaker og faglig introduksjon Del deltakerne opp i to grupper og be dem sette seg i en kolonne (som et tog). Avstanden mellom stolene skal ikke være nærme nok til å kunne rekke skulderen til personen som sitter foran. Ingen har lov til å snakke sammen fra øvelsen starter. I denne øvelsen skal en tegning presenteres for bakerste person i rekken på hvert lag. Når kursholder sier fra, skal denne personen tegne denne tegningen på ryggen til personen foran, og deretter skal han tegne på nestemann osv helt til det kommer til personen først i rekken. Denne personen har fått utdelt penn og papir og skal tegne resultatet slik han oppfatter det på arket. Øvelsen går på tid og skal gjennomføres på 2 min (eller annen tidsfrist satt av kursholder) Når begge lagene er ferdige samler kursholder inn arkene og viser dem til deltakerne. Deretter viser kursholder fasiten på neste side Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 1

4 Tegneleken! Sannsynligvis er det tegnede resultatet ganske forskjellig fra originalen. Dette er altså fasiten. Hvis det finnes noen lærdom i denne øvelsen, må det være dette: Til tross for at dere sitter med 30 cm avstand og fysisk kontakt, klarer man ikke kommunisere noe så enkelt som noen geometriske figurer uten å bruke språk og blikkontakt. Tenk så på mulighetene for misforståelser når man har et omfattende budskap om foreningens identitet, aktiviteter og meninger som går fra en tillitsvalgt, til en pressekontakt, til en journalist, gjennom desken og til slutt ut til leseren som tolker budskapet. Hva måtte til for at førstemann skulle klare å tegne en tegning som var helt lik utgangspunktet? Svar: Tegningen måtte vært enklere (f.eks en firkant) Budskapet må være så enkelt og tydelig som mulig. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 1

5 Grunnlaget for markedsføring
Profil for foreningen bør etableres først Hvem er dere? Hvordan skal dere fremstå? Hvilke budskap vil dere nå ut med? Innledningsvis vil vi snakke om noen temaer som er felles for kurset i Profil og Omdømme, og handler om grunnlaget man trenger for arbeidet med kommunikasjon og markedsføring. Mange foreninger kaster seg ofte ut på markedsføringsarbeid i forbindelse med konkrete arrangementer og aktiviteter, uten noen helhetlig og gjennomtenkt plan for hele foreningens markedsføringsarbeid. Dette kan føre til at arbeidet blir ad-hoc, delvis uorganisert, skippertakspreget og lite konsekvent. En mer helhetlig markedsføringsplan for foreningen bør derfor være på plass. En slik plan kan strekke seg over et semester eller et år. Vi skal gå gjennom elementene i en slik plan i neste modul. En markedsføringsplan bør ta utgangspunkt i foreningens profil. Dersom dette ikke er etablert, bør man starte her. Les spørsmålene på sliden. Dette var tema for SIO kurset ”Profil og Omdømme”. (Spør gjerne om noen av deltakerne har deltatt på dette kurset). Vi skal bygge på elementer fra dette kurset videre. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 1

6 Profilstruktur En virksomhetsidé Tre kjerneverdier Slagord/motto
Hvorfor i all verden finnes vi? En idé som i form av en visjon uttrykker en innstilling til den virkelighet foreningen eksisterer i. En visjon som inspirerer og ligger til grunn for alle handlingene foreningen foretar seg. Tre kjerneverdier Tre enkeltord som definerer foreningens sentrale verdier. Disse skal være enkle for foreningens medlemmer å huske, og enkle for eksterne å forstå. Slagord/motto En kort setning eller et ord som på en snedig, lettfattelig og intelligent måte definerer foreningens virke eller hensikt. Denne profilstrukturen er et eksempel på en mal som kan brukes for å etablere profil for foreningen. Det viktige er at foreningen har klart å tenke gjennom hvordan den ønsker å fremstå. Hvilke ord ønsker du at skal assosieres når noen hører om foreningen i kantina? Hvilke mennesker ønsker dere å vekke interesse hos? Hvilke egenskaper ved foreningen vil dere at folk skal vite om? Slike spørsmål er viktige å ha besvart før man begynner å lage plakater og flyers. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

7 Begreper Tema Aktivitet Profil Profilbygging
Markedsføring og pressearbeid Kommunikasjon Denne sliden presenter begrepene vi har vært gjennom i kurset Profil og omdømme, og plasserer dem i forhold til hverandre. Profil er grunnlaget for all kommunikasjon og markedsføring. Defineres internt. Kommunikasjonsarbeidet tar sikte på å nå målsetninger i markedsføringsplanen (rekruttering, forbedre omdømme, bevisstgjøring, etc) Omdømmet defineres eksternt, men kan påvirkes gjennom foreningens kommunikasjonsarbeid. Endring eller forsterkning av et godt omdømme skal være resultatet av markedsførings- og kommunikasjonsarbeidet. Men markedsføring og kommunikasjon kan som nevnt ha andre målsetninger enn å påvirke omdømmet (få deltakere til å komme på et arrangement, for eksempel) Merk at aktiviteten ”Markedsføring og pressearbeid” er det som vi skal ta for oss her. Omdømme Kartlegging Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 1

8 Strategi for kommunikasjon
1. Definer budskap 2. Tilpasse budskap til mottaker 3. Velg riktig kanal i forhold til målgruppe 4. Samle feedback og evaluere Dette er en overordnet og enkel strategi for kommunikasjonsarbeidet i foreningen. Definer budskap: Vit hva du ønsker å si basert på målsetningen med kommunikasjonen Sørg for at budskapet og form treffer målgruppen Riktig kanal er avgjørende Samle feedback både underveis (prøv ut plakatutkastene dine) og etterpå. Fungerte kommunikasjonen? Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 1


Laste ned ppt "Markedsføring og pressearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google