Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adjektiv – språkets krydder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adjektiv – språkets krydder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adjektiv – språkets krydder
Adjectives

2 ADJEKTIV Sier noe om hvordan noe/noen (substantiv/pronomen) er eller ser ut. Eks: blue, kind, funny, tired, angry, round, delicious. A tired pupil.

3 PLASSERING: Adjektivene står ofte foran substantivet (eller pronomenet). Eks: A little girl, the sleepy cat. Adjektivene kan også stå etter verbene be (am,is,are,was,were), appear, look, seem, get, become, sound, smell, taste og feel.

4 EKSEMPLER: The game was exciting. Her sister is pretty.
He looked very handsome. We felt very happy. This pizza tastes good.

5 Eksempel: Rali is Moroccan. He speaks Arabic and French.
Adjektiv kan også si noe om hvor noe/noen kommer fra og om språket som snakkes. Eksempel: Rali is Moroccan. He speaks Arabic and French.

6 GRADBØYING AV ADJEKTIV
Når adjektivet har en stavelse: Positiv Komparativ Superlativ smart smarter smartest fine finer finest tough tougher toughest

7 GRADBØYING AV ADJEKTIV
Når adjektiver har to stavelser og ender på –y og – er: NB! Husk y går over til i. Positiv Komparativ Superlativ shaggy shaggier shaggiest sunny sunnier sunniest clever cleverer cleverest

8 GRADBØYING AV ADJEKTIV
De fleste andre adjektiv på to eller flere stavelser gradbøyes ved hjelp av: MORE (mer) og MOST (mest) eller LESS (mindre) og LEAST (minst) Positiv Komparativ Superlativ gorgeous more gorgeous (the) most gorgeous terrible more terrible (the) most terrible wonderful less wonderful (the) least wonderful

9 UREGELRETT GRADBØYING
Noen få vanlige adjektiv gradbøyes ikke slik du har sett til nå. Disse må du pugge: Positiv Komparativ Superlativ good, well better (the) best bad, ill worse (the) worst many, much more (the) most little less (the) least

10 OPPGAVE: Beskriv disse bildene ved hjelp av adjektiv:


Laste ned ppt "Adjektiv – språkets krydder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google