Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidsgruppens forslag til klassifikasjon av læringsobjekter Berit Rolandsen, 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidsgruppens forslag til klassifikasjon av læringsobjekter Berit Rolandsen, 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidsgruppens forslag til klassifikasjon av læringsobjekter Berit Rolandsen, 2003

2 2 Klassifikasjon eller emneord? Hvorfor bruke et klassifikasjonssystem på læringsobjekter? Stikkord: gjenfinning og systematisering

3 3 Krav til systemet •Systemet skal være lett å skjønne og bruke •Systemet skal ikke kreve forkunnskaper innen klassifikasjon •Det skal være lett å implementere ressurser fra andre internasjonale databaser •Det skal ikke være mye arbeid knyttet til utvikling og oppdatering av systemet

4 4 Ulike alternativer •Lage vårt eget system •Bruke et system som allerede brukes i andre elektroniske databaser •Bruke et internasjonalt klassifikasjonssystem, f.eks. Dewey, UDK, MESH, eller lignende

5 5 Vårt forslag En forenklet utgave av Dewey, der vi har max 3 mulige nivåer. Disse er delt inn hierarkisk, dvs vi har noen hovedtermer med flere undertermer.

6 6 Hva er Dewey? •Internasjonalt klassifikasjonssystem •Deler inn etter fag, ikke emner •Består av 10 hovedklasser med tilhørende nummer: 000-900 –500-gruppen er naturvitenskap og matematikk –700-gruppen er kunst og underholdning •Flere underklasser til hver hovedklasse •Hver term har tilknyttet ett Dewey-nummer

7 7 Forts. ”Vårt forslag” •Dewey-numrene skal ligge ”bak”, dvs. at det bare er termene som blir vist når en bruker klassifiserer ressursen •Vi ønsker en begrensning i antall mulige termer til en ressurs, f.eks. max 3 •Vi ønsker også et fritekst-felt, der de som ønsker det kan legge inne et spesielt søkeord. Det kan være en forkortelse eller lignende som er spesiell for en ressurs

8 8 Fordeler ved dette valget •Det kreves ikke store ressurser til utvikling av et helt nytt system •Lett å lage systemet, enkelt å oppdatere •Lett for en bruker å registrere, siden han/hun bare trenger å forholde seg til termer (emneord) i et hierarkisk system

9 9 •Lett å implementere internasjonale ressurser •Termene er ikke er avhengig av språk •Klassifikasjon av ressursen er ikke avhengig av utdanningsinstitusjon som registrerer ressursen

10 10 Ulemper ved dette valget •Det er økonomiske rettigheter forbundet med Dewey, hver institusjon må betale for å bruke systemet •Dewey har hjelpetabeller for tid, sted, språk og lignende. For å få dette med i hierarkiet må det lages en egen løsning

11 11 •Hver term kan bare knyttes til ett Dewey- nummer, men flere Dewey-nummer kan knyttes til en term •Får ikke med nivå på selve ressursen, dette må komme som et eget felt i tillegg (universitetsnivå, videregående eller lignende)

12 12 Eksempel på et slikt system: BIBSYS Emneportal http://emneportal.bibsys.no Emnene er delt inn i 5 hovedkategorier: GENERELLE HJELPEMIDLER HUMANISTISKE FAG SAMFUNNSFAG REALFAG, TEKNOLOGI MEDISIN, HELSE OG SOSIALFAG

13 13 Hvert emne deles så inn i ulike underemner, for eks: REALFAG, TEKNOLOGI Naturvitenskap : generelt Utdanning, forskning Organisasjoner, foreninger Astronomi Biofag Fysikk Geofag osv…..

14 14 Igjen kan vi dele disse inn i underemner, for eks: Fysikk Fysikk : generelt Fysikk : historie Elementærpartikler, kvantefeltteori Kjernefysikk, atomfysikk, molekylfysikk Klassisk fysikk Gasser og væsker, plasmafysikk Faststoff-fysikk Geofag osv…

15 15 Utfordringer •Det vil kreve noe arbeid i starten for å lage et system med max 3 nivåer, siden hver term må knyttes til ett eller flere Dewey- nummer. BIBSYS Emneportal kan være et godt utgangspunkt for dette arbeidet •En nasjonal avtale for bruk av Dewey til en slik klassifikasjon er et eget prosjekt


Laste ned ppt "1 Arbeidsgruppens forslag til klassifikasjon av læringsobjekter Berit Rolandsen, 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google