Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 CSK Fotball G04 Foreldremøte

2 Agenda Presentasjon av G04 fotball CSK’s visjon for fotballavdelingen
Sportslig oppsummering 2013 Status per april 2014 Sportslig informasjon 2014 Mål 2014 Laginndeling Foreldrevettregler Regnskap Annet Denne ferdigstilles til slutt.

3 Rolle organisering fotball G04
Administrativ Oppmann/Foreldrekontakt/Webansvarlig: Håvard Økonomi/Draktansvarlig: Brit Sosiale tiltak:Hilde S, Anita H og Torunn N Dugnandsansvarlig/Sponsor: Børre og Jack Andre Cupansvarlig : Terje Sonekveldansvarlig/Dommeransvarlig:? Kioskansvarlig? Greit ansvar å ha siden det ikke blir noen reisecup på guttene enda. De 2 siste tar vi opp igjen på slutten av møtet.

4 Trenerteamet 11 trenere Hovedtrener, Terje J
Assistenttrenere: Arne, Bjørn, Frode, Jørn Egil, Kim, Ove Gunnar, Per, Stian, Ståle, Terje H,

5 CSK’s visjon for fotballavdelingen
Flest mulig, lengst mulig, best mulig Bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Venner for livet Et sosialt knutepunkt som aktivt bidra til å skape trivsel og samhold i lokalmiljøet. Best mulig Klubben ønsker å tilpasse aktivitetstilbudene slik at de passer den enkelte utøver best mulig ut fra forutsetninger, ambisjoner, ønsker og behov.

6 Sportslig oppsummering 2013
Generelt ligger vi etter ferdighetsmessig For mange av guttene er ukonsentrerte på trening. Mange er ivrige på å bli bedre fotballspillere Ønsker mer sammensveiset gruppe Ønsker flere gutter som driver med uorganisert fotballspilling. Flere sosiale tiltak. Oppsummert etter trenermøte som er avholdt.

7 Spillerbeholdning april 2014
31 aktive spillere Tendensen er at flere har sluttet med fotball det siste året. Breddeformelen: Trygghet + mestring = trivsel Trygghet: Aktiviteten, medspillerne og ikke minst oss voksne i idrettsmiljøet. Frigjøring av energi og selvrealisering hos guttene. Trivsel er et romslig begrep. Inkl. mange elementer: Fellesskap, glede/moro, inkludering og tilhørighet.

8 Treningsinformasjon Treningstider (15. mars - 30. oktober)
Tirsdager (17:15-18:30, banetid 17:30-18:30) Torsdager (17:15-18:30, banetid 17:30-18:30) 15 minutter til oppvarming Alle treninger på 11’er banen.

9 Fotballens grunnidé Angrep (laget som ballen) Forsvar Skåre mål
Hindre mål Vinne tilbake ballen

10 Fotballferdighet Definisjon:
”Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape spillsituasjoner til fordel for eget lag”

11 Hospitering tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer utover eget treningsmiljø. Spillerens behov skal være i sentrum. Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk moden nok er du gammel nok supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men begrenset i tid.

12 Differensiering Innenfor egen årsklasse
Differensiering er forskjellbehandling av spillere i positiv forstand. For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle må det differensieres i forhold til aktivitet, mengde og nivå. tilpasser treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov.

13 Differensiering fortsetter
Som pekesnor over en hel sesong skal guttene 1/3 av tiden spille sammen og mot de som er kommet lenger enn seg selv, 1/3 av tiden spille sammen og mot de en er jevnbyrdige med og 1/3 av tiden med og mot de en selv er bedre enn. Gruppeinndelingen skal være dynamisk slik at det til stadighet går spillere mellom gruppene. Hovedtrener skal ha like stor fokus på alle gruppene. Trenermøtet konkluderte at vi differensierer fremover Forklaringen på hvorfor vi ønsker å gjøre dette, finner vi i neste slide.

14 Flytsonemodellen (M. Csikszentmihail)
Angst Frustrasjon Utfordringer FLYTSONE – mestring og trivsel Starter med Høye utfordringer og lav ferdighetsnivå = Angst Frustrasjon, Kjedsomhet og stagnasjon. Kjedsomhet Stagnasjon Ferdigheter

15 Treningsplan 2014 Følger rammeplanen for 6-12 år.
Utarbeidet av NFF Må gjøre tilpasninger til vårt nivå Øktene i planen er på 90 min. Vi har «bare» 60 min. 15 min. oppvarming utenfor banen (Kanskje joggesko) Ca. 30 min. til ferdighet øvelser Ca. 30 min. brukes på spill sekvens Dersom det er tvil så skal guttene være klar til å starte treningen 17:15.

16 Fotballferdighet Føre-Vende Føre-Finte-Drible Mottak / Medtak Heading
Pasningsspill Overtallspill Forsvarsspill Keeperspill

17 Årshjulet

18 Mål for 2014 Spillerbeholdning ikke flere spillere som slutter
Sportslige resultater Ikke noe fokus på dette ovenfor spillegruppen, men trenergruppen vil ha intern oppsummering etter hver sonekveld. På sikt kan et naturlig sportslig mål være: Skal vinne like mange kamper som vi taper. Fair play Lære god vinneoppførsel Flere sosiale tiltak

19 Aktive ungdommer blir lykkeligere voksne
Forskere har ikke klart å finne oppskriften på hva som gjør oss lykkelige. En NTNU-studie av psykologiske fordeler ved trening viser likevel at fysisk aktivitet i ungdomsårene påvirker humøret vårt senere i livet.

20 Laginndeling Sonekvelder Turneringer «Faste» lag vårsesongen
Starter med påmelding til første sonekveld Låne keeper fra lag som ikke spiller. Turneringer Skandia cupen (20-22 juni) Høst cup ?

21 Foreldrevettregler Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

22 Regnskap Vet at det er flere penger på gang gjennom sponsor.

23 Annet Uro på trening. Kjøp kunstgress sko
Spiller henvises til sidelinjen. Spørrende tilnærming til årsaken. Tilbake når han selv føler seg klar. Kjøp kunstgress sko Registrere hvem som er påmeldt fotballskole i sommer. Drakter, mer info på csk.no

24 Hvem melder seg som Sonekveldansvarlig Dommeransvarlig Kioskansvarlig
Annet fortsetter Hvem melder seg som Sonekveldansvarlig Dommeransvarlig Kioskansvarlig


Laste ned ppt "CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google