Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010

2

3

4 Videregående trinn 1 Fellesfag Ingen programfag Videregående trinn 2 Fellesfag 15 timer/uke Programfag 15 timer/uke Videregående trinn 3 Fellesfag 15 timer/uke Programfag 15 timer/uke Programfag ved skolen Realfag Matematikk R1 & R2 Biologi 1 & 2 Kjemi 1 & 2 Fysikk 1 & 2 Toppidrett fotball Toppidrett 1 & 2 Språk, samf.fag & øk. Internasjonal engelsk Samf.faglig engelsk Tysk 2 & 3 Samisk 1, 2 & 3 Sosiologi og sosialantr. Politikk og menneskerettigheter Samisk historie og samfunn Økonomistyring Økonomi og ledelse Samfunnsøk. 1 & 2

5  Skolen har én klasse med 15 plasser beregnet for ◦ brukere på rehabilitering gjennom Sigma-Nord AS ◦ personer på attføring fra NAV ◦ tilbudet er beregnet for elever 24 + år  Undervisning i samisk språk med vekt på den markesamiske dialekten (av nordsamisk) som finnes i regionen ◦ omfatter ca 20 elever på ulike nivåer

6

7 Fra/tilElvemoHarstadNarvik Elvemo3388 Bogen286062 Hol2457103 Evenskjer43190 Grov385773 Harstad120

8  Tilbud/elevdata KursTromsNordlandTotaltKapasitet Realfag VG2618 Realfag VG3615 Språk, samf.fag og økonomi VG2815 Språk, samf.fag og økonomi VG31122 Studiespesialisering VG11435 Sum4540105 I tillegg 15 elever fra Sigma-Nord AS og NAV  Rekruttering KommuneAntall elever pr 25.08.09 Harstad3 Skånland42 Tjeldsund (Nordland)12 Evenes (Nordland)28 Sigma-Nord/NAV-klassen16 Sum101

9  Personell (årsverk) Pedagogisk personell14,0 Øvrig personell4,5  Undervisningsareal 4370 m 2  Økonomi Revidert budsjett 2008 (mill. kr)9.6 Regnskap 2008 (mill. kr)9,8

10  Bygningsmassen har god kapasitet for dagens aktiviteter  Av bygningsmassen er  90% vurdert til ”bra standard”  resterende er vurdert til ”brukbar” standard  Det er skiftet vinduer i undervisningsfløyas fasade mot nord  Det er satt av midler til skifting av vinduer i undervisningsfløya sin fasade mot syd på inneværende års budsjett  Utover dette er det ikke behov for opprusting utover normalt vedlikehold  Det hviler ingen offentlige pålegg på bygningsmassen

11  Skolen er godt utstyrt i forhold til formålet  Utstyret er fornyet systematisk og er derfor moderne

12  Skolen startet i 1960 som Elvemo offentlige skole for barn og ungdom med lærevansker ◦ Rekrutteringsområde Nordland, Troms og Finnmark. ◦ Sentralbygget (klasserom, storkjøkken mm.) ferdig i 1964 ◦ På det meste 85 elever og 90 ansatte (1970-76)  Elvemo skole fra 1976 ◦ Elevtallet synker etter hvert som målgruppen integreres i den ordinære skolen ◦ Debatten om framtida til skolen startet for alvor 1979 ◦ Utredning i 1981 ◦ Skolen fikk en ny innretning fra 1983 ◦ Fortsatte utredninger og nedtrappinger utover 80-tallet ◦ Skolen nedlagt 1. august 1992

13  Parallelt med nedtrappingen ved Elvemo skole tok ideen om Skånland videregående skole form  Fra høsten 1984 startet fylkeskommunen opp undervisning VG1 på Evenskjer – elever fra området kunne ta første året ”hjemme” og fortsette på VK2 i Harstad  Bestrebelsene med å få til en ”full” videregående skole tok for alvor til høsten 1987  ETS kommunene var også den gangen fanebærere for denne saken

14

15  Fra skoleåret 1989-90 er Skånland videregående skole etablert i deler av lokalene til Elvemo skole  Skolen er lagt opp som en studiespesialiserende skole med fordypning innen hhv realfag og samfunnsfag/økonomi  Etter hvert kommer undervisning i samisk språk og samfunnsfag  Utover 2000-tallet kommer Skånland vgs stadig oftere i fokus i forbindelse med innsparingstiltak  Fra 2007 blir skolen ”slått sammen” med Heggen vgs og blir til Vågsfjord vgs Skånland med felles rektor

16  Skolen er samlokalisert med Sigma-Nord sin rehabiliteringsinstitusjon. ◦ Dette er en kritisk suksessfaktor for institusjonen der skolen blir et bindeledd mellom institusjon og normalsamfunnet ◦ Undervisningen i den såkalte Sigma-klassen har vist gode resultater  Skolen har et meget godt rykte når gjelder frafall blant elevene ◦ Trekkes ofte fram som en av de beste med 0-1% ◦ Har ofte flere elever på slutten av året

17  Skolen er en av bærebjelkene i arbeidet med å holde den markesamiske kulturen og dialekten i hevd ◦ Den er en viktig kraft idet markesamiske miljøet i regionen ◦ Den representerer et rekrutteringsgrunnlag for større samiske kulturarrangement ◦ Det er naturlig og ikke stigmatiserende å være samisk på Elvemo ◦ Dette representerer et potensiale for skolen å utvikle seg på innenfor kulturfag og innenfor helsefag  Denne rollen kan ikke flyttes til en annen skole og utenfor sin sammenheng

18  Ivareta de særskilte utviklingsbehovene i kommunene der markesamisk språk og kultur står sentralt  Tilrettelegge for videre utvikling for Sigma-Nord AS som er en viktig aktør også som faglig miljø og som arbeidsplass for mennesker med høy kompetanse

19


Laste ned ppt "Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google