Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O’tkazilgan xalqaro anjuman ochilish mаrosimidagi nutq so’zladilar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O’tkazilgan xalqaro anjuman ochilish mаrosimidagi nutq so’zladilar."— Utskrift av presentasjonen:

1 O’tkazilgan xalqaro anjuman ochilish mаrosimidagi nutq so’zladilar.
“O’RTA ASRLAR SHARQ ALLOMALARI VA МUTAFAKKIRLARNING ТARIXIY МEROSI, UNING ZAMONAVIY SIVILIZATSIYA RIVOJIDAGI ROLI VA AHAMIYATI Prezident Islom Кarimovning 2014 yilning may kunlari Samarqand shaxrida O’tkazilgan xalqaro anjuman ochilish mаrosimidagi nutq so’zladilar.

2 O’tilgan mavzudan savollar.
1.Xonbandi-bu… 2.Ismoil Samoniy,Minorai Kalon qaerda barpo etilgan? 3.Xorazmdagi memorchilik namunalariga misollar keltiring. 4.Xattotlik nima? 5.Tojik va O’zbek xalqlarining mumtoz kuylaridan qaysilarini bilasizmi? 6.IX-XIII asrda O’rta Osiyoda qaysi din muhim o’rinegallagan? 7.Islom dining gumbazi – bu… 8.Yassaviya tariqarining asoschisi kim? 9.Kubroviya tariqatiningasoschisi kim? 10.”Dil ba yor-u dast ba kor” degan xikmatli so’zlar kimga tegishli.

3 Naqshbandiya tariqati
Jadvalni to’ldiring tasavvuf tariqatchilarining g’oyalarini bir-biridan farqini ajrating. Yassaviya tariqati Kubroviya tariqati Naqshbandiya tariqati Bu tariqatning asosida komo- lotga uzlat va tarkidunyochilik orqali yetishish g’oyasi yotadi. Bu tariqat tarkidun yolikni rad etadi. Komolotga yetishish da mashaqqatli mehnat jarayonida dunyo noz nematlaridan bahramand bo’lish g’oyasi ilgari suriladi Vatanga muhabbat. Bu tariqat insonlarni halol va pok bo’lishga,o’z mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga hayr ehson berishga,sofdil va kamtar bo’lishga chaqiradi. Tarkidunyolikni rad etib, mehnatsevarlik, odillik va bilimdonlikni targ’ib etadi. Dil ba yor-u dast ba kor.

4 Etnik jarayonlar va O’zbek xalqining shakllanishi.
Reja: 1.Etnik jarayon. 2.O’zbek xalqining tashkil topishi.

5 shogirdi Ali Qushchining risolasi
Yozma manbalardan na`munalar Mirzo Ulug`bekning shogirdi Ali Qushchining risolasi (XV asr) Avesto Zafarnoma Qadimgi So`g`d yozuvi 5

6 1.4. Хalq оg`zaki adabiyoti
Оg`zaki adabiyot  madaniyatning eng qadimgi qismi bo`lib, uning ildizi ibtidоiy jamоa va ilk fеоdalizm tuzumiga bоrib taqaladi. Tariхiy manbalarning bu turi bilan fоlklоr (nеm. Fоlk – хalq, lоrе – bilim; dоnishmandlik, хalq dоnоligi) fani shug`ullanadi. 6

7

8

9

10

11 O’zbek xalqining etnik birligi , Osiyoning markaziy hududlarida: Movarounnaxr, Xorazm, Yettisuv,qisman Sharqiy Turkistonning g’arbiy mintaqalarida shakllangan. O’zbek xalqining asosini; so’g’diylar, baktriyaliklar, xorazmiylar,farg’onaliklar,shoshliklar,qang’lar,sak-massagetlar tashkil etgan. Turli davrlarda Movarounnaxrga kirib kelgan etnik guruhlar o’zbek xalqi etnogenezida ishtirok etganlar; Janubiy Sibir, Oltoy,Yettisuv,Sharqiy Turkiston,Volga va Ural daryosi bo’ylaridan. Turkiy,sharqiy eroniy tillarida so’zlashganlar.

12

13 Mil avv III asrda Qang’ davlati davrida o’ziga xos uyg’unlashgan madanyat vujudga keldi.
Arxeologik asarlarda bu madanyat “Qovunchi madanyati” nomini olgan. Antrapolog olimlarning fikricha ana shu davrda xozirgi o’zbek va tojiklarga xos O’rta Osiyo ikkidaryo oralig’I antrapologik tipi(qiyofasi) shakllandi.

14 VII asrdan boshlab o’lkamiz “Turkiston” nomi bilan atala boshlagan
VII asrdan boshlab o’lkamiz “Turkiston” nomi bilan atala boshlagan.Xozirgi Markaziy Osiyo davlatlari kirgan IV – V asrlarda O’rta Osiyoning markaziy viloyatlariga Janubiy Sibirdan, Jung’oriya- dan,Sharqiy Turkistondan xiyoniylar, kidarlar va eftallar kirib kelgan. IX-XII asrlarda o’zbek xalqi shakllandi. Ular o’troq va ko’chmanchi tarzda yashaganlar. So’g’d va turkiy tillarda so’zlashganlar.

15

16

17 Қадимги хоразмликларнинг тикланган қиёфалари

18

19

20


Laste ned ppt "O’tkazilgan xalqaro anjuman ochilish mаrosimidagi nutq so’zladilar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google