Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISK insulinbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISK insulinbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISK insulinbehandling
Insulinpenner Insulinpumpe Injeksjonsteknikk

2 Insulintyper Type insulin Handelsnavn Hurtigvirkende insulinanalog
Humalog (L) NovoRapid (N) Apidra (S) Fiasp (N) Middels langtids- virkende insulin (NPH) Humulin NPH (L) Insulatard (N) Insuman (S) Blanding av hurtigvirkende insulinanalog og NPH Humalog Mix 25 (L) NovoMix 30 (N) Langtidsvirkende insulinanalog Lantus (S) Toujeo (S) Levemir (N) Tresiba (N) Abasaglar (L) Blandingsinsulin lite brukt ved type 1- gir mye mindre fleksibilitet En oversikt over insulinene – mest fordi jeg kommer til å snakke om de... Med tanke på de som ikke føler seg SÅ bevandret blant typene Insuman – jeg har aldri sett dette.... Basal og rapid Blandingsinsulinene = NPH + hurtigvirkende analog Firma: L = Lilly N = NovoNordisk S = Sanofi

3 Ferdigfylte insulinpenner
Solostar – max 80E/inj KwikPen – max 60E/inj Flexpen – max 60E/inj Fargekoder De fleste 100 E/ml og 300 E/ml er nytt i 2015 Ingen praktisk betydning for doseinnstiling Solostar – kan gi 80E per injeksjon De andre 60E De fleste 3 ml ampulle – ikke Toujeo

4 Flergangspenner NovoPen 4(N) max 60E/inj Clik STAR(S) max 80E/inj
NovoEcho(N) max 30E/inj Junior STAR (S) max 30E/inj HumaPen Savvio (L) max 60E/inj Forskjellige farger for å skille mellom hurtig- og langsomtvirkende Memoir utgått av prod. Alle penfill inneholder 300 E Generelt nå veldig liten forskjell på pennene... ? Det blir stadig bedre. Jeg synes ikke noen utpeker seg – utover det med minnefunksjon... Smak og behag og kommer an på hvilken type insulin som foreskrives.

5 Blodsukkeret kan bli påvirket av…
Blodsukkeret kan bli påvirket av… Blodsukker Mat Medisiner Følelser Aktivitet Hvordan insulininjeksjoner håndteres Andre hormoner Stress Leve-vaner Annen sykdom Agenda: Faktorer som påvirker absorpsjon av insulin Fokus på injeksjonsteknikk Informasjonsformidling til pasienten «Psykologisk insulinresistens» / psykologiske utfordringer ved insulininjeksjoner rekker vi ikke… Også viktig! Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

6 Faktorer som kan påvirke absorpsjon av insulin
Faktorer som kan påvirke absorpsjon av insulin Trening av muskler nær insulindepot Varme Massasje av injeksjonssted Injeksjon i muskel Mye underhudsfett Røyking Kulde Sirkulasjon og varme/kulde… Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

7 Disposisjon over Praktiske Faktorer som kan påvirke absorpsjon av insulin Bruk av insulinpenn Lekkasje av insulin Dosestørrelse Injeksjonssteder Kanylelengde og injeksjonsvinkel Hudfold Rotasjon av injeksjonssteder Lipohypertrofi Oppbevaring av insulin Insulinpumpe Disposisjon Bilde lånt av Berit Yurikos blogg Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

8 Pakningsvedlegg – nyttig info Prime pennen før bruk?
Bruk av insulinpeNn Pakningsvedlegg – nyttig info Prime pennen før bruk? Kanylen fjernes etter bruk Unngå lekkasje Unngå konsentrasjonsforskjell; NPH + mix Unngå lekkasje fra hud hold pennen inne i minst 10 sek etter injeksjon Dosestørrelse? Dele dose? Prime? For å se at det ikke er noe som blokkerer. Gir trygghet? Spesielt ved lave doser. OG ved ny ampulle i flergangspenn Dele store doser? Se pennene max dose per injeksjon – må skifte injeksjonssted dersom >60 (80)E. NPH max 40E(injeksjon? Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

9 NPH og blandingsinsulin er suspensjoner. MÅ blandes før injeksjon.
Suspensjoner blande NPH og blandingsinsulin er suspensjoner. MÅ blandes før injeksjon. NPH = middels langtidsvirkende ref. insulinoversikt Dersom ikke blanding – feil konsentrasjon! Frid et al (2010), Hansen og Matytsina (2011) Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

10 Hudfold? Valg av pennekanyle Vinkel?
LMS Valg av pennekanyle Mål: treffe i underhudsfettet (unngå muskulatur) Valg av kanylelengde – individuelt Kortere nåler = tryggere, bedre tolerert/akseptert? Hudtykkelse varierer i svært liten grad (ca 2mm) Tykkelse på underhudsfettet = stor variasjon! Mest på mage, deretter sete, lår (og arm) Det er vanskelig å komme helt klare regler for alle. Må bruke skjønn også... De forskjellige kildene sier også forskjellige ting. Men som hovedregel Større enn 5mm nål – hold alltid hudfold! På små barn - alltid... Vinkel? Hudfold?

11 Anbefaling lengde på kanyle Ungdom og Voksne
4 mm – loddrett, uten løftet hudfold 5 mm – loddrett, uten løftet hudfold BMI <18,5 – vurdere hudfold og/eller 45⁰ vinkel 6 mm - 45⁰ vinkel eller hudfold? Forskjell mage og lår? 8 mm? Redusere størrelse? Hudfold og/eller 45⁰ vinkel? Forskjell mage og lår?

12 Individuelle forskjeller
hudfold Bilder BD Medical Individuelle forskjeller Injeksjonssteder Kanylelengde Hudfolden løftes med 2-3 fingre og holdes gjennom HELE injeksjonen Oftere behov ved injeksjon på lår? Kanylelengde avgjør ofte. Ikke press så hardt at huden blir hvit/medfører smerte Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

13 Rotasjon av injeksjonssteder
For å beskytte huden! Rotasjon mellom injeksjonsområder Min. 1 cm mellom injeksjoner i samme injeksjonsområde Viktig for å forebygge lipohypertrofi! Hvordan tolker dere bildene? 1-4? Variere innen for et område én uke og så flytte seg videre. Da får området hvile 3 uker.

14 GJENBRUK AV KANYLER Kan medføre: Insulinlekkasje
LMS GJENBRUK AV KANYLER Kan medføre: Insulinlekkasje Luft inn i insulinpennen Tett kanyle Skader og infeksjon i huden Bøyd og slitt kanyle Infiltrater Smerte ved injeksjon

15 Lipohypertrofi = INFILTRATER
Lipohypertrofi = INFILTRATER Endringer i fettvev pga hyppige insulininjeksjoner i et begrenset område Oftest kombinert med gjenbruk av kanyler Insulinoppsuging - endret og ujevn Hypoglykemi – hyperglykemi? Ekstra svingende, uforutsigbart blodsukker Økning av insulindoser? Medfører vanskeligheter… gjerne ↑HbA1c Insulin har anabol effekt. Typisk bilateralt navleområde Også et problem for pumpebrukere! Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

16 Lipohypertrofi Kan se ut som så fortykkete, gummiaktige lesjoner, enkelte kan være harde og arrlignende. Vanlig hud kan knipes sammen tett, ikke lipohypertofier Obs områder der det er mange synlige merker etter injeksjoner Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

17 Oppbevaring av insulin
Oppbevaring av insulin Tåler ikke frost! Skades av direkte sollys (oppvarming >30-40°C) Lagres i kjøleskap – obs utløpsdato Holdbar 4 uker i romtemp (<30°C) Insulatard og Levemir 6 uker i romtemp evt 3 mnd i kjøleskap etter anbrudd Obs reiser! Utenlandsreiser - Insulin/GLP1-analog og måleutstyr som håndbagasje + kjøling på varme steder! Ingvild Hernar - Diabetesforum Hordaland 2014

18 insulinpumpe Gir kontinuerlig subkutan tilførsel av hurtigvirkende insulin Programmeres til å gi en viss mengde insulin hver time i løpet av døgnet (basaldose) som varierer gjennom døgnet I tillegg setter pasienten insulin til hvert måltid ved hjelp av pumpen (bolusdose) Måltidsdosene må justeres i forhold til aktivitet og måltidsstørrelse som ved mangeinjeksjonsbehandling Tilleggsfunksjoner: midlertidig endring av basaldose (f.eks. etter fysisk aktivitet) forlenget bolusdose etter f.eks. pasta-/pizzamåltid hjelp til beslutningsstøtte for måltidsdoser basert på tidligere doser (boluskalkulator) (Legemiddelhåndboka.no) Legen snakker mer om dette

19 Kontinuerlig glukosemåler
Kan brukes ved pennbehandling eller sammen med insulinpumpe.

20 Freestyle Libre Diabetesforbundet jobber hardt for å få Freestyle Libre på blå resept til alle pasienter med diabetes. Nylig ble apparatet godkjent for de under 18 år.

21


Laste ned ppt "PRAKTISK insulinbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google