Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEN KALDE KRIGEN 1945 – 1989.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEN KALDE KRIGEN 1945 – 1989."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEN KALDE KRIGEN 1945 – 1989

2 HVA VAR DEN KALDE KRIGEN?
En kamp mellom to supermakter, USA og Sovjetunionen. Motsetningene startet i 1917 – revolusjonen i Russland. Ingen direkte kamper mellom de to supermaktene, men stadig fare for åpen krig. En psykologisk krig(derav begrepet kald), drevet frem av frykt og misforståelser. Krig gjennom stedsfortredere (Korea, Vietnam, Afghanistan). En kamp og et kappløp om å være størst og sterkest i verden.

3 Ideologisk bakgrunn USA Sovjetunionen Demokrati
Frie valg og menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Kapitalisme Private eier bedriftene Markedsøkonomi (reguleres av konkurranse og etterspørsel) Forsikringer Du er din egen lykke smed Sovjetunionen Diktatur/ettpartisystem Pressesensur Ingen streikerett, ingen fagforeninger Kommunisme Statseide bedrifter Planøkonomi (staten styrer alt det økonomiske) Trygdesystemer Yt etter evne få etter behov

4 JALTAAVTALEN, FEB. 1945 De tre seierherrene
Roosevelt, Stalin, Churchill USA, Sovjetunionen, Storbritannia Sovjetunionen skulle ha innflytelse over de østeuropeiske landene, forutsatt en demokratisk utvikling.

5 Tyskland delt i fire soner
Fransk, engelsk, amerikansk og sovjetisk Berlin lå i sovjetisk sone og ble og delt i fire Polen skjøvet vestover. Japan satt under administrasjon (USA)

6

7 FN Dannet i Alle land har en representant i generalforsamlingen. Mål: Sikre fred i verden. Sikkerhetsrådet : Fem faste medlemmer: USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina. Bestemmer om FN skal gå inn med væpnede styrker i en konflikt. Hvis et av de fem landene er uenig, kan de legge ned veto (stoppe vedtaket)

8 ULIKE MIDLER: MARSHALLHJELPEN C. Motiver: Humanitære Økonomiske
Politiske

9 Trumandoktrinen 1947 USAs president Harry Truman lovte militær hjelp til alle land som ville forsvare seg mot kommunismen. Selv om landet ikke var demokratisk.

10 Kommunistene fikk makt i øst
Påført delvis med tvang, men hadde noe støtte. Polen, Ungarn og Bulgaria hadde vært diktatur før krigen. Enorme forskjeller på fattig og rik og stor misnøye. Mange håpet at kommunisme skulle føre til rettferdig fordeling.

11 Luftbroen til Berlin Vestmaktene innførte felles valuta i sine soner (1948). Stalin ville heller straffe Tyskerne og svarte med blokade av Vest - Berlin. Luftbroen til Berlin varte i 318 dager (1948)

12 BERLINMUREN 1961

13 Jernteppet

14 Jernteppet

15 FORSVARSAVTALER NATO WARSZAWAPAKTEN Opprettet 1949.
10 Europeiske land samt USA og Canada Angrep på et land er et angrep på alle! WARSZAWAPAKTEN Opprettet 1955. En motvekt til NATO Ledet av Sovjetunionen

16 Våpenkappløp NATO og Warzavapakten brukte enorme summer til
militær opprustnig. Hydrogenbombe. Verdensrommet De kunne utslette verden mange hundre ganger. Ingen av partene våget å starte en krig av frykt for å bli utslettet

17 Sentrale konflikter Korea 1950-53 Cuba 1959 Vietnam 1965 – 73(75)
Afghanistan

18 Vietnam Den kommunistiske lederen Ho Chi Minh beseiret kolonimakten Frankrike 1954. Vietnam ble delt i Nord og Sør. Kommunistene -makten i Nord. Generaler, støttet av USA, styrte i sør.

19 Valg USA ville hindre at kommunistene fikk makten i sør.
En kommunistisk gerilja angrep generalene i Sør. USA sendte soldater for å støtte Sør. Kina og Sovjet støttet det kommunistiske Nord med våpen.

20 Antiamerikanisering . Sivilbefolkningen i Vietnam led. USA bombet det fattige Nord. USA samarbeidet med udemokratiske ledere. Det ble dokumentert (aviser og TV) grusom krigføring og giftutslipp over jungelen

21 Mange unge amerikanske soldater ble drept (60 000) eller invalidisert
Mange unge amerikanske soldater ble drept (60 000) eller invalidisert. USA måtte trekke ut troppene sine og Vietnam ble kommunistisk.

22 NORSK SIKKERHETSPOLITIKK
Norge hadde erfart at de ikke kunne holde seg utenfor konfliktene til stormaktene. Sovjetunionen la press på nabolandene og skapte frykt. Norge hadde behov for mektige venner – Nato 1949

23 Befolkningen ble undertrykt
Ikke rett til å velge ledere i frie valg. Ikke ytringsfrihet, ikke rettssikkerhet, ikke rett til eiendom. Befolkningen var lydige i frykt for fengsel, tortur og død. Spioner overalt (s. 23)

24 Kommunismens fall De kommunistiske landene manglet varer, penger og framtidshåp. Pengene var brukt på opprustning. Hang etter teknologisk. Gammeldags jordbruk – lite mat

25 Pave Johannes Paul: Polsk pave (1979). Styrket kirkens makt og nasjonalfølelsen i Polen. Streiker mot kommunismen.

26 SLUTTEN PÅ KALDE KRIGEN
1985 Mikhail Gorbatsjov ble generalsekretær i det kommunistiske partiet Perestrojka = omforming: Markedsøkonomi, Privatisering- konkurranse Glasnost = åpenhet Ytringsfrihet og demokratisering

27 Løsner på grepet i omkringliggende land 1989: Berlinmurens fall
«En gruppe i den russiske nasjonalforsamlingen vil at Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, skal straffeforfølges for landsforræderi og for å ha oppløst unionen. Utviklingen i Ukraina har ført til at fire representanter har bedt riksadvokaten om å granske Gorbatsjov» Nettavisen.no Løsner på grepet i omkringliggende land 1989: Berlinmurens fall 1990: Gorbatsjov valgt til President 1991: Sovjetunionen oppløses.

28 Ronald Reagen ( ) President i USA Valgte å stole på Gorbatsjov

29

30 Konsekvenser Kaos i mange tidligere kommunistland.
Folk fikk ikke arbeid/lønn Sosiale goder ble borte. Prisene steg. Mye kriminalitet og korrupsjon. Noen få fikk kjøpe bedriftene og ble styrtrike - Oligarker Østeuropeiske land henger fortsatt etter


Laste ned ppt "DEN KALDE KRIGEN 1945 – 1989."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google