Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Legeutdanning og forskning i primærhelsetjenesten – to sider av samme sak? Guri Rørtveit Instituttleder, professor dr. med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Legeutdanning og forskning i primærhelsetjenesten – to sider av samme sak? Guri Rørtveit Instituttleder, professor dr. med."— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Legeutdanning og forskning i primærhelsetjenesten – to sider av samme sak? Guri Rørtveit Instituttleder, professor dr. med. Institutt for global helse og samfunnsmedisin Legg inn «Avdeling / enhet» på hver side: 1 Gå til menyen «Sett inn» 2 Velg: Dato og klokkeslett 3 Skriv navn på avdeling eller enhet i feltet «Bunntekst» 4 Velg «Bruk på alle" JA

2 uib.no Dagens Næringsliv 2.4.16 Institutt for global helse og samfunnsmedisin

3 uib.no Kunnskapsløft helsetjenesten i 2016: Ledelse Utdanning Forskning Institutt for global helse og samfunnsmedisin Kommunene UH- og instituttsektor UH-sektor

4 uib.no Ledelse Institutt for global helse og samfunnsmedisin

5 uib.no Primærhelsetjenesten – noen premisser Ansvaret for PHT ligger hos kommunene Budsjett: Bergen kommune = Helse Bergen Kommunene har annet ansvar enn foretakene: –De har bredere samfunnsansvar (ikke bare helse/omsorg) –De er ikke profesjonelle forskningsaktører Kommunene drifter PHT, men ambisjoner for utvikling varierer KS-utredning: «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» Uten god ledelse, ingen kompetanseløft! Institutt for global helse og samfunnsmedisin

6 uib.no Utdanning Institutt for global helse og samfunnsmedisin

7 uib.no Institutt for global helse og samfunnsmedisin Trygge og kunnskapsbaserte tjenester, økt samhandling på tvers av fagbakgrunn og tjenester samt økt kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten framheves av myndighetene som sentrale virkemidler for å sikre god kvalitet og troverdighet i tjenestene samt for realiseringen av «pasientens helsetjeneste»

8 uib.no Anbefalinger og realiteter «Enhver legestudent bør gjennomføre minst 20 uker ekstern praksis hvorav minst 10 uker i primærhelsetjenesten» Dagens praksis varierer mellom ca 4 uker (UiB) og 10 uker (UiT) Kvalitet og kvalitetssikring kan bedres Hvor ligger problemet? Institutt for global helse og samfunnsmedisin

9 uib.no «Helseforetakene mottar om lag 650 millioner årlig for å ivareta denne oppgaven. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegene, har ingen lovfestet plikt til å sørge for praksis for legestudenter, og det følger derfor heller ingen penger med studentene.» GgGg

10 uib.no Institutt for global helse og samfunnsmedisin «Regjeringa vil vurdere eit meir omfattande, lovpålagt ansvar for kommunane til å ta imot praksisstudentar»

11 uib.no Hva vil studentene selv? Institutt for global helse og samfunnsmedisin

12 uib.no Forskning Institutt for global helse og samfunnsmedisin

13 uib.no Norsk allmennmedisinsk forskning har høy kvalitet Alle de fire allmennmedisinske universitetsmiljøene har publisert i de fire ledende medisinske tidsskrift gjentatte ganger En stor prestasjon på tross av små ressurser!

14 uib.no Forskningen kunne og burde vært bedre! Tettere samarbeid med kommunesektoren Mer klinisk forskning Bedre tilgang til pasienter og data Institutt for global helse og samfunnsmedisin Dessverre liten hjelp å finne her

15 uib.no Hva er problemet? Mangel på ambisjoner Behovet for forsknings- infrastruktur ikke adressert Dårlig forståelse av forskningsinstitusjonenes organisering Institutt for global helse og samfunnsmedisin

16 uib.no En lovende prosess HelseOmsorg21-rådets arbeidsgruppe for forskning rettet mot PHT, ledes av KS Foreslår nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning i kommunal helse- og omsorgstjeneste Foreslår Regionale samarbeidsorgan for kommuner og UH-sektor etter mønster av Reg samarbeidsorgan for universiteter og foretak Vektlegger eksisterende forskningsinstitusjoners ansvar for forskning rettet mot PHT Institutt for global helse og samfunnsmedisin

17 uib.no Reell satsing på utdanning og forskning i kommunehelsetjenesten krever: Flere praksisplasser, lenger praksistid i kommunene, fullfinansiering! Bygg på eksisterende velfungerende forskningsinstitusjoner Etabler nasjonalt og regionale forskningsstrategiske organ Etabler infrastruktur for pasientrekruttering og data fra PHT –Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten –Et godt kommunalt pasientregister Etabler langsiktig forskningsfinansiering –Friske midler –Redistribuere forskningsmidler via HOD –Bidrag fra kommunene (0,2%) Institutt for global helse og samfunnsmedisin

18 uib.no Tålmodighet er ikke en dyd Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Legeutdanning og forskning i primærhelsetjenesten – to sider av samme sak? Guri Rørtveit Instituttleder, professor dr. med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google