Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Følg det lammet - 7 Crime Scene Investigation. Kilde  Se Sigve Tonstads Vision of Healing 10 på Youtube for originalversjonen.  Vision of healing 10:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Følg det lammet - 7 Crime Scene Investigation. Kilde  Se Sigve Tonstads Vision of Healing 10 på Youtube for originalversjonen.  Vision of healing 10:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Følg det lammet - 7 Crime Scene Investigation

2 Kilde  Se Sigve Tonstads Vision of Healing 10 på Youtube for originalversjonen.  Vision of healing 10: https://www.youtube.com/watch?v=QNn0iIPAz-ohttps://www.youtube.com/watch?v=QNn0iIPAz-o  Hør gjerne 11 og 12 også som fortsetter på samme tema:  Vision of healing 11: https://www.youtube.com/watch?v=sNNfzt2OKeQhttps://www.youtube.com/watch?v=sNNfzt2OKeQ  Vision of healing 12: https://www.youtube.com/watch?v=hpI3i4ioopohttps://www.youtube.com/watch?v=hpI3i4ioopo

3 Basunene (Åp 8)  Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time. Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner.

4

5

6

7

8 Basunene (Åp 8)  Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time. Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønner. Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Og det kom tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv. De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klar til å blåse.  …hvor lenge vil du la være å dømme og gi oppreisning for vårt blod fra dem som bor på jorden  hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»  Hva skjer, Gud?

9 Åp 12  Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage … Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. 5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. …  Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.  Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.»

10

11 Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.

12 Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort, brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod, tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt.

13 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. 11 Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet.

14 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten.

15 Åp 8  13 Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve! Ve! Ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde!»

16 Basunene  «Dommer som Gud vil la komme over de ufrelste.» (Osborne)  «Faktiske dommer over majoriteten av Jordens innbyggere.» (Beale)  «Guds pakts-forbannelser rammer nå hans fiender.» (LaRondelle)  «Hovedfokuset er på straffende dom» (Paulien)  «Rettferdig dom og hevn over de som med ondskap har plaget og undertrykket de trofaste» (Stefanovic)

17

18 Åp 8  Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden ….Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon [Ødelegger].

19

20 Jes 14 som bakgrunnstekst  Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste. » Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. … for landet ditt har du ødelagt, folket ditt har du slått i hjel.  How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

21 En fallen stjerne  Jesaia 14:  Stor stjerne  Himmelen  Kamp  Falt  Til jorden  De dypeste hulene  «Ødelegger»

22 Åp 8  Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden ….Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon [Ødelegger].

23 Åp 12  Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.  Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.»

24 Basunene  Jesaia 14:  Stjerne  Himmelen  Kamp  Falt  Til jorden  De dypeste hulene  «Ødelegger»  Åp 8 (+12)  Stjerne  Himmelen  Kamp  Falt  Til jorden  Avgrunnen  «Ødelegger»

25 Åp 8 – Ødeleggerens mål: Lidelse  Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden. De fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen. De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion. I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.

26 Åp 8 – Ulikt alt annet  Gresshoppene så ut som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter. Håret deres var som kvinnehår, tennene deres var som løvetenner, og brystet deres var som brystpanser av jern. Larmen av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som stormer fram til kamp.

27 Den femte basun  Beskriver demonisk aktivitet…

28 1/3: Kvantitet eller identitet?  Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort, brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod, 9 tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten.

29 1/3: Kvantitet eller identitet?  Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. (Åp 12,3- 4)

30 Åp 8 – Mål: Å spre lidelse  De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder.

31 Basunene - Bevegelsesretning  Den første: hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden  Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort, brennende fjell ble kastet i havet.  Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen,  Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten.  Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden… Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. … Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.» (Åp 12,9.12)

32

33 Funn på åstedet:

34 Trumpetene som åpenbaring  Tendensen til å se trompetene som en guddommelig dom med den hensikt å straffe, skyldes hastverksarbeid på åstedet.  På åstedet har vi funnet passet, førerkortet, bankkortet, lånekortet, fingeravtrykket og store mengder dna.  En lesning som prioriterer dom har en tendens til å lese trumpetene som om Gud er den eneste aktøren på jorda.  Gud «er ikke den eneste som er på ferde i verden – som Apokalypsen så overtydelig viser oss.» (Vögtle, «Der Gott der Apocalypse,» s 383

35 Til hvem skal vi sende regningen for elendigheten?

36 Poenget:  Kan Gud skape en gift ungkar eller en firkantet sirkel?  Kan du ha kjærlighet uten frihet til å si nei?  Kan du ha et fritt univers og samtidig detaljstyre alt som skjer?  Hvis Satan er fri til å velge… kan Gud stoppe ham hver gang han velger å gjøre noe?  Men ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.»

37 Til hvem skal vi sende regningen for elendigheten?


Laste ned ppt "Følg det lammet - 7 Crime Scene Investigation. Kilde  Se Sigve Tonstads Vision of Healing 10 på Youtube for originalversjonen.  Vision of healing 10:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google